Termen forensisk avser vetenskapliga processer som används i brottsutredningar. När du söker kriminaltekniska bevis använder du din vetenskapliga förståelse för att lösa eller upptäcka bevis för ett brott.

Rättsmedicinska undersökningar har flera underkategorier, bland annat rättsmedicin, rättspatologi, odontologi, toxikologi, kriminalteknik och många andra.

I den här artikeln förklarar vi rättsmedicin i enkla termer och jämför den med en jämförbar kategori: rättsmedicinsk vetenskap.

Vad är rättsmedicin?

Rättsmedicin är en medicinsk specialitet som tillämpar medicinsk kunskap på juridiska problem genom att undersöka eller utvärdera offer för att fastställa orsaken till dödsfall eller skada. 

Det omfattar ett antal subspecialiteter, inklusive forensisk patologi, forensisk psykologi och forensisk antropologi, som alla är inriktade på att använda medicinsk kunskap för att lösa juridiska problem. 

Rättspatologi är till exempel en av de vanligaste grenarna inom rättsmedicin och innebär att man undersöker liket för att fastställa dödsorsaken under omständigheter där döden var oväntad, plötslig eller tvivelaktig. De måste analysera alla fakta som rör dödsfallet för att kunna tolka hur det inträffade, identifiera dödsorsak och tidpunkt samt avgöra om dödsfallet var naturligt eller avsiktligt. 

En rättspatolog inspekterar kroppen utvändigt och invändigt under en obduktion och letar efter eventuella tecken på trauma eller sjukdom som kan ha lett till dödsfallet. De kan också ta vävnadsprover och annat material för vidare undersökning i laboratoriet.

När det finns en skada att undersöka måste rättsmedicinska specialister fastställa hur skadorna uppstod, om de tillfogades med ett vapen eller med våld, och skadefakta måste stämma överens med offrets eller någon annan parts utsaga. 

Rättsmedicin är avgörande för det straffrättsliga systemet eftersom den tillhandahåller viktig information och bevis som kan bidra till att lösa brott och åtala brottslingar. Den är ett viktigt instrument för att upprätthålla rättvisa och rättssäkerhet i rättssystemet. 

Vad är kriminalteknik?

Forensisk vetenskap är tillämpningen av vetenskapliga begrepp och förfaranden på brottsutredning och bevishantering. Det är ett tvärvetenskapligt område där man undersöker och analyserar fysiska bevis i brottmål med hjälp av olika vetenskapliga metoder och tekniker. 

Forensisk vetenskap omfattar flera subspecialiteter, såsom forensisk biologi, forensisk kemi, forensisk teknik, forensisk psykologi och forensisk antropologi, för att nämna några. Var och en av dessa subspecialiteter innebär att unika vetenskapliga förfaranden och tekniker används för att undersöka och analysera olika typer av bevismaterial.

Skillnaden mellan forensisk vetenskap och forensisk medicin

Rättsmedicin och rättsvetenskap är två distinkta specialiteter som ibland blandas ihop. Även om dessa yrken är kopplade till varandra och ofta samarbetar, är de olika och har olika specialområden.

Forensisk vetenskap inom brottsutredningar omfattar undersökning och analys av fysiska bevis. Detta kan omfatta en rad olika källor till bevis, t.ex. biologiska bevis (DNA eller blod), spårbevis (fibrer eller hårstrån) och fysiska bevis (vapen eller fingeravtryck). 

Även om analys av kroppsbevis som en del av en utredning är möjlig inom kriminalteknik, är det inte specialitetens huvudsakliga fokus. Istället förlitar sig kriminalteknik på inspektion och analys av fysiska bevis för att hjälpa till att lösa brott och åtala brottslingar.

Rättsmedicin eller rättspatologi är å andra sidan en medicinsk specialitet som undersöker liket för att fastställa dödsorsaken eller för att undersöka levande offer i fall där offrets skador är allvarliga eller offret inte kan ge en tydlig redogörelse för vad som hände. Detta kan göras genom obduktioner, kroppsutvärderingar och andra förfaranden som mikroskopi, toxikologi och DNA-analys. 

Förvandla dina data till lättförståeliga

Har du hört uttrycket "en bild är värd tusen ord"? Visste du att artiklar med relevanta illustrationer får 94% fler visningar än de utan? Börja använda Mind The Graph för att omvandla dina data och ditt arbete till lättförståeliga illustrationer! 

logotyp-abonnemang

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Exklusivt innehåll av hög kvalitet om effektiv visuell
kommunikation inom vetenskap.

- Exklusiv vägledning
- Tips för design
- Vetenskapliga nyheter och trender
- Handledningar och mallar