Het lijdt geen twijfel dat casestudies een unieke manier zijn om inzicht te krijgen in de beroepspraktijken van om het even welk beroep, alsook in hoe zij functioneren in een groter geheel.

Een casestudy in een ander vakgebied kan andere kenmerken hebben. Een casestudie kan bijvoorbeeld geen leidraad zijn voor een latere behandeling, maar kan helpen relevante onderzoeksvragen te stellen. Casestudies vormen ook waardevol lesmateriaal, omdat zij zowel klassieke als ongebruikelijke presentaties demonstreren waarmee de behandelaar kan worden geconfronteerd.  

De begeleidende brief en het abstract zijn essentiële onderdelen van een indieningspakket en zijn cruciaal voor het doorstaan van de eerste redactionele screening bij het tijdschrift. Dit zijn de elementen die de redacteur als eerste leest en op basis daarvan zijn of haar indruk van het manuscript vormt. Sommige redacteuren screenen papers door de begeleidende brief en het abstract te lezen en lezen niet de hele paper als ze die niet interessant genoeg vinden.

Wat is een samenvatting in een casestudy, en wat is het doel ervan?

Een inleiding tot een onderwerp komt gewoonlijk voor in casestudies, maar ze vereisen geen citaten of standpunten van de auteur. Beschouw een casestudy in de eerste plaats als een verslag van de voortgang van een behandeling, niet als een persoonlijk verhaal. Een casestudy mag geen redactionele of vijandige opmerkingen bevatten. De meest effectieve aanpak is een verhaal te vertellen en het eindproduct voor zichzelf te laten spreken.

Het is over het algemeen een goed idee om je bij het schrijven van casestudies te beperken tot specifieke details en feiten. Wat er werkelijk is gebeurd, moet in een casestudy vrij beknopt worden geschetst. Speculaties over het mechanisme of de prognose van de ziekte moeten vermeden worden. 

Structuur van de samenvatting in de casestudy

Een narratief abstract beschrijft kort en bondig het hele artikel. Verhalende samenvattingen hebben geen titels. Door een logisch verhaal van de paper samen te stellen, wil de auteur de inhoud samenvatten.

Abstracts met subkopjes zijn gestructureerd. In fundamenteel wetenschappelijk en klinisch onderzoek zijn gestructureerde samenvattingen populairder geworden, omdat zij de informatie stroomlijnen en bepaalde details bevatten. Onderzoekers die online zoeken naar artikelen hebben hier veel baat bij. Lezers besluiten vaak om een volledig artikel al dan niet te downloaden op basis van het abstract dat door een zoekmachine wordt getoond om tijd te besparen. 

Lezers zullen eerder genieten van gestructureerde samenvattingen omdat deze alle essentiële gegevens bevatten die zij nodig hebben om te besluiten het hele artikel te lezen. Volg de onderstaande richtlijnen bij het schrijven van een samenvatting.

  • Een inleiding van één tot twee zinnen die het hele artikel samenvat en de achtergrond van de casestudy beschrijft.
  • In enkele zinnen wordt een korte samenvatting gegeven van het geval en het uitgevoerde onderzoek. Dit geval wordt in detail beschreven, met inbegrip van de diagnose en de therapeutische aanpak.
  • Geef details over de klacht van de patiënt en het resultaat ervan. 
  • Als de vooruitgang van de patiënt empirisch is gemeten, verwijs dan naar die metingen.
  • Beschrijf correlaties en schijnbare inconsistenties tussen de voorgaande subsecties. 
  • Afhankelijk van de situatie kunt u de belangrijkste behandelde punten in een of twee zinnen samenvatten.

U kunt uw gegevens omzetten in een gemakkelijk te begrijpen formaat

Ontdek hoe Let op de grafiek kan u helpen boeiende visuele inhoud te genereren voor effectieve wetenschappelijke communicatie. Maak uw onderzoek en papers interessant en opvallend door infographics te gebruiken om de effectiviteit en deelname te verhogen en de aandacht te trekken.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen