Det er ingen tvil om at casestudier er en unik måte å få innblikk i yrkesutøvelsen i et hvilket som helst yrke, og hvordan de fungerer i en større sammenheng.

En casestudie i en annen disiplin kan ha andre egenskaper. En kasusstudie kan for eksempel ikke legge føringer for senere behandling, men kan bidra til å formulere relevante forskningsspørsmål. Kasusstudier kan også være verdifullt undervisningsmateriale som viser både klassiske og uvanlige presentasjoner som behandleren kan bli konfrontert med.  

Følgebrevet og sammendraget er viktige deler av innsendingspakken og er avgjørende for å komme gjennom den første redaksjonelle vurderingen i tidsskriftet. Det er disse elementene redaktøren leser først og danner seg et inntrykk av manuskriptet basert på. Noen redaktører siler artikler ved å lese følgebrevet og sammendraget, og leser ikke hele artikkelen hvis de ikke synes disse er interessante nok.

Hva er et abstrakt i en casestudie, og hva er hensikten med det?

An introduction to a topic normally appears in case studies, but they don’t require citations or viewpoints from the author. Consider a case study as primarily a record of a treatment’s progress, not a personal story. A case study should not contain editorial or adversarial remarks. The most effective approach is to tell a story and allow the end product to speak for itself.

Når du skriver casestudier, er det som regel lurt å holde seg til konkrete detaljer og fakta. Hva som virkelig skjedde, bør beskrives ganske kortfattet i en kasuistikk. Man bør unngå å spekulere i sykdomsmekanismer eller prognose. 

Oppbygging av sammendraget i casestudien

Et narrativt sammendrag beskriver hele artikkelen kort og konsist. Narrative sammendrag har ingen overskrifter. Ved å skrive en logisk fortelling om artikkelen forsøker forfatteren å oppsummere innholdet.

Abstracts med underoverskrifter er strukturerte. Innenfor grunnforskning og klinisk forskning har strukturerte sammendrag blitt mer og mer populære, siden de strømlinjeformer informasjonen og inkluderer visse detaljer. Forskere som søker etter artikler på nettet, vil ha stor nytte av dette. Lesere bestemmer seg ofte for om de vil laste ned en fullstendig artikkel eller ikke, basert på sammendraget som vises i en søkemotor, for å spare tid. 

Det er større sannsynlighet for at leserne liker strukturerte sammendrag, siden de inneholder alle de viktigste dataene de trenger for å bestemme seg for å lese hele artikkelen. Følg retningslinjene nedenfor når du skriver et sammendrag.

  • En innledning på én til to setninger som oppsummerer hele artikkelen og beskriver bakgrunnen for casestudien.
  • Det gis en kort oppsummering av saken og utredningen som er gjennomført, i noen få setninger. Dette tilfellet beskrives i detalj, inkludert diagnose og terapeutisk tilnærming.
  • Provide details about the patient’s complaint and its outcome. 
  • If the patient’s progress was empirically measured, refer to those measures.
  • Beskriv sammenhenger og tilsynelatende uoverensstemmelser mellom de foregående underavsnittene. 
  • Det kan være lurt å oppsummere de viktigste punktene i en setning eller to, avhengig av situasjonen.

Du kan gjøre dataene dine om til et format som er lett å forstå.

Finn ut hvordan Se opp for grafen kan hjelpe deg med å generere engasjerende visuelt innhold for effektiv vitenskapelig kommunikasjon. Gjør forskningen og artiklene dine interessante og iøynefallende ved å bruke infografikk for å øke effektiviteten, deltakelsen og fange oppmerksomheten.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler