Jeśli rozważasz napisanie pracy badawczej, powinieneś mieć świadomość, że musisz ustalić kryteria konstruowania podejścia, które wykorzystasz jako metodologię w swojej pracy, dlatego musisz zrozumieć koncepcję paradygmatu badawczego.

A paradygmat badawczyNajprościej rzecz ujmując, jest to proces konstruowania planu badawczego, który może pomóc w szybkim zrozumieniu, w jaki sposób działają teorie i praktyki projektu badawczego.

Celem tego artykułu jest wprowadzenie do paradygmatów badawczych i wyjaśnienie ich w możliwie najbardziej opisowy sposób na przykładach. 

Czym jest paradygmat badawczy?

A paradygmat badawczy to metoda, model lub wzorzec prowadzenia badań. Jest to zestaw pomysłów, przekonań lub rozumienia, w ramach których mogą funkcjonować teorie i praktyki. Większość paradygmatów wywodzi się z jednej z dwóch metodologii badawczych: pozytywizm lub interpretatywizm. Każdy projekt badawczy wykorzystuje jeden z paradygmatów badawczych jako wytyczne do tworzenia metod badawczych i prowadzenia projektu badawczego w sposób najbardziej uzasadniony i rozsądny. 

Chociaż zasadniczo istniały dwa paradygmaty, z tych dwóch powstały różne nowe paradygmaty, szczególnie w badaniach nauk społecznych. Należy pamiętać, że wybór jednego z paradygmatów do projektu badawczego wymaga dogłębnego zrozumienia unikalnych cech każdego podejścia.

Jakie są 3 paradygmaty badań?

Aby wybrać najlepszy paradygmat badawczy dla swojego projektu, musisz najpierw zrozumieć trzy filary: ontologię, epistemologię i metodologię.

Ontologia

Ontologia jest teorią filozoficzną dotyczącą natury rzeczywistości, twierdzącą, że istnieje albo jedna rzeczywistość, albo żadna. Mówiąc bardziej szczegółowo, ontologia odpowiada na pytanie: "Czym jest rzeczywistość?” 

Epistemologia

Epistemologia to nauka o wiedzy, koncentrująca się na ważności, zakresie i sposobach zdobywania wiedzy. Epistemologia stara się odpowiedzieć na pytanie: "Jak możemy poznać rzeczywistość?

Metodologia

Metodologia odnosi się do ogólnych pojęć, które leżą u podstaw sposobu, w jaki bada się środowisko społeczne i udowadnia ważność zdobytej wiedzy. Pytanie metodologiczne brzmi: "Jak odkryć rzeczywistość/odpowiedź?

Jaki jest cel paradygmatu badawczego?

Znaczenie wyboru paradygmatu dla projektu badawczego wynika z faktu, że ustanawia on podstawę dla badań i ich metodologii. 

Paradygmat bada, w jaki sposób wiedza jest rozumiana i badana, a także wyraźnie określa cel, motywację i oczekiwane wyniki badań. 

Właściwe wdrożenie paradygmatu badawczego w badaniach zapewnia badaczom jasną ścieżkę do zbadania interesującego ich tematu. 

W rezultacie daje to logiczną i przemyślaną strukturę do wykonania, a także poprawia jakość pracy i biegłość.

Przykłady paradygmatów badawczych

Teraz, gdy rozumiesz już trzy filary i znaczenie paradygmatu badawczego, przyjrzyjmy się kilku przykładom paradygmatów, które możesz wykorzystać w swoich badaniach.

Paradygmat pozytywistyczny

Pozytywiści wierzą w pojedynczą rzeczywistość, którą można zmierzyć i zrozumieć. W rezultacie podejścia ilościowe są wykorzystywane do ilościowego określenia tej rzeczywistości. 

Pozytywizm w badaniach jest filozofią związaną z koncepcją prawdziwego badania. Filozofia badawcza oparta na pozytywizmie wykorzystuje rygorystyczne podejście do systematycznego badania źródeł danych.

Paradygmat interpretatywizmu lub konstruktywizmu

Podejście interpretatywne jest stosowane w większości badań jakościowych prowadzonych w naukach społecznych; opiera się na istnieniu wielu rzeczywistości, a nie jednej rzeczywistości. 

Według interpretatywistów ludzkie zachowanie jest złożone i nie można go przewidzieć na podstawie z góry określonego prawdopodobieństwa. 

Ludzkie zachowanie nie jest jak zmienna naukowa, którą można łatwo kontrolować. Słowo interpretatywizm odnosi się do metod zdobywania wiedzy o wszechświecie, które opierają się na interpretowaniu lub rozumieniu znaczeń, jakie ludzie przypisują swoim zachowaniom. 

Paradygmat pragmatyzmu

Pytanie badawcze determinuje pragmatyzm. W zależności od charakteru kwestii badawczej, pragmatyka może obejmować zarówno podejście pozytywistyczne, jak i interpretatywne w ramach jednego badania. 

Jest to filozofia rozwiązywania problemów, która utrzymuje, że najlepsze techniki badawcze to te, które przyczyniają się do najbardziej skutecznej odpowiedzi na problem badawczy. Po tym następuje badanie wielu aspektów problemu badawczego przy użyciu kombinacji podejść ilościowych i jakościowych. 

Paradygmat postpozytywizmu

Paradygmat pozytywizmu ustąpił miejsca paradygmatowi postpozytywizmu, który jest bardziej zainteresowany subiektywnością rzeczywistości i odchodzi od obiektywnej perspektywy pozytywistów logicznych. 

Postpozytywizm poszukuje obiektywnych odpowiedzi, starając się rozpoznać i poradzić sobie z takimi uprzedzeniami w ideach i wiedzy opracowanej przez badaczy.

Zbuduj abstrakt graficzny, który doskonale przedstawia twoje odkrycia.

Graficzne streszczenia stają się coraz ważniejsze. Ale od czego zacząć? Jak stworzyć odpowiednie streszczenie graficzne dla swojego artykułu? 

Mind The Graph jest do tego idealnym narzędziem; wykorzystaj szablony, aby łatwo stworzyć najbardziej wykwalifikowany abstrakt graficzny dla docelowych odbiorców.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony