Natančna in prepričljiva opredelitev problema je temelj uspeha na vseh področjih reševanja problemov, ne glede na to, ali ste študent, podjetnik ali nekdo, ki si prizadeva za pomembne spremembe.

Ko raziskujemo umetnost in znanost opredelitve problem izjava disertacija V tem blogu bomo pojasnili njegove meje, zajeli bistvo izziva in pripravili podlago za inovativne rešitve. Za obvladovanje te ključne veščine bomo preučili tehnike, nasvete in primere ter vam zagotovili jasnost in namen, ki ju potrebujete za reševanje zapletenih problemov.

Ne glede na to, ali si prizadevate za izboljšanje procesov, iščete nove raziskovalne ideje ali pa želite le izboljšati svoj arzenal za reševanje problemov, naš pristop k opredelitvi prepričljivega, natančnega in osredotočenega problem izjava disertacija vam bo služil kot vodilo. Čas je, da se skupaj odpravimo na to potovanje in sprostimo moč odličnosti pri pisanju izjave o problemu.

Zato začnimo raziskovati to temeljno veščino za doseganje izjemnih rezultatov in vodenje pozitivnih sprememb.

Izjava o problemu

Pri reševanju problema je opis problema kompas, ki usmerja vaša prizadevanja. Namen izjave o problemu je jasno in jedrnato izraziti izziv ali vprašanje, ki ga je treba obravnavati. Opredelitev obsega, konteksta in pomembnosti problema je bistveni del postopka reševanja problema.

Opredelitev problema in opis njegovega vpliva na upravičence in okolje sta bistvena elementa dobro oblikovane izjave o problemu. S tem se postavi temelj za razumevanje temeljnih vzrokov in možnih rešitev.

Namen izjave o problemu je predvsem usmerjati posameznike in skupine na zapletenem področju reševanja problemov. To je osnova za oblikovanje strategij, načrtovanje rešitev in merjenje napredka. Z usklajevanjem prizadevanj, usmerjanjem virov in ciljno usmerjenim delom je mogoče rešiti obravnavani problem. Prvi korak k doseganju smiselnih rezultatov na področju inovacij in odločanja so dobro opredeljene izjave o problemu.

Preberite tudi: Kaj je problemska izjava in kako jo je treba uokviriti?

Sestavine izjave o problemu

Učinkovit postopek reševanja problemov se začne z dobro strukturirano izjavo o problemu. Z njenim upoštevanjem boste lahko zagotovili, da ste na pravi poti k razumevanju in reševanju problema. Dobra izjava o problemu vključuje naslednje sestavine:

 1. Opredelitev problema: Najprej jasno in jedrnato opredelite problem. Problem opišite brez nepotrebnega žargona ali dvoumnosti v "kaj" vaše izjave o problemu.
 2. Kontekst: Pomembno je razumeti kontekst. Podrobno opišite težavo, vključno s tem, kdaj in kje se pojavlja. Tako bo vaše občinstvo lahko bolje razumelo, kako in zakaj težava obstaja.
 3. Opredelitev področja uporabe: Jasno določite meje problema. Jasno opredelite, kaj vaša izjava zajema in česa ne. S tem se boste izognili nesporazumom in zagotovili, da so vsi na isti strani.
 4. Obseg ali vpliv problema: Razložite, kako velik je problem in kako vpliva na skupnost. Ali vpliva na posameznike, organizacije ali na celotno skupnost? Da bi izrazili resnost problema, je koristno količinsko opredeliti njegov vpliv.
 5. Opredelitev zainteresiranih strani: Ugotovite, kateri ključni akterji so vpleteni. Kako se bo problem reševal in na koga bo neposredno vplival? Pri skupnem reševanju problemov je treba priznati deležnike.
 6. Cilj: Razložite, kaj želite doseči z rešitvijo problema. Kaj na koncu upate, da boste dosegli? S tem bodo vaša prizadevanja za reševanje težav in morebitne rešitve usmerjene v pravo smer.
 7. Omejitve ali omejitve: Ali je treba upoštevati kakšne omejitve ali zadržke? Uporabljajo se lahko omejitve virov, proračunske ali časovne omejitve. Za realistično načrtovanje je bistveno, da se zavedate omejitev.
 8. Analiza možnih vzrokov: Ugotavljanje možnih temeljnih vzrokov je lahko poučno, čeprav ni vedno vključeno. Razumevanje, zakaj in kako se pojavlja težava, je temelj za učinkovite rešitve.

Preberite tudi: Od simptomov do rešitev: Umetnost analize temeljnih vzrokov

 1. Podatki ali dokazi: Vključite vse podatke ali dokaze, ki jih imate v podporo svojim trditvam. Z uporabo podatkov lahko podprete trditev, da problem obstaja in je pomemben, ter povečate verodostojnost svoje trditve.
 2. Prednostna naloga: Včasih je treba težave reševati takoj. V takem primeru morate poudariti nujnost. Če vsi razumejo nujnost situacije, je zagotovljeno hitro ukrepanje.

Z uporabo teh elementov v izjavi o problemu ne boste le učinkovito razčlenili problema, temveč ga boste lahko tudi jasno sporočili drugim, kar bo olajšalo iskanje rešitev in spremljanje napredka. To je načrt, ki ga potrebujete za uspešno reševanje problemov.

Pisanje problemske izjave disertacije

Sestavni del pisanja doktorske disertacije je pisanje močne izjave o problemu. Dobro napisano izjavo o problemu sestavlja več ključnih elementov.

Prvi pogoj je jasna in natančna izjava. Zagotovite takojšnje razumevanje raziskovalnega problema, tako da ga opišete na kratko in brez dvoumnosti. Poleg tega je treba poudariti ustreznost in pomembnost problema. Kako njegovo reševanje prispeva k obstoječemu znanju in zakaj je vredno znanstvene pozornosti?

Izjavo o problemu poglobite z razpravo o njegovih morebitnih posledicah. Predstavite pomembnost svoje raziskave za prejšnje študije in teorije ter povežite svojo problemsko izjavo z obstoječo literaturo. Poudariti je treba izvirnost in prispevek vaše raziskave. Pokažite, kako je vaša študija edinstvena in ponuja nov vpogled ali perspektivo na vašem področju. Vaš pristop k akademskemu diskurzu je edinstven, s čimer poudarite njegovo vrednost. 

Oblikovanje privlačne in specifične izjave o problemu 

V prvem koraku je nujno, da za svojo disertacijo oblikujete jasen in prepričljiv opis problema. Izberite raziskovalno temo, ki se ujema z vašim študijskim področjem in resnično pritegne vaše zanimanje. Za ugotavljanje vrzeli ali nerešenih vprašanj v obstoječi literaturi je ključnega pomena temeljit pregled literature. Uporabite natančen jezik in privlačen ton, da jasno opredelite problem, ki ga želite raziskati. 

S poudarkom na tem, kako bo rešitev prispevala k obstoječemu znanju, pojasnite pomen problema v akademskem in praktičnem kontekstu. Zagotovite osredotočenost in jasnost z opredelitvijo, kaj vaša raziskava vključuje in kaj ne. 

Razviti je treba raziskovalna vprašanja ali hipoteze, ki so neposredno povezane s problemsko nalogo. Poskrbite, da boste uporabili jezik, ki bo privlačen tako za strokovnjake kot za tiste z omejenim znanjem o temi. Bodite pripravljeni, da boste svojo izjavo spreminjali, ko bo raziskava napredovala, in poiščite povratne informacije pri kolegih, mentorjih ali svetovalcih. Navsezadnje je problemska izjava tista, ki usmerja vašo raziskavo in pritegne zanimanje bralcev ter služi kot temeljni kamen vaše disertacije.

Preučitev pomembnih teoretičnih vprašanj

Problematika disertacije mora obravnavati ustrezna teoretična vprašanja. Opredelitev in kontekstualizacija vsakega vprašanja sta odvisni od teoretičnega okvira, ki je temelj vsakega raziskovalnega prizadevanja. V tem kontekstu je pomembno preučiti ustrezna teoretična vprašanja iz več razlogov.

Najprej zagotavlja potrebno ozadje za razumevanje teoretičnih temeljev problema. Z njeno pomočjo je mogoče opredeliti raziskovalne modele, teorije in koncepte, ki so pomembni za predmet preučevanja. Drugič, ta preučitev je priložnost za ugotavljanje vrzeli, nedoslednosti in področij, na katerih so morda potrebne spremembe v obstoječih teorijah.

Raziskovalci so sposobni oblikovati natančne in privlačne izjave o problemih po celoviti raziskavi teoretičnih vprašanj. Problemsko izjavo je treba vključiti tudi v širši akademski diskurz, da se zagotovi prispevek raziskave k področju.

S preučevanjem teoretičnih vprašanj je mogoče oblikovati trden teoretični okvir, ki ne podpira le opredelitve problema, temveč tudi usmerja disertacijo, kar prispeva k verodostojnosti in širjenju znanja.

Vključevanje statistične analize v izjavo o problemu

Pri kvantitativnih raziskovalnih prizadevanjih je vključitev statistične analize v opis problema ključnega pomena za oblikovanje na podatkih temelječe raziskovalne podlage. Da bi ustrezno raziskali raziskovalno vprašanje, je treba problemsko izjavo uskladiti s statističnimi metodami in orodji.

Najprej je treba pripraviti podlago za opredelitev jasnega in preverljivega problema. Poudarja kvantitativno naravo študije z izrecno navedbo uporabe statistične analize. Poleg tega povečuje specifičnost in jasnost izjave o problemu. Izjava bralcem omogoča razumevanje metodologije študije skupaj s statističnimi tehnikami, ki bodo uporabljene, vključno z regresijsko analizo, testiranjem hipotez ali podatkovnim rudarjenjem.

Zaradi vključitve statistične analize je v raziskavi še bolj poudarjena njena znanstvena strogost. Raziskovalne ugotovitve in zaključki bodo verodostojni, saj bo uporabljeno sistematično zbiranje in analiza podatkov.

Primer dobre izjave o problemu za disertacijo

"Energetski sektor se sooča s kompleksnim izzivom prehoda na obnovljive vire energije ob hkratnem ohranjanju zanesljivosti omrežja. Namen te študije je analizirati tehnične, ekonomske in regulativne vidike vključevanja obnovljivih virov energije v obstoječa elektroenergetska omrežja. Cilj raziskave je opredeliti ovire in priložnosti pri vključevanju obnovljivih virov energije ter predlagati okvir za čim večje vključevanje."

 • Kontekstualno ozadje: "Energetski sektor se sooča s kompleksnim izzivom prehoda na obnovljive vire energije ob hkratnem ohranjanju zanesljivosti omrežja."
 • Namen študije: "Namen te študije je analizirati..."
 • Cilji in usmeritev: "...tehnični, ekonomski in regulativni vidiki vključevanja obnovljivih virov energije v obstoječa elektroenergetska omrežja."
 • Cilji raziskave: "Cilj raziskave je opredeliti ovire in priložnosti..."
 • Želeni rezultat: "...in predlagati okvir za čim večjo integracijo."

V opisu problema so najprej predstavljeni splošni izzivi energetskega sektorja. Sledi opis namena raziskave, ki je analiza posebnih vidikov vključevanja obnovljivih virov energije. Da bi čim bolj povečali vključevanje obnovljivih virov energije v obstoječa energetska omrežja, je cilj raziskave opredeliti ovire in priložnosti. V tej popolni opredelitvi problema so prisotne vse potrebne sestavine.

Vizualizacija podatkov na naslednji ravni z močjo vizualizacije podjetja Mind the Graph

Prizadevanja za boljše sporočanje in razumevanje znanstvenih izsledkov se spreminjajo. Raziskave in disertacije lahko olajšate z Mind the Graph. Znanstveno komuniciranje bo na novo opredeljeno, kot ga poznamo, ko bodo v vaše osnutke nemoteno vključeni vizualni elementi. Z zmogljivimi orodji Mind the Graph lahko občinstvo vizualno seznanite z zapletenimi podatki in jim tako olajšate razumevanje.

logotip-odjava

Naročite se na naše novice

Ekskluzivna visokokakovostna vsebina o učinkovitih vizualnih
komuniciranje v znanosti.

- Ekskluzivni vodnik
- Nasveti za oblikovanje
- Znanstvene novice in trendi
- Učni listi in predloge