Å forsvare avhandlingen er den siste etappen, målstreken, og den må tas på alvor. Alle eksperimenter, resultatanalyser og massevis av litteraturstudier viser hvor godt du forstår forskningen din. 

Du kan være trygg på at du ikke er alene om å plages av spørsmål når disputasen nærmer seg. Hver disputas er unik, men det finnes strategier for hvordan du kan forberede deg til denne kritiske og viktige anledningen.

Denne artikkelen vil fungere som en veiledning med nyttige tips for å navigere i de avgjørende disputasforsvar fase.

What Is A Dissertation Defense?

Et disputasforsvar, også kjent som et avhandlingsforsvar, er en muntlig presentasjon og diskusjon av en forskningsstudie. Målet er å presentere funnene og demonstrere for komiteen og det akademiske miljøet at forskeren har fullført arbeidet med høy nok kvalitet til å få tildelt en doktorgrad, og at forskeren er i stand til å snakke om det uten å nøle, forstå arbeidet fullt ut og svare på eventuelle spørsmål.

It’s worth mentioning that the first step is to get the dissertation document accepted, since dissertation chairs won’t let candidates schedule defenses unless the dissertation document’s quality is completely acceptable. The purpose is to see if the researcher is prepared to defend their work.

Timing And Format

  • Dissertation defenses typically require two hours of private oral examination. Depending on the institution, they may seek an additional hour for a public seminar.
  • The title, as well as the written document, should be provided to the committee early on. Check the institution’s deadlines ahead of time to be prepared.
  • Formatet kan også variere fra institusjon til institusjon, men du må være forberedt på et eksternt publikum i form av en offentlig disputas.
ta hensyn til grafen

Committee Members: How To Choose And What Are The Expectations?

For å avstemme forventningene må du være klar over at avhandlingskomiteen skal støtte deg gjennom prosessen med å planlegge, skrive og revidere avhandlingen; de skal fungere som mentorer, gi nyttige råd og anbefale ideer til endringer. Velg komiteen din med omhu, det er et av de viktigste stegene for en vellykket avhandling.

Unngå kjente og prominente medlemmer, velg heller noen du kjenner godt og som du kan få tak i når du trenger det, og til slutt, velg noen du vet du kan lære av. 

Tips om hvordan du forbereder deg til disputasen

1. Prepare And Practice

Før du leverer avhandlingen til komiteen, og i tiden mellom innlevering og disputas, bør du bruke all tid til å øve og forberede deg på å forsvare avhandlingen.

2. Know Your Weakness

Get to know your anxiety tendencies and prepare yourself around them. If you tend to talk at a quicker tempo than usual giving public speeches, you can practice a calmer rhythm. Prepare your speech and time it; this will assist you in understanding how long it should take.

3. Attend Different Presentations

Go see other dissertation defenses to help you take it more smoothly, discover tactics and how other researchers perform their speeches, and grasp the value of a dissertation defense for the community.

4. Give Yourself Enough Time To Prepare Slides

Bruk litt ekstra tid på å lage de perfekte lysbildene. Sjekk at du har riktig informasjon på lysbildene og at forutsetningene dine stemmer, slik at du får en logisk flyt i presentasjonen. Prøv å begynne å jobbe med det så snart du har sendt det skriftlige dokumentet.

5. Breathing Techniques

Pusten er nært knyttet til taleferdigheter. Vellykkede talere vet hvordan de skal regulere pusten. Prøv å lære deg noen pusteteknikker, inkludert lange og rolige åndedrag. 

6. Focus On A Good Introduction

It’s critical to make a strong first impression, so make sure your introduction focuses on the most important key points and that it piques your audience’s curiosity to learn more about your work.

7. Avoid Unnecessary Topics

Personal exposition should be avoided. Remember to concentrate on your work, on providing excellent research, and let go of comments implying that you worked too hard for this or that you didn’t sleep for days. Maintain a professional and clear demeanor.

8. Make Your Questions

You’ll recognize the loose ends after refining your defense multiple times. As a result, create a list of questions that come to mind when rehearsing your defense. Tip number three will also come in handy here.

9. Maintain Your Cool

You will be asked questions that you have prepared for as well as unexpected ones; this is absolutely normal, and it is quite acceptable if you don’t know the answers to all of them, since you may have opportunities for future research. While commanding your defense, maintain your cool and be confident. 

10. Søvn

When there’s something so important on your agenda, it’s easier said than done, but you’ll be much more prepared if you get enough rest. This will make you look better, but it will also assist you in remaining focused and comfortable during your defense.

Gjør dataene dine om til lettfattelige og dynamiske historier

Den beste måten å kommunisere komplekse datamengder på er å uttrykke dem visuelt. Fordi de er enklere og mer effektive å tolke, kan hjelpemidler som tabeller, tegninger og grafer forbedre prosessen med å presentere forskningsresultater. Bruk Se opp for grafen maler for å lage en visuell historie med dataene dine.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler