Har du nogensinde undret dig over, hvordan forskningsartikler bliver gennemgået? Det er en vigtig opgave, da den involverer faktuelle oplysninger, som skal kontrolleres og gennemgås på passende vis. En almindelig metode, der bruges, kaldes Enkelt-blind gennemgang.

I denne proces indsender forfatterne deres arbejde, men deres identitet holdes skjult for anmelderne. Til gengæld ved anmelderne, hvem forfatterne er. Det er lidt som et envejsspejl, hvor forfatterne ikke kan se anmelderne, men anmelderne kan se dem.

Hele dette setup er designet til at sikre, at evalueringen af artiklerne er fair og upartisk. I denne artikel vil vi dykke ned i en verden af enkeltblindet gennemgang, udforske, hvordan det fungerer, dets fordele og ulemper, og hvorfor det er en vigtig del af den videnskabelige proces.

Hvad er en Single-Blind Review?

Single-blind review er en metode, der bruges i akademiske og videnskabelige miljøer til at evaluere kvaliteten og validiteten af forskningsartikler, der indsendes til offentliggørelse. I denne proces kender bedømmerne forfatternes identitet og tilhørsforhold, mens forfatterne ikke kender bedømmernes identitet.

Under single-blind review giver reviewernes anonymitet mulighed for en upartisk og upartisk vurdering af forskningsindholdet. Det hjælper med at forhindre enhver potentiel bias, der kunne opstå på grund af faktorer som forfatternes omdømme, akademiske stamtavle eller institutionelle tilhørsforhold. Bedømmerne kan udelukkende fokusere på forskningens meritter, herunder dens metodologi, resultater og konklusioner, uden at blive påvirket af personlige faktorer.

Denne gennemgangsproces fremmer retfærdighed og integritet i evalueringen af videnskabeligt arbejde. Den sikrer, at beslutningen om at acceptere eller afvise en artikel primært er baseret på forskningens kvalitet, stringens og betydning snarere end på forfatternes omdømme eller relationer. Ved at bevare fortroligheden omkring bedømmernes identitet, fremmer single-blind review lige vilkår for alle forfattere, uanset deres baggrund eller tilhørsforhold.

Fordele ved Single Blind Review

Single-blind review giver flere fordele i evalueringen af forskningsartikler, samtidig med at forfatternes anonymitet bevares. 

Disse fordele bidrager til en stringent og pålidelig evaluering af forskningsartikler, hvilket fremmer ekspertise inden for den akademiske verden og videnskabelige fremskridt.

To store fordele ved Single Blind Review er objektivitet og fortrolighed.

Objektivitet

Målene for en enkeltblind gennemgang omfatter:

 1. Sikring af upartiskhed
 2. Fremme af retfærdighed og lige muligheder
 3. Forbedring af kvalitet og stringens
 4. Minimering af forfatterens bias
 5. Facilitering af konstruktiv feedback

Fortrolighed

Fortrolighed er et kritisk aspekt af single-blind review. Processen er designet til at sikre fortrolighed for både forfatterne og de involverede reviewere. Her kan du se, hvordan fortroligheden opretholdes i et single-blind review:

 1. Forfatterens identitet
 2. Anmeldernes identitet
 3. Diskussioner med anmeldere
 4. Beslutninger om offentliggørelse
 5. Data og resultater

Ulemper ved single-blind review

Partisk beslutningstagning kan være en potentiel ulempe ved den enkeltblinde gennemgangsproces. På trods af bestræbelserne på at opretholde upartiskhed er der iboende faktorer, der kan føre til forudindtagede vurderinger:

 • Single-blind review er en peer review-proces, hvor reviewerens identitet holdes skjult for forfatteren af den artikel, der bliver reviewet, men forfatterens identitet er kendt af reviewer. Men selv med denne anonymitet er der stadig mulighed for partisk beslutningstagning.
 • En potentiel kilde til bias i single-blind reviews er ubevidst bias. Reviewere kan have ubevidste fordomme baseret på forfatterens køn, race, institutionelle tilhørsforhold eller andre faktorer, der ikke er relateret til kvaliteten af forskningen. Disse fordomme kan påvirke reviewerens evaluering af artiklen og føre til en forudindtaget beslutning.
 • En anden potentiel kilde til bias er reviewerens personlige overbevisninger og præferencer. Reviewere kan have visse overbevisninger eller præferencer, der påvirker deres evaluering af artiklen. For eksempel kan en reviewer, der er stærkt engageret i en bestemt teori eller metode, være mere kritisk over for en artikel, der bruger en anden tilgang.
 • Et andet problem med single-blind reviews er, at forfatterne måske ikke er i stand til fuldt ud at forstå eller udfordre reviewerens kommentarer og kritik. Det skyldes, at de ikke kender reviewerens identitet og derfor ikke kan diskutere feedbacken direkte med vedkommende eller søge yderligere afklaring. Denne mangel på gennemsigtighed kan gøre det svært for forfatterne at forbedre deres artikler og kan føre til frustration og vrede.

Alternativer til Single Blind Review

To alternativer, der kan passe ind i rollen som Single Blind Review, er:

Dobbelt blind gennemgang

Double-blind review er en peer review-proces, hvor identiteten på både forfattere og reviewere er skjult for hinanden. Det betyder, at forfatterne ikke ved, hvem der har bedømt deres artikel, og at bedømmerne ikke kender identiteten på de forfattere, hvis arbejde de bedømmer.

I et dobbeltblindt review indsender forfatterne typisk deres artikler med en forside, der ikke indeholder nogen identificerende oplysninger, såsom deres navne, tilhørsforhold eller kontaktoplysninger. Tidsskriftet eller konferencearrangørerne videresender derefter manuskriptet til bedømmerne, som evaluerer arbejdet uden at kende forfatternes identitet.

Formålet med en dobbeltblind gennemgang er at reducere bias og potentielle interessekonflikter, der kan opstå, når forfatternes identitet er kendt af bedømmerne. Det dobbeltblinde review har til formål at sikre, at artikler udelukkende evalueres ud fra deres videnskabelige meritter, snarere end ud fra forfatternes omdømme, tilhørsforhold eller personlige egenskaber.

Åben peer review

Åben peer review er en reviewproces, hvor både forfatternes og reviewernes identitet er kendt af hinanden, hvilket fremmer gennemsigtighed og åbenhed i evalueringen af forskningsartikler. I åben peer review fjernes den traditionelle anonymitet i peer review, og reviewernes navne offentliggøres sammen med den offentliggjorte artikel.

I et åbent peer review indsender forfatterne deres manuskripter, og reviewernes identitet bliver gjort kendt for forfatterne. Denne gennemsigtighed giver mulighed for direkte kommunikation mellem forfattere og bedømmere under bedømmelsesprocessen, hvilket letter konstruktiv dialog og afklaring af eventuelle bekymringer eller forslag.

Software til Single Blind Review

Der findes flere softwareplatforme, som kan lette single-blind review-processen for forskningsartikler. Her er et par eksempler:

 1. OpenConf: OpenConf er et konferencehåndteringssystem, der understøtter single-blind review. Det giver forfattere mulighed for at indsende deres artikler og spore bedømmelsesforløbet. Systemet sikrer anonymitet ved at skjule forfatteroplysninger for reviewere under evalueringsprocessen.
 2. EasyChair: EasyChair er en populær konferenceadministrationssoftware, der tilbyder funktioner til en enkelt-blind gennemgang. Det gør det muligt for forfattere at indsende deres artikler og giver reviewere en platform til at vurdere indsendelserne. EasyChair giver mulighed for anonyme interaktioner mellem forfattere og reviewere for at bevare fortroligheden.
 3. ScholarOne-manuskripter: ScholarOne Manuscripts er et omfattende system til håndtering af indsendelse og peer review, som bruges af mange videnskabelige tidsskrifter. Det understøtter single-blind review ved at give forfattere mulighed for at indsende deres artikler og giver en sikker platform for reviewere til at evaluere indsendelserne, mens de bevarer anonymiteten.
 4. OJS (Open Journal Systems): OJS er en open source-softwareplatform, der i vid udstrækning bruges til at administrere akademiske tidsskrifter. Den tilbyder single-blind review-funktioner, der gør det muligt for forfattere at indsende deres artikler og lette review-processen med anonyme peer review-funktioner.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo er et konferencehåndteringssystem, der understøtter single-blind reviews. Det giver forfattere mulighed for at indsende deres artikler og giver en brugervenlig grænseflade til reviewere til at evaluere indsendelserne anonymt.

Tilføj visuel effekt til dine plakater med videnskabelige illustrationer og grafik

Hvordan ville du have det, hvis du fik mulighed for at forenkle din forskning og forklare den tydeligt for dit publikum? Visuals hjælper med at bryde komplekse forskningsemner ned til letforståelige koncepter. Mind the Graph hjælper dig med at tilføje visuel effekt til dine plakater med videnskabelige illustrationer og grafik. Tilmeld dig nu! 

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner