Czym jest artykuł recenzowany i gdzie można go znaleźć?

W tym artykule przyjrzymy się, czym są recenzowane artykuły i dlaczego uważa się je za niezbędne do zapewnienia akademickiej jakości naukowej