Wat is een Peer-Reviewed artikel en waar kunnen we het vinden?

In dit artikel wordt bekeken wat peer-reviewed artikelen zijn en waarom het noodzakelijk wordt geacht om academische wetenschappelijke kwaliteit te waarborgen.