Een hypothese is gewoon een toetsbare verklaring om een antwoord te vinden op een specifieke vraag; een geformaliseerde hypothese dwingt tot nadenken over welke resultaten in een experiment kunnen worden verwacht. 

Bijgevolg kan een hypothese voor bijna alles worden gebruikt, zoals het testen van verschillende uitkomsten in dagelijkse taken, het vaststellen van een mogelijk einde in een onderzoek, het vormen van de basis van een wetenschappelijk experiment, enzovoort.

In dit artikel leert u de redenering erachter, de verschillende soorten hypotheses, alsmede hoe schrijf je een hypothese duidelijker.

Wat is een hypothese?

Een hypothese is een voorspellingsmethode, een poging om een antwoord te vinden op iets dat nog niet getest is, een idee of een voorstel gebaseerd op beperkt bewijsmateriaal. 

In de meeste gevallen gaat het om het voorstellen van relaties tussen twee variabelen (of meer): de onafhankelijke variabele (de aangebrachte verandering) en de afhankelijke variabele (de maatregel). Stel bijvoorbeeld dat je gewend bent de hele nacht voor een toets te studeren, maar dat je altijd te moe bent om het onderwerp goed te begrijpen, waardoor je slechte cijfers haalt.

De hypothese is dus dat wie overdag studeert, het onderwerp begrijpt en daardoor een goed cijfer krijgt. In dit voorbeeld is de onafhankelijke variabele de studietijd en zijn de afhankelijke variabelen het begrip van het onderwerp en het cijfer. 

Zoals u ziet, kan een hypothese in bijna elke situatie worden gebruikt, maar zij komt het meest voor in onderzoekspapers of wetenschappelijke experimenten. 

Bij het schrijven van een hypothese is het van cruciaal belang dat u voorzichtig en grondig te werk gaat voordat u begint met het opschrijven ervan. Omdat elke hypothese moet worden bewezen door feiten, directe tests en gegevens, kunnen zelfs kleine fouten of misverstanden bij het opstellen van de hypothese een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van uw onderzoek en de daaruit voortvloeiende resultaten. 

Soorten onderzoekshypothesen en voorbeelden

Er bestaan verschillende soorten hypothesen, afhankelijk van de aard of het doel van uw hypothese, of het nu gaat om een onderzoek of een wetenschappelijk experiment. 

Voordat we ingaan op hoe schrijf je een hypotheseLaten we de verschillende types doornemen om te zien welke het beste bij u past. 

via GIPHY

Eenvoudige hypothese

In een eenvoudige hypothese wordt alleen het verband tussen twee variabelen getest en geëxperimenteerd: de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele. Zoals we eerder hebben geïllustreerd aan de hand van studietijd en cijfers.

Complexe hypothese

Bij een meer complexe hypothese gaat het om een verband tussen meer dan twee variabelen, bijvoorbeeld: twee onafhankelijke variabelen en een afhankelijke variabele of omgekeerd. 

Voorbeeld: Meer armoede, meer analfabetisme in de samenleving, meer misdaden.

Nulhypothese

Een nulhypothese, afgekort als H0, is een hypothese waarin er geen verband bestaat tussen de variabelen. 

Bijvoorbeeld, armoede heeft niets te maken met het misdaadcijfer van een samenleving.

Alternatieve hypothese

In combinatie met een nulhypothese wordt een alternatieve hypothese (H1 of HA) gebruikt. Deze stelt het omgekeerde van de nulhypothese, wat inhoudt dat slechts één ervan waar moet zijn. 

Bijvoorbeeld, armoede is de oorzaak van de criminaliteit in de samenleving....

Samengestelde hypothese

Een samengestelde hypothese is een hypothese die de exacte parameters, de verdeling of het bereik van de afhankelijke variabele niet voorspelt. 

We zouden vaak een exacte uitkomst voorspellen. "23-jarige mannen zijn gemiddeld 189 cm lang," bijvoorbeeld. Wij geven hier een exacte parameter. Bijgevolg is de hypothese niet samengesteld. 

We kunnen echter niet altijd precies iets veronderstellen. In deze gevallen zouden we kunnen zeggen: "Gemiddeld zijn 23-jarige mannen niet 189 cm lang." Wij hebben geen spreidingsgebied of precieze parameters vastgesteld voor de gemiddelde lengte van 23-jarige mannen. Daarom hebben we een samengestelde hypothese ingevoerd in plaats van een exacte hypothese. 

Een alternatieve hypothese (zoals hierboven besproken) is over het algemeen samengesteld omdat zij wordt gedefinieerd als iets anders dan de nulhypothese. Omdat dit "iets anders dan" geen parameters of verdeling specificeert, is het een voorbeeld van een samengestelde hypothese.

Logische hypothese

Een hypothese die logisch geverifieerd kan worden, wordt een logische hypothese genoemd. Zonder feitelijk bewijs suggereert een logische hypothese dus een verband tussen variabelen. 

Voorbeeld: Alligators hebben groene schubben, dus dinosauriërs die nauw aan hen verwant zijn hadden waarschijnlijk ook groene schubben. Maar omdat ze allemaal uitgestorven zijn, moeten we afgaan op logica in plaats van empirische gegevens.

Empirische hypothese

Een empirische hypothese is het omgekeerde van een logische hypothese. Het is een hypothese die momenteel door wetenschappelijk onderzoek wordt getoetst, zij berust op concrete gegevens. Dit wordt ook wel een "werkhypothese" genoemd.

Voorbeeld: De levensduur van koeien wordt verkort door ze 1 pond maïs per dag te voeren.

Statistische hypothese

Een statistische hypothese maakt gebruik van representatieve statistische modellen om conclusies te trekken over grotere populaties. In plaats van alles te testen, test je een deelverzameling en generaliseer je de rest op basis van eerder verzamelde gegevens. 

Voorbeeld: Natuurlijk rood haar komt voor bij ongeveer 2% van de wereldbevolking.

Richtinghypothese

Een directionele hypothese voorspelt of het effect van een interventie positief of negatief zal zijn vóór de test zelf. 

Voorbeeld: Heeft regenachtig weer invloed op de hoeveelheid matige tot zware lichaamsbeweging die mensen per week doen? Positief, regen vermindert de hoeveelheid matige tot krachtige lichaamsbeweging die mensen per week doen.

Hoe schrijf je een hypothese? in zes stappen

1. Stel een vraag

Het schrijven van een hypothese houdt in dat je een vraag moet beantwoorden. De vraag moet direct, gericht en specifiek zijn. Om te helpen bij de identificatie kunt u deze vraag inkaderen met de klassieke zes: wie, wat, waar, wanneer, waarom, of hoe. Maar vergeet niet dat een hypothese een verklaring moet zijn en geen vraag.

2. Verzamel primair onderzoek

Het verzamelen van achtergrondinformatie over het onderwerp kan het lezen van verschillende boeken, academische tijdschriften, experimenten en observaties vergen, of het kan zo eenvoudig zijn als een zoektocht op internet.

Denk eraan uw vragen vanuit meerdere perspectieven te bekijken; tegenstrijdig onderzoek kan uiterst nuttig zijn bij het ontwikkelen van een hypothese; u kunt hun bevindingen gebruiken als mogelijke weerleggingen en uw studie zo inrichten dat deze problemen worden aangepakt.

3. Definieer uw variabelen

Als je eenmaal hebt bepaald wat de vraag zal zijn, moet je de onafhankelijke en afhankelijke variabelen vaststellen, evenals het type hypothese dat van toepassing is.

4. Zet het in de vorm van een als-dan verklaring

Bij het opstellen van een hypothese kan het gebruik van een als-dan formaat nuttig zijn. Bijvoorbeeld: "Als ik meer beweeg, val ik meer af." Deze indeling kan lastig zijn als je met meerdere variabelen te maken hebt, maar in het algemeen is het een betrouwbare manier om de oorzaak-en-gevolgrelatie uit te drukken die je test.

5. Verzamel meer gegevens om je hypothese te bewijzen

De prioriteit van een hypothese is het beantwoorden van de vraag en het bewijzen van het gelijk of ongelijk ervan. Zodra je je hypothese hebt vastgesteld en je variabelen hebt bepaald, kun je beginnen met je experimenten. Idealiter verzamel je gegevens die je hypothese ondersteunen.

6. Schrijf het op

Ten slotte, zodra je je hypothese hebt geschreven, analyseer je alle gegevens die je hebt verzameld en trek je conclusies in de vorm van een research paper.

Ontketen de kracht van infographics met Mind the Graph

Gebruik deze gelegenheid om een visueel hulpmiddel in uw onderzoekspaper op te nemen om uw hypothese te helpen verduidelijken. Mind The Graph verandert wetenschappers in ontwerpers om de visuele impact van je onderzoek te vergroten met wetenschappelijke beelden e infographic sjablonen.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen