Mõiste "kohtuekspertiis" viitab kriminaaluurimises kasutatavatele teaduslikele protsessidele. Kui otsite kohtuekspertiisi tõendeid, siis kasutate oma teaduslikke teadmisi kuriteo lahendamiseks või tõendite avastamiseks.

Kohtuekspertiisil on mitu alaliiki, sealhulgas kohtuarstiteadus, kohtu-patoloogia, odontoloogia, toksikoloogia, kohtuekspertiis ja paljud teised.

Selles artiklis selgitame kohtumeditsiini lihtsates terminites ja võrdleme seda võrreldava kategooriaga: kohtuekspertiisiga.

Mis on kohtumeditsiin?

Kohtumeditsiin on meditsiini eriala, mis tegeleb meditsiiniliste teadmiste kohaldamisega õiguslike probleemide lahendamiseks, uurides või hinnates ohvreid, et teha kindlaks surma või vigastuse põhjus. 

See hõlmab mitmeid alavaldkondi, sealhulgas kohtuekspertiisi patoloogiat, kohtuekspertiisi psühholoogiat ja kohtuekspertiisi antropoloogiat, mis kõik tegelevad meditsiiniliste teadmiste kasutamisega õiguslike probleemide lahendamiseks. 

Näiteks kohtuekspertiisi patoloogia on üks levinumaid kohtuarstiteaduse harusid ja see uurib surnukeha, et teha kindlaks surma põhjus olukorras, kus surm oli ootamatu, järsk või küsitav. Nad peavad analüüsima kõiki surmaga seotud fakte, et tõlgendada, kuidas surm toimus, tuvastada surma põhjus ja aeg ning teha kindlaks, kas surm oli loomulik või tahtlik. 

Kohtuekspertiisi patoloog kontrollib surnukeha väliselt ja sisemiselt kogu autopsia vältel, otsides tõendeid traumade või haiguste kohta, mis võisid surma põhjustada. Samuti võib ta võtta koeproove ja muid materjale edasiseks uurimiseks laboris.

Kui on vaja uurida vigastusi, peavad kohtueksperdid kindlaks tegema, kuidas need tekkisid, kas need tekitati relva või jõuga, ning vigastuste faktid peavad olema kooskõlas ohvri või mõne muu osapoole ütlustega. 

Kohtumeditsiin on kriminaalõigussüsteemis kriitilise tähtsusega, sest see annab olulist teavet ja tõendeid, mis võivad aidata kaasa kuritegude lahendamisele ja kurjategijate vastutusele võtmisele. See on oluline vahend kohtusüsteemi õigluse ja õigluse säilitamiseks. 

Mis on kohtuekspertiis?

Kohtuekspertiis on teaduslike mõistete ja menetluste rakendamine kriminaaluurimises ja tõendite töötlemisel. See on multidistsiplinaarne valdkond, mis uurib ja analüüsib füüsilisi tõendeid kriminaalasjades, kasutades erinevaid teaduslikke meetodeid ja tehnoloogiaid. 

Kohtuekspertiis hõlmab mitmeid alavaldkondi, nagu näiteks kohtuekspertiisi bioloogia, kohtuekspertiisi keemia, kohtuekspertiisitehnika, kohtuekspertiisi psühholoogia ja kohtuekspertiisi antropoloogia, kui nimetada vaid mõned. Kõik need alavaldkonnad hõlmavad unikaalsete teaduslike menetluste ja tehnoloogia kasutamist eri liiki tõendite uurimisel ja analüüsimisel.

Kohtuekspertiisi ja kohtumeditsiini erinevus

Kohtuekspertiis ja kohtumeditsiin on kaks erinevat eriala, mida mõnikord segi aetakse. Kuigi need ametid on omavahel seotud ja teevad sageli koostööd, on nad erinevad ja neil on erinevad spetsialiseerumisvaldkonnad.

Kriminalistika hõlmab kriminaaluurimises füüsiliste tõendite uurimist ja analüüsimist. See võib hõlmata mitmesuguseid tõendiallikaid, nagu bioloogilised tõendid (DNA või veri), jälgi (kiud või juuksed) ja füüsilised tõendid (relvad või sõrmejäljed). 

Kuigi kohtuekspertiisi raames on võimalik analüüsida surnuaineid kui uurimistoimingut, ei ole see selle eriala põhirõhk. Selle asemel toetub kohtuekspertiis füüsiliste tõendite kontrollimisele ja analüüsile, et aidata kaasa kuritegude lahendamisele ja kurjategijate vastutusele võtmisele.

Kohtumeditsiin või kohtupatoloogia on seevastu meditsiiniline eriala, mis uurib surnukeha, et teha kindlaks surma põhjus või uurida elusolevaid ohvreid juhtudel, kui ohvri vigastused on rasked või kui ohver ei suuda juhtunust selgelt aru anda. Seda saab teha autopsiate, laiba hindamise ja muude menetluste, näiteks mikroskoopia, toksikoloogia ja DNA-analüüsi abil. 

Muutke oma andmed kergesti arusaadavateks

Kas olete kuulnud väljendit "pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna"? Kas teadsite, et asjakohase illustratsiooniga artiklid saavad 94% rohkem linke kui ilma nendeta? Alustage Mind The Graphi kasutamist, et muuta oma andmed ja töö kergesti arusaadavateks illustratsioonideks! 

logo-subscribe

Tellige meie uudiskiri

Eksklusiivne kvaliteetne sisu tõhusa visuaalse
teabevahetus teaduses.

- Eksklusiivne juhend
- Disaini näpunäited
- Teaduslikud uudised ja suundumused
- Juhendid ja mallid