Niet pochýb o tom, že prípadové štúdie sú jedinečným spôsobom, ako získať prehľad o profesionálnych postupoch akejkoľvek profesie, ako aj o tom, ako fungujú v širšom kontexte.

Prípadová štúdia v inom odbore môže mať odlišné charakteristiky. Prípadová štúdia napríklad nemôže usmerňovať následné spracovanie, ale môže pomôcť pri formulovaní príslušných výskumných otázok. Prípadové štúdie poskytujú aj cenný výučbový materiál, ktorý demonštruje klasické aj neobvyklé prezentácie, s ktorými sa môže lekár stretnúť.  

Sprievodný list a abstrakt sú dôležitými súčasťami predkladaného balíka a majú zásadný význam pre prejdenie úvodnej redakčnej kontroly na konci časopisu. Sú to prvky, ktoré redaktor číta ako prvé a na ich základe si vytvára svoj dojem o rukopise. Niektorí redaktori robia selekciu dokumentov na základe sprievodného listu a abstraktu a ak ich nepovažujú za dostatočne zaujímavé, nečítajú celý dokument.

Čo je to abstrakt v prípadovej štúdii a aký je jeho účel?

Úvod do témy sa zvyčajne objavuje v prípadových štúdiách, ale nevyžadujú sa v nich citácie ani názory autora. Prípadovú štúdiu považujte predovšetkým za záznam o priebehu liečby, nie za osobný príbeh. Prípadová štúdia by nemala obsahovať redakčné alebo oponentské poznámky. Najefektívnejší prístup je rozprávať príbeh a nechať konečný produkt hovoriť sám za seba.

Pri písaní prípadových štúdií je vo všeobecnosti dobré obmedziť sa na konkrétne detaily a fakty. To, čo sa skutočne stalo, by malo byť v prípadovej štúdii načrtnuté pomerne stručne. Mali by sme sa vyhnúť špekuláciám o mechanizme alebo prognóze ochorenia. 

Štruktúra abstraktu v prípadovej štúdii

Abstrakt stručne a výstižne opisuje celý článok. Naratívne abstrakty nemajú nadpisy. Zostavením logického príbehu z článku sa autor snaží zhrnúť obsah.

Abstrakty s podnadpismi sú štruktúrované. V základnom vedeckom a klinickom výskume sa štruktúrované abstrakty stali populárnejšími, pretože zjednodušujú informácie a obsahujú určité podrobnosti. Výskumníci, ktorí vyhľadávajú články online, z toho budú mať veľký úžitok. Čitatelia sa často rozhodujú, či si stiahnu celý článok na základe abstraktu, ktorý zobrazí vyhľadávač, aby ušetrili čas. 

Čitatelia majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa im budú páčiť štruktúrované abstrakty, pretože obsahujú všetky podstatné údaje, ktoré potrebujú na to, aby sa rozhodli prečítať si celý článok. Pri písaní abstraktu sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.

  • Úvod v rozsahu jednej až dvoch viet, v ktorom zhrniete celý článok a opíšete pozadie prípadovej štúdie.
  • V niekoľkých vetách sa uvádza stručné zhrnutie prípadu a vykonaného vyšetrovania. Tento prípad je podrobne opísaný vrátane jeho diagnózy a terapeutického prístupu.
  • Uveďte podrobnosti o sťažnosti pacienta a jej výsledku. 
  • Ak bol pokrok pacienta meraný empiricky, uveďte tieto merania.
  • Opíšte korelácie a zjavné nezrovnalosti medzi predchádzajúcimi pododdielmi. 
  • V závislosti od situácie môžete zhrnúť kľúčové body, ktoré ste prebrali, do jednej alebo dvoch viet.

Svoje údaje môžete previesť do zrozumiteľného formátu

Zistite, ako Pozor na graf vám pomôže vytvoriť pútavý vizuálny obsah pre efektívnu vedeckú komunikáciu. Urobte svoj výskum a dokumenty zaujímavými a pútavými pomocou infografiky, aby ste zvýšili účinnosť, účasť a upútali pozornosť.

logo-odhláška

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Exkluzívny vysokokvalitný obsah o efektívnom vizuálnom
komunikácia vo vede.

- Exkluzívny sprievodca
- Tipy na dizajn
- Vedecké novinky a trendy
- Návody a šablóny