Vad är en peer-reviewed artikel och var kan vi hitta den?

Den här artikeln handlar om vad peer-reviewed artiklar är och varför det anses nödvändigt för att säkerställa akademisk vetenskaplig kvalitet