Het schrijven van een onderzoeksproject, een paper of zelfs een essay vergt uitgebreide gegevensverzameling en het verzamelen van bewijsmateriaal om een grondig en kwalitatief hoogstaand geschrift te produceren. Het kan een uitdaging zijn om een onderzoeksverslag te maken over een onderwerp dat al besproken is; je moet de relevante details voorzichtig toevoegen om te voorkomen dat plagiaat.

Je moet de vele soorten van plagiaat om de beste technieken te begrijpen om het te voorkomen. Naast enkele aanwijzingen over hoe te voorkomen plagiaatdit Mind The Graph artikel geeft u alle relevante details en onderscheidingen met betrekking tot elk type van plagiaat.

Wat is plagiaat?

Wanneer iemand de intellectuele eigendom van een ander, zoals woorden, concepten of ideeën, exploiteert zonder deze naar behoren te crediteren, staat dit bekend als plagiaat. Het is een disciplinaire overtreding die in verschillende soorten situaties kan voorkomen. 

Plagiaat kan opzettelijk of per ongeluk gebeuren, maar het is hoe dan ook een ernstige intellectuele inbreuk die zeer schadelijke gevolgen kan hebben, zoals het intrekken van papers en schade aan de reputatie en betrouwbaarheid van een auteur. Het is momenteel een belangrijk probleem bij academische publicaties en de belangrijkste oorzaak van het intrekken van papers.

Het leren en gebruiken van de richtlijnen voor ethisch academisch gedrag is de beste methode om te voorkomen dat plagiaat. Om het te vermijden moet je je academische vaardigheden gebruiken om je werk zo goed mogelijk te maken, en er niet alleen voor zorgen dat al je referenties kloppen of termen veranderen zodat niemand merkt dat je parafraseert.

Bekijk de vele soorten plagiaat en hoe ze voorkomen, voordat we ingaan op richtlijnen en tips om plagiaat te voorkomen:

  • Compleet plagiaat: Als je andermans werk als je eigen werk presenteert. Elk stuk materiaal moet de juiste citaten hebben en in de bibliografie worden opgenomen. Dit is de ergste vorm van plagiaat, het is vergelijkbaar met stelen en intellectuele diefstal.
  • Op bronnen gebaseerd plagiaat: Verwijzen naar een valse of niet bestaande bron. Dit kan een frauduleus citaat, valse gegevens of gegevensmanipulatie zijn.
  • Direct plagiaat: Bestaat uit het woordelijk kopiëren van inhoud uit een ander document. Het lijkt op volledig plagiaat, maar er is slechts een kleine hoeveelheid van in plaats van het geheel.
  • Zelf- of autoplagiaat: Als je jezelf niet vermeldt nadat je een deel van je werk hebt gebruikt dat je eerder in een ander project hebt gemaakt.
  • Parafraseren: Gebruik het werk van andere auteurs en breng bescheiden wijzigingen aan. Het is in feite het herscheppen van andermans zinnen met kleine grammaticale en woordwijzigingen om ze eigen te maken. Het concept is echter niet veranderd omdat de woorden nieuw zijn. Dit is een van de meest typische vormen van plagiaat.
  • Mozaïek plagiaat: Combineer het werk van vele auteurs met dat van jezelf. Omdat het de woorden of zinnen van iemand anders verwerkt in het eigen onderzoek, kan dit moeilijker te herkennen zijn. Het is een opzettelijke daad en wordt ook wel lapwerkplagiaat genoemd.
  • Per ongeluk plagiaat: Onopzettelijk parafraseren of kopiëren door nalatigheid. Sommige mensen plegen onopzettelijk plagiaat en ondervinden soms dezelfde gevolgen als degenen die het opzettelijk doen. Onopzettelijk plagiaat gebeurt vaak als gevolg van nalatigheid, onzorgvuldigheid of een fout.
  • Onnauwkeurig auteurschap: In plaats van bijdragers te crediteren, gebruik je het auteurschap. Bij groepswerk kan dit voorkomen wanneer iemand het werk inbrengt maar geen eer krijgt, of wanneer iemand het werk niet inbrengt maar wel eer krijgt.

Tips om plagiaat te voorkomen

De eerste stap in het leren hoe schrijf je een samenvatting van een artikel is te begrijpen dat samenvattingen van artikelen moeten aantonen dat je informatie kunt lezen en interpreteren. 

1. Kopieer niet

Bespreek de ideeën of ontdekkingen van anderen en hoe die je argumentatie beïnvloeden in je schrijven, waarbij je altijd verwijst naar wat je gelezen hebt in plaats van gewoon te herhalen wat je gelezen hebt. Vermijd het gebruik van de knip- en plakmogelijkheden bij het lezen van elektronisch materiaal, omdat je dan geneigd kunt zijn om letterlijk te kopiëren wat je gelezen hebt.

2. Gebruik bronnen

Vertrouw bij het opstellen van je opgaven niet slechts op één bron. Het bespreken van concepten uit verschillende bronnen toont aan dat je in staat bent uitgebreid te lezen en je eigen mening te vormen op basis van wat je hebt gelezen.

3. Maak uitstekende aantekeningen

Vergeet niet om directe citaten tussen aanhalingstekens op te nemen wanneer u aantekeningen maakt van uw bronnen, en bewaar deze altijd. Zo voorkom je onbedoeld plagiaat. Bovendien maakt het het verzamelen van referenties voor opdrachten veel eenvoudiger.

4. Aanhalingstekens

Nogmaals, aanhalingstekens zijn cruciaal. Als je een korte passage uit de woorden van een andere auteur letterlijk moet gebruiken, zorg er dan voor dat je het tussen aanhalingstekens zet om te laten zien dat het om een direct citaat gaat.

Directe citaten moeten voorzichtig worden gebruikt en mogen niet veel materiaal bevatten. Ze mogen alleen worden gebruikt als je een belangrijk concept aanhaalt of de bron van een bepaald idee aangeeft. Vergeet niet te verwijzen naar alle gedachten die je in je werk gebruikt als je die van iemand anders gebruikt.

Hoe kan ik controleren op plagiaat in mijn research paper?

Via GIPHY

Er zijn online tools die je kunnen helpen bij het uitzoeken of je werk enige vorm van plagiaat bevat. iThenticate, Dupli Checkeren Plagiaatdetector zijn drie uitstekende online tools die je kunt gebruiken om te controleren op plagiaat.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze plagiaatdetectoren eerder overeenkomsten vinden dan plagiaat, wat betekent dat ze elke vorm van citaat in de tekst, citaten of veelgebruikte zinnen kunnen detecteren. Daarom moet je, zelfs als je score slechts 1% is, elke gelijkenis onderzoeken en beslissen of je je werk al dan niet wijzigt.

Daarom mag u zich normaal gesproken aan deze regels houden: 

Meer dan 10% wordt als problematisch beschouwd. 

Het ontvangen van een score tussen 5% en 10% is niet noodzakelijk slecht, onderzoek het grondig. Een score van rond de 5% is acceptabel.

Een tool om wetenschappelijk accurate infographics te maken in enkele minuten

Maak prachtige infografieën met behulp van de Mind The Graph infografiesjablonen om uw onderzoek een aantrekkelijkere visuele presentatie te geven. Wij veranderen wetenschappers in ontwerpers om uw impact te vergroten. wereldwijd.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen