Araştırma makalelerinin nasıl incelendiğini hiç merak ettiniz mi? Bu, kontrol edilmesi ve uygun şekilde gözden geçirilmesi gereken gerçeklere dayalı bilgiler içerdiğinden çok önemli bir görevdir. Kullanılan yaygın yöntemlerden biri Tek Kör İnceleme.

Bu süreçte yazarlar çalışmalarını gönderir, ancak kimlikleri hakemler tarafından gizli tutulur. Öte yandan, hakemler yazarların kim olduğunu bilirler. Bu biraz tek yönlü bir ayna gibidir; yazarlar hakemleri göremez ama hakemler onları görebilir.

Tüm bu kurulum, kağıtların değerlendirilmesinin adil ve tarafsız olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu makalede, aşağıdaki konuların dünyasına dalacağız tek kör incelemenasıl çalıştığını, artılarını ve eksilerini ve neden akademik sürecin önemli bir parçası olduğunu keşfedin.

Tek Kör Gözden Geçirme Nedir?

Tek-kör hakemlik, akademik ve bilimsel topluluklarda yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makalelerinin kalitesini ve geçerliliğini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu süreçte, hakemler yazarların kimliklerinden ve bağlantılarından haberdar olurken, yazarlar hakemlerin kimliklerinden habersiz kalır.

Tek kör inceleme sırasında, hakemlerin anonim olması, araştırma içeriğinin tarafsız ve önyargısız bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. Yazarların itibarı, akademik soyağacı veya kurumsal bağlılığı gibi faktörler nedeniyle ortaya çıkabilecek olası önyargıların önlenmesine yardımcı olur. Hakemler, kişisel faktörlerden etkilenmeden, metodoloji, sonuçlar ve çıkarımlar da dahil olmak üzere yalnızca araştırmanın esasına odaklanabilir.

Bu değerlendirme süreci, bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde adaleti ve dürüstlüğü teşvik eder. Bir makaleyi kabul etme veya reddetme kararının, yazarların itibarları veya ilişkilerinden ziyade, öncelikle araştırmanın kalitesi, titizliği ve önemine dayanmasını sağlar. Hakemlerin kimliklerine ilişkin gizliliği koruyarak, tek-kör hakemlik, geçmişleri veya bağlantıları ne olursa olsun tüm yazarlar için eşit bir oyun alanını teşvik eder.

Tek Kör Gözden Geçirmenin Avantajları

Tek-kör hakemlik, yazarların anonimliğini korurken araştırma makalelerinin değerlendirilmesinde çeşitli avantajlar sunar. 

Bu avantajlar, araştırma makalelerinin titiz ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunarak akademide mükemmelliği ve bilimsel ilerlemeleri teşvik etmektedir.

Tek Kör İncelemenin iki önemli avantajı Objektiflik ve Gizliliktir.

Nesnellik

Tek kör incelemenin hedefleri şunları içerir:

 1. Tarafsızlığın Sağlanması
 2. Adaleti ve Fırsat Eşitliğini Teşvik Etmek
 3. Kalite ve Titizliğin Artırılması
 4. Yazar Önyargısını En Aza İndirmek
 5. Yapıcı Geri Bildirimin Kolaylaştırılması

Gizlilik

Gizlilik, tek kör incelemenin kritik bir yönüdür. Süreç, hem yazarların hem de ilgili hakemlerin gizliliğini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tek-kör incelemede gizliliğin nasıl sağlandığı aşağıda açıklanmıştır:

 1. Yazarın Kimliği
 2. Hakemlerin Kimliği
 3. Yorumcu Tartışmaları
 4. Yayın Kararları
 5. Veriler ve Bulgular

Tek Kör Gözden Geçirmenin Dezavantajları

Önyargılı karar verme, tek kör inceleme sürecinin potansiyel bir dezavantajı olabilir. Tarafsızlığı koruma çabalarına rağmen, önyargılı değerlendirmelere yol açabilecek doğal faktörler vardır:

 • Tek-kör hakemlik, hakemin kimliğinin incelenen makalenin yazarından gizli tutulduğu, ancak yazarın kimliğinin hakem tarafından bilindiği bir hakemlik sürecidir. Bununla birlikte, bu anonimlikle bile, yanlı karar verme olasılığı hala vardır.
 • Tek-kör incelemelerdeki potansiyel önyargı kaynaklarından biri de bilinçsiz önyargıdır. Hakemler, yazarın cinsiyeti, ırkı, kurumsal ilişkisi veya araştırmanın kalitesiyle ilgisi olmayan diğer faktörlere dayalı bilinçsiz önyargılara sahip olabilir. Bu önyargılar, hakemin makaleyi değerlendirmesini etkileyerek taraflı bir karara yol açabilir.
 • Bir diğer potansiyel önyargı kaynağı da hakemlerin kişisel inanç ve tercihleridir. Hakemler, makaleyi değerlendirmelerini etkileyen belirli inançlara veya tercihlere sahip olabilirler. Örneğin, belirli bir teori veya metodolojiye güçlü bir şekilde bağlı olan bir hakem, farklı bir yaklaşım kullanan bir makaleye daha eleştirel yaklaşabilir.
 • Tek kör değerlendirmelerle ilgili bir diğer sorun da yazarların, değerlendirmeyi yapan kişinin yorum ve eleştirilerini tam olarak anlayamaması veya bunlara itiraz edememesidir. Bunun nedeni, hakemlerin kimliğini bilmemeleri ve bu nedenle geri bildirimi onlarla doğrudan tartışamamaları veya daha fazla açıklama isteyememeleridir. Bu şeffaflık eksikliği, yazarların makalelerini geliştirmelerini zorlaştırabilir ve hayal kırıklığı ve kızgınlığa yol açabilir.

Tek Kör İncelemeye Alternatifler

Tek Kör İnceleme rolüne uyabilecek iki alternatif vardır:

Çifte Kör İnceleme

Çift kör hakemlik, hem yazarların hem de hakemlerin kimliklerinin birbirlerinden gizlendiği bir hakemlik sürecidir. Bu, yazarların makalelerini kimin değerlendirdiğini bilmediği ve hakemlerin de çalışmalarını değerlendirdikleri yazarların kimliklerini bilmediği anlamına gelir.

Çift-kör incelemede, yazarlar genellikle makalelerini isimleri, bağlı oldukları kuruluşlar veya iletişim bilgileri gibi herhangi bir tanımlayıcı bilgi içermeyen bir kapak sayfası ile gönderirler. Dergi veya konferans organizatörleri daha sonra makaleyi, yazarların kimlikleri hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadan çalışmayı değerlendiren hakemlere iletir.

Çift-kör incelemenin amacı, yazarların kimlikleri hakemler tarafından bilindiğinde ortaya çıkabilecek önyargıları ve potansiyel çıkar çatışmalarını azaltmaktır. Çift-kör inceleme, makalelerin yazarların itibarı, bağlılığı veya kişisel özelliklerinden ziyade yalnızca bilimsel değerlerine göre değerlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık Akran Değerlendirmesi

Açık akran değerlendirmesi hem yazarların hem de hakemlerin kimliklerinin birbirleri tarafından bilindiği, araştırma makalelerinin değerlendirilmesinde şeffaflığı ve açıklığı teşvik eden bir inceleme sürecidir. Açık hakem değerlendirmesinde, hakem değerlendirmesinin geleneksel anonim doğası ortadan kaldırılır ve hakemlerin isimleri yayınlanan makale ile birlikte açıklanır.

Açık hakem değerlendirmesinde, yazarlar makalelerini gönderir ve hakemlerin kimlikleri yazarlar tarafından bilinir. Bu şeffaflık, inceleme süreci boyunca yazarlar ve hakemler arasında doğrudan iletişime olanak tanıyarak yapıcı diyaloğu ve herhangi bir endişe veya önerinin açıklığa kavuşturulmasını kolaylaştırır.

Tek Kör İnceleme için Yazılım

Araştırma makaleleri için tek kör inceleme sürecini kolaylaştırabilecek çeşitli yazılım platformları mevcuttur. İşte birkaç örnek:

 1. OpenConf: OpenConf, tek kör değerlendirmeyi destekleyen bir konferans yönetim sistemidir. Yazarların bildirilerini göndermelerine ve değerlendirme sürecini takip etmelerine olanak tanır. Sistem, değerlendirme sürecinde yazar bilgilerini hakemlerden gizleyerek anonimlik sağlar.
 2. EasyChair: EasyChair, tek kör inceleme için özellikler sunan popüler bir konferans yönetim yazılımıdır. Yazarların makalelerini göndermelerini sağlar ve hakemlerin başvuruları değerlendirmeleri için bir platform sağlar. EasyChair, gizliliği korumak için yazarlar ve hakemler arasında anonim etkileşimlere izin verir.
 3. ScholarOne El Yazmaları: ScholarOne Manuscripts, birçok bilimsel dergi tarafından kullanılan kapsamlı bir gönderim ve hakem değerlendirme yönetim sistemidir. Yazarların makalelerini göndermelerine izin vererek tek kör incelemeyi destekler ve hakemlerin anonimliği korurken gönderileri değerlendirmeleri için güvenli bir platform sağlar.
 4. OJS (Açık Dergi Sistemleri): OJS, akademik dergileri yönetmek için yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı bir yazılım platformudur. Yazarların makalelerini göndermelerini sağlayan ve anonim akran değerlendirmesi özellikleriyle inceleme sürecini kolaylaştıran tek kör inceleme yetenekleri sunar.
 5. Ex Ordo: Ex Ordo, tek kör değerlendirmeleri destekleyen bir konferans yönetim sistemidir. Yazarların bildirilerini göndermelerine olanak tanır ve hakemlerin gönderileri anonim olarak değerlendirmeleri için kullanıcı dostu bir arayüz sağlar.

Bilimsel illüstrasyonlar ve grafiklerle posterlerinize görsel etki katın

Araştırmanızı basitleştirme ve hedef kitlenize net bir şekilde açıklama şansınız olsa nasıl hissederdiniz? Görseller, karmaşık araştırma konularını anlaşılması kolay kavramlara dönüştürmeye yardımcı olur. Mind the Graph bilimsel illüstrasyonlar ve grafiklerle posterlerinize görsel etki katmanıza yardımcı olur. Şimdi Kaydolun! 

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar