Čo je to recenzovaný článok a kde ho môžeme nájsť?

V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú recenzované články a prečo sa považujú za nevyhnutné na zabezpečenie akademickej vedeckej kvality.