After emerging through the most difficult times of COVID 19, the human race has found hope in vaccination. All the new biotechnological advancements enabled us to fight the dire times of COVID. Honestly, the time was less and people were dying. Humanity was struggling not just to find a cause but to survive too!

Een multidisciplinaire aanpak, snellere wetgevende acties en steun van de gemeenschap werden instrumenten om de pandemie te bestrijden. De noodzaak om het hoofd te bieden aan de tijdsdruk die COVID ons oplegde, leidde tot fact-tracking van de vaccinproductie, maar ook tot snellere goedkeuringen zonder de langetermijneffecten van nieuw ontwikkelde moleculen te bestuderen.

All the forces were trying to contain the spread of the unknown threat and layers of medisch services were falling apart! In those moments, vaccine molecules were proposed and tested. The disease itself was not fully known and the long-term effects sounded like a black hole. All the nations and governments agreed to provide free vaccination to save people, however, from the wetenschappelijk point of view, there have been a lot of speculations about what all will be short and long-time effects of COVID vaccination efforts on individuals.

After three years of the first outbreak of the disease now researchers have started analyzing data in detail to find correlations and trends using various comparisons. With this new kind of article type from Mind the Graph, we are trying to provide insights into the most-read articles of renowned journals over a period. Our experts are going to go through the articles, prepare grafisch representations and serve them to best understand our views. We do not want you to miss any good articles and any technological updates that we can throw light on.

De onderzoek article that we are featuring this week is entitled, "Toegenomen spoedeisende cardiovasculaire voorvallen bij de bevolking onder de 40 jaar in Israël tijdens de uitrol van het vaccin en de derde COVID-19 golf". en het gaat voornamelijk over de cardiale noodgevallen die zijn vastgesteld in het tijdperk na de COVID-vaccinatie en vergelijkt deze retrospectief met de COVID-cardiale noodgevallen.

Before we begin the peep into the article’s methodologie and observation let’s start with gaining a basic understanding of the vaccine wetenschap process of vaccine development.

Vaccins - wat zijn dat?

Volgens de woordenboekdefinitie zijn vaccins kleine immunogene deeltjes, suspensies van verzwakte, gedode of gefragmenteerde micro-organismen of toxines of andere biologische preparaten, zoals die welke bestaan uit antilichamen, lymfocyten of boodschapper-RNA (mRNA), die in de eerste plaats worden toegediend om ziekte te voorkomen. Wanneer het menselijk lichaam wordt blootgesteld aan verzwakte antigeendeeltjes, wekken deze meestal de immunologische reactie van het gastlichaam op, maar niet noodzakelijkerwijs een ziekte.

The vaccine molecules resemble pathogens and induce an immune response to activate IGg-producing B cellen and lead to the generation of memory for antibody production against the molecuul. This mechanism helps humans to gain long – short-term protection against the infection. The COVID vaccines are also developed by pharmaceutical companies to protect us from the lethal prognosis of the disease and death.

COVID complicaties

Het SARS COVID 19-virus heeft het menselijk bestaan in zijn kern bedreigd. Het hoofdartikel van deze maand gaat over verschillende cardiale complicaties die de ziekte veroorzaakt tijdens de infectiecyclus en de gevolgen op lange termijn. De auteurs, Christopher L.F., Eli Jaffe & Retsef Levi uit Israël, hebben een kort inzicht gegeven in de cardiovasculaire complicaties die door COVID worden veroorzaakt.

Zij vermelden dat bloedstolling, acuut coronair syndroom, hartstilstand en myocarditis veel voorkomende bijwerkingen van COVID blijken te zijn. Er zijn gemelde gevallen van betrokkenheid van meerdere organen bij COVID en tijdens post-COVID-zorg. Bij ouderen wordt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen het effect van de ziekte en het effect van leeftijd en reeds bestaande klinische aandoeningen. De door de auteurs gepresenteerde studie trekt dus zeker onze aandacht vanwege de heersende medische noodsituatie.

De auteurs merkten op dat er enig verband moet bestaan tussen de toename van het aantal noodgevallen bij de nationale hulplijn voor noodgevallen en de vaccinatietijd. Er was echter een nauwgezette en gecompliceerde studieopzet nodig om de dunne lijn te begrijpen tussen het effect van de post-COVID of van de vaccinatie, of leeftijdsgebonden uitkomsten en noodgevallen.

Uitdagingen voor onderzoekers - studieopzet 

The research article is based on a retrospective population-based survey of emergency management services in Israel. This study aims to explore how additional data sources, such as those from emergency medical services (EMS), can complement self-reporting vaccine surveillance systems in identifying COVID-19-related public gezondheid trends.

In hun eigen woorden:" Met behulp van een unieke dataset van Israël National Emergency Medical Services (EMS) van 2019 tot 2021, heeft de studie tot doel de associatie te evalueren tussen het volume van hartstilstand en acuut coronair syndroom EMS-oproepen in de 16-39-jarige populatie met potentiële factoren waaronder COVID-19-infectie en vaccinatiegraad."

The researchers used Negative Binomial regression models to analyze the weekly emergency call counts and tried relating them with the 1st and second doses of COVID vaccines. All the data sources were national data collection centers.

Opmerkingen 

Er werd vastgesteld dat er een significant verband was met het aantal eerste en tweede vaccindoses dat aan deze leeftijdsgroep werd toegediend, maar niet met het aantal COVID-19-infecties. De auteurs stellen niet alleen de onderzoeksresultaten voor, maar ook enkele beleidsimplicaties. Zij suggereren overheidsinterventies en bewustmaking van patiënten en artsen.

Hoewel zij alle kritieke indicatoren aangeven, hebben zij ook de beperking van de studie beschreven dat deze berust op geaggregeerde gegevens die geen specifieke informatie bevatten over de getroffen patiënten, waaronder ziekenhuisresultaten, onderliggende comorbiditeiten en de vaccinatie- en COVID-19-positieve status.

Let op de Grafiek celebrates the authors for their wonderful work and contribution to the scientific community. Please share your wonderful work and we will ask our team to highlight your geweldige work with grafische samenvatting! Let’s make science.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen