Når du skriver en avhandling, må du tenke på når du skal forsvare den, og hvilke spørsmål eller problemstillinger som vil bli tatt opp i løpet av denne tiden.  

The best approach to prepare for this challenging time in your academic career is to practice addressing thesis defense questions. You’ll need to know your research project well enough in order to confidently and knowledgeably respond to every inquiry that comes your way. 

Denne artikkelen guider deg gjennom prosessen slik at du kan forstå hvordan den fungerer, hva du kan forvente og hvordan du skal gå frem for å lykkes. Å lære mer om disputasforsvaret er også en god strategi for å forberede seg på det som venter.

Hva kan du forvente deg under disputasen?

I et disputasforsvar får du først muligheten til å demonstrere at du har forstått det valgte emnet, lede tilhørerne dine til de viktigste delene av det, hvordan du har klart å knytte sammen de viktigste aspektene i arbeidet ditt, og hvordan disse nøkkelaspektene førte deg til oppdagelsene dine. Dine lærere eller mentorer vil presse deg til å demonstrere hvor godt du kjenner innholdet, mens komiteen vil begynne å formulere spørsmål til disputasen. 

En disputas kan vare opptil én eller to timer, avhengig av emnet og mengden informasjon som skal dekkes. 

Komitémedlemmene vil først begynne å stille deg spørsmål om disputasen etter at du har fullført den muntlige presentasjonen og den skriftlige avhandlingen, som de har lest på forhånd. Til slutt kan komiteen godkjenne avhandlingen eller komme med forslag til forbedringer.

Don’t forget to create a slide presentation for your thesis defense

En vakker lysbildepresentasjon er et godt valg til disputasen. I tillegg til at de gjør det lettere å forstå komplekse emner, gjør de også arbeidet ditt mer profesjonelt. Mind the Graph er et dra-og-slipp-verktøy der du kan lage vitenskapelige design på få minutter. Prøv det!

Åtte sannsynlige spørsmål til disputasforsvaret og hvordan du svarer på dem

Mind The Graph har utarbeidet noen av de vanligste spørsmålene og en liten guide til hvordan du svarer på dem under en disputas. Les dem nøye, finn objektive svar og øv deg. 

1. Er du i stand til å fortelle oss om oppgaven din med noen få setninger?

Dette er et spørsmål som krever en omfattende forståelse av emnet. Og det er enkelt å svare hvis du har forstått informasjonen i sammendraget og oppsummeringen. Sørg for at du virkelig forstår hva du har skrevet i disse delene.

2. Hvorfor er oppgaven din relevant?

For å kunne svare på dette spørsmålet må du kunne vise hvordan oppgaven din bidrar til å løse problemet den tar opp, hvordan den vil hjelpe andre studenter til å studere temaet videre, og hvordan samfunnet eller industrien kan ha nytte av arbeidet ditt.

3. Hva er din personlige motivasjon for å fullføre denne oppgaven?

For å svare på dette spørsmålet uten å påvirke komiteen, må du være ekstremt forsiktig og velge ordene dine med omhu. Hvis du har svart på et tidligere spørsmål der du har vist at oppgaven din er relevant, bør du bare legge til hvor opptatt du er av å løse dette problemet. Husk å ikke bruke økonomiske bekymringer eller behovet for å ta eksamen som et insentiv, da du raskt vil miste troverdighet.

4. Hvilke begrensninger hadde oppgaven din?

Nok et komplekst spørsmål som krever kunnskap og praksis. Hvis du diskuterer begrensninger i metoder eller dataanalysetilnærminger, kan det tyde på at oppgaven din er tendensiøs eller dårlig undersøkt. I stedet for å begrense oppgaven din, bør du heller bruke mindre begrensninger, for eksempel at det er vanskelig å blande og korrelere informasjon.

5. Hvilke funn ble gjort?

Du må ha gått raskt gjennom resultatene dine når du presenterte avhandlingen, så når de stiller spørsmål om funnene dine, håper de å høre dem mer inngående og tydelig. Husk å knytte resultatene dine til spørsmålet/problemstillingen i oppgaven.

6. Hvordan målte du det?

De ønsker rett og slett mer informasjon om datainnsamlingsprosedyren i forbindelse med dette spørsmålet. Sørg derfor for å spesifisere om du har brukt spørreskjemaer, intervjuer eller sekundærkilder.

7. Hvilke områder foreslår du for fremtidig forskning?

This question necessitates problem-solving ability or, at the very least, thorough preparation. You should be prepared to identify areas that will require further research, such as the sort of material you intended to acquire to complete your thesis but couldn’t.

8. Hva ville du endret i måten du gjennomførte avhandlingen på?

Dette spørsmålet brukes til å identifisere de svake punktene og hullene i oppgaven din. Svar på dette spørsmålet på samme måte som du svarte på begrensningsspørsmålet, og konsentrer deg om mindre ting som personlig organisering.

Gi plakatene dine visuell effekt med vitenskapelige illustrasjoner og grafikk.

En god plakat kan brukes på mange forskjellige måter. Den kan være en fantastisk metode for å markedsføre arbeidsfeltet ditt, et godt utgangspunkt for en presentasjon eller en glimrende måte å øke bevisstheten om et tema på. Estetisk attraktive plakater kan formidle en historie på en måte som ingen tekst kan. Lag de mest trendy plakatene med Mind The Graph.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler