Det är vanligt att studenter skriver en forskningsrapport i slutet av varje termin eller i mitten av året. Det kan innebära långa nätter, press och oräkneliga timmar av arbete för många studenter.

Men behöver det verkligen vara så? Att skriva en forskningsrapport är faktiskt enklare än de flesta studenter tror. Det bästa rådet för hur man skriver en uppsats är helt enkelt att dela upp uppgiften i enkla, hanterbara delar.
 
Om du enkelt vill skriva en enastående akademisk uppsats kommer du att ha nytta av användbara tips, en omfattande handlingsplan och några användbara verktyg.

Upptäck hur du kan förenkla processen med att göra en forskningsrapport, hur du skriver den, hur du väljer ämne, hur du använder illustrationer och mycket mer!

Steg 1: Välj ett lämpligt ämne för att skriva om din forskning

Det viktigaste är att välja ett intressant och aktuellt ämne. För att skriva en bra forskningsrapport måste du ta hänsyn till olika metoder, teorier och så vidare.

Därför måste du ta reda på om ditt favoritämne har undersökts av andra tidigare. En tumregel är att om du bara tar ett perspektiv (dvs. refererar till en författare) blir uppsatsen mindre intressant. Om du inte följer denna regel kommer det att bli mycket svårare att komma fram till några meningsfulla forskningsresultat.

Informationskällor

Det är viktigt att endast använda verifierade informationskällor när du undersöker ett ämne för att vara säker på att du undersöker trovärdig information.

Google Scholar, PubMed, Google Books eller Microsoft Academic är bara några exempel på tjänster som är värda att överväga. Via dessa webbplatser kan du hitta vetenskapliga artiklar, tidskrifter, böcker och annat forskningsmaterial.

Steg 2: Gör en skiss eller konceptbild av din uppsats

Gör en grov tankekarta eller disposition baserad på det du har läst hittills. Dina tankar om ämnet kan inkluderas, liksom viktiga, insiktsfulla eller tankeväckande observationer. Du kan även inkludera frågor i en disposition om du har för avsikt att besvara dem när du skriver artikeln.

Metod

Välj en metod som är lämplig för ditt ändamål. Att ordna dina tankar logiskt är allt som krävs. I de fall du behöver omorganisera ditt skrivande är det lättare att stryka över eller lägga till i en disposition än att skriva om allt igen.

Steg 3: Förbereda utkastet till din forskning

Låt oss nu skriva huvuddelen av uppsatsen och börja med teserna, utan att nämna inledningen för tillfället. Motivera din tes tydligt och exakt med hjälp av stödjande detaljer. Hoppa över slutsatsen för tillfället.

Se till att du organiserar dina tankar på ett sammanhängande sätt och att de kompletterar varandra. Ett ämne bör användas för varje stycke som härrör från tesen. Om något stycke inte passar in bör du överväga att ta bort det eller revidera din tes.

Se till att dina citat och parafraser är korrekta och att dina källor anges, även när du parafraserar. Se till att du inte kopierar och klistrar in information från internet.

En kopia av högskolans policy för plagiering kan erhållas från kontoret för ytterligare information. Du hittar också många resurser och verktyg för att kontrollera plagiering på internet.

Steg 4: Introduktion, slutsats, illustrationer och citat

Du måste nu skriva det slutliga utkastet till din uppsats. Det första stycket ska vara en introduktion och det sista stycket ska vara en slutsats.

Inledning

Ett inledande stycke avslutas vanligtvis med en eller två teser. Som slutsats bör du hänvisa till framtida resultat och dina tankar snarare än att bara upprepa din tes.

Illustrationer

Illustrationerna, å andra sidan, kan inte bara kopieras och klistras in från Internet eller från en annan uppsats. Genom att lägga till relevanta bilder blir din uppsats mer tilltalande och lättare att läsa.

Med Mind the Graphkan studenterna välja bland ett enormt antal illustrationer från olika kategorier för att uppnå sina mål.

En av dess främsta egenskaper är att den är enkel att använda för studenter som använder den för första gången. Du kan välja bland många illustrationsexempel genom att klicka på här.

Exempel på hur du kan skapa dina visuella bilder med Mind the Graph.

Hänvisningar

Citaten ska vara korrekt formaterade enligt den stil du använder (MLA, APA). Du ska inkludera en sida med "Works Cited" (för MLA) eller "Bibliography" (för APA).

Steg 5: Korrekturläsning av din forskningsrapport

Korrekturläsning av det slutliga utkastet är det sista och avgörande steget. Se till att alla avsnitt och grammatiska regler följs.

Se till att alla delar och deras citat är korrekta. Inkludera illustrationer i rätt avsnitt och nämn titeln. Var noga med att följa din högskolas normer för plagiering.

Genom att hålla dessa fem steg i minnet kan du bemästra konsten att rhur man skriver en forskningsrapport och hur man gör det på ett mer effektivt och strategiskt sätt, i tid och utan större krångel.

[Extra information] Forskningsrapport: Hur skriver man?

Känner du fortfarande att du behöver mer information om hur du skriver en forskningsartikel? Vår kostnadsfria e-bok innehåller en steg-för-steg-guide till hur du skapar en bra vetenskaplig forskningsartikel. Lär dig värdefulla tips om hur du strukturerar ditt argument, citerar källor och formaterar ditt arbete för att lyckas. Ladda ner den här!

Vetenskapliga figurer, grafiska sammanfattningar och infografik för din forskning

Mind the Graph förenklar vetenskaplig kommunikation genom att göra det möjligt för forskare att skapa visuellt tilltalande figurer, grafiska sammanfattningar och infografik för sin forskning. Med hjälp av intuitiva verktyg och mallar kan forskare förmedla komplexa koncept på ett effektivt sätt, vilket ökar deras genomslag och räckvidd i forskarvärlden.

vetenskapliga illustrationer
logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar