Academisch publiceren is een complex proces dat het indienen van papers omvat, peerreviewen publicatie. De betrokkenheid van de corresponderende auteur is een belangrijk onderdeel van dit proces. Namens het onderzoeksteam communiceert de corresponderende auteur met tijdschriftredacteuren, reviewers en co-auteurs. Deze persoon is vaak het eerste aanspreekpunt voor vragen over het manuscript of updates.

Gezien het belang van de rol van de corresponderende auteur is het van cruciaal belang dat degenen die deze verantwoordelijkheid op zich nemen, begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Het doel van dit artikel is om een uitgebreide beoordeling te geven van de rol van de corresponderende auteur in academische publicaties. 

Definitie van een corresponderende auteur

Het primaire communicatiepunt tussen het onderzoeksteam en de tijdschriftredacteuren, reviewers en lezers is de corresponderende auteur. Deze persoon is vaak de hoofd- of seniorauteur van een onderzoekspublicatie en is verantwoordelijk voor het afhandelen van de communicatie over manuscripten. 

De corresponderende auteur is verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde documenten en materiaal aan de redacteuren van het tijdschrift, het naleven van alle ethische en wettelijke richtlijnen en ervoor zorgen dat alle co-auteurs op de hoogte zijn van de status van het manuscript en eventuele updates. 

De naam en contactgegevens van de corresponderende auteur worden vaak vermeld in het gepubliceerde artikel, zodat lezers eventuele vragen of inlichtingen aan hen kunnen richten.

Verantwoordelijkheden van een Corresponderende Auteur

De verantwoordelijkheden van de corresponderende auteur bij academische publicaties zijn belangrijk en vereisen veel aandacht voor details. Enkele van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een corresponderende auteur zijn als volgt:

Manuscript indienen

Meestal is de corresponderende auteur verantwoordelijk voor het indienen van het artikel bij het tijdschrift. Als dit bijvoorbeeld de eerste keer is dat het artikel bij een tijdschrift wordt ingediend, moet de corresponderende auteur zich vertrouwd maken met de indieningsprocedures van de publicatie en het manuscript goed voorbereiden. Dit kan betekenen dat je de publicatierichtlijnen van het tijdschrift moet bestuderen, het artikel volgens een bepaalde standaard moet voorbereiden en alle aanvullende documenten moet indienen die het tijdschrift vereist.

Communicatie met tijdschriftredacteuren

De corresponderende auteur is verantwoordelijk voor de contacten met tijdschriftredacteuren namens het onderzoeksteam. Als de redactie van het tijdschrift bijvoorbeeld vragen heeft over het artikel of extra materiaal nodig heeft, kan het zijn dat de corresponderende auteur moet communiceren met de andere co-auteurs om een antwoord te geven. Het kan ook nodig zijn dat ze revisies organiseren of extra informatie of gegevens aanleveren om de publicatie te ondersteunen.

De communicatie met co-auteurs beheren

De corresponderende auteur is verantwoordelijk voor de interactie met de co-auteurs van het manuscript om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van de ontwikkeling van het manuscript en eventuele updates. 

Als het artikel bijvoorbeeld meerdere keren is herzien, moet de corresponderende auteur mogelijk feedback organiseren en ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de wijzigingen. Het kan ook nodig zijn om updates te geven over de ontwikkeling van het werk, bijvoorbeeld wanneer het is ingediend of geaccepteerd voor publicatie.

De corresponderende auteur is er verantwoordelijk voor dat het werk voldoet aan de ethische en wettelijke richtlijnen van het publicatieproces. Het verkrijgen van toestemming van de deelnemers aan het onderzoek, ervoor zorgen dat het artikel voldoet aan de ethische normen en het melden van mogelijke belangenconflicten zijn hier voorbeelden van.

Als het artikel bijvoorbeeld onderzoek met menselijke proefpersonen bevat, kan de corresponderende auteur worden gevraagd om relevante toestemmingsformulieren te verkrijgen en te verifiëren dat het onderzoek de ethische normen volgt die zijn opgesteld door regulerende organisaties zoals de Institutional Review Board (IRB).

Contactgegevens verstrekken

De naam en contactgegevens van de corresponderende auteur worden vaak vermeld in het gepubliceerde artikel. Als lezers bijvoorbeeld vragen of zorgen hebben over de tekst, kunnen ze contact opnemen met de auteur voor opheldering of meer informatie.

Voordelen van een Corresponderende Auteur

Corresponderend auteur zijn van een onderzoekspublicatie kan een academisch onderzoeker veel voordelen opleveren, waaronder:

 • Zichtbaarheid en erkenning: Als corresponderende auteur worden de naam en contactgegevens van de onderzoeker meestal opgenomen in het gepubliceerde artikel, waardoor ze meer zichtbaarheid en erkenning krijgen in hun vakgebied.
 • Leiderschap en verantwoordelijkheid: De corresponderende auteur is vaak de hoofdauteur of senior auteur van het onderzoeksartikel, wat hem of haar de kans geeft om autoriteit uit te stralen en verantwoordelijkheid te nemen voor het publicatieproces van de studie.
 • Netwerkmogelijkheden: Communicatie met tijdschriftredacteuren, recensenten en lezers kan netwerkmogelijkheden bieden en onderzoekers helpen bij het leggen van contacten binnen hun vakgebied.
 • Verbeterde schrijf- en communicatievaardigheden: Het coördineren van communicatie tussen co-auteurs, tijdschriftredacteuren en recensenten kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van hun schrijf- en communicatievaardigheden.
 • Meer controle over het publicatieproces: De corresponderende auteur is verantwoordelijk voor het beheer van het publicatieproces en zorgt ervoor dat het werkstuk de ethische en wettelijke richtlijnen volgt. Dit geeft onderzoekers meer controle over het publicatieproces en helpt garanderen dat het werk op tijd en op een ethische manier wordt gepubliceerd.
 • Potentieel voor loopbaanontwikkeling: Gepubliceerd worden als corresponderende auteur van een onderzoekspublicatie kan een goede aanvulling zijn op de cv van een onderzoeker en kan helpen bij het verwerven van financiering of het bevorderen van hun academische carrière.

Concluderend kan worden gesteld dat het auteurschap van een onderzoekspublicatie een academisch onderzoeker veel voordelen kan opleveren, die hem of haar kunnen helpen bij de ontwikkeling van zijn of haar professionele carrière.

Tips om een succesvolle Correspondent-auteur te worden

Een succesvolle corresponderende auteur moet veel aandacht besteden aan details, goede communicatieve vaardigheden hebben en zich houden aan ethische en wettelijke vereisten. Hier volgen enkele tips om onderzoekers te helpen slagen als corresponderend auteur:

 1. Maak kennis met het uitgeefproces: Voordat je een manuscript indient, is het cruciaal om de indieningsvereisten, opmaakrichtlijnen en ethische richtlijnen van het tijdschrift te begrijpen. Dit kan helpen bij de acceptatie en publicatie van het manuscript op een tijdige en ethische manier.
 2. Coördineer de communicatie tussen co-auteurs: Het organiseren van de communicatie tussen co-auteurs is een belangrijk aspect van het publicatieproces. Corresponderende auteurs moeten regelmatig communiceren met hun co-auteurs, updates geven over de ontwikkeling van het manuscript en waar nodig feedback en input vragen.
 3. Ontwikkel sterke schrijfvaardigheden: Correspondent-auteurs moeten in staat zijn om hun onderzoeksbevindingen duidelijk over te brengen aan een breed publiek. Dit kan helpen om te garanderen dat de inhoud goed geschreven en lezersvriendelijk is.
 4. Wees ontvankelijk voor tijdschriftredacteuren en recensenten: Correspondent-auteurs moeten tijdig en professioneel reageren op tijdschriftredacteuren en reviewers en eventuele problemen of vragen beantwoorden. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat het werk zo snel mogelijk wordt geëvalueerd en gepubliceerd.
 5. Georganiseerd en detailgericht zijn: Correspondent-auteurs moeten georganiseerd en detailgericht zijn en deadlines, indieningsvereisten en andere belangrijke publicatiegerelateerde elementen bijhouden. Dit kan helpen om ervoor te zorgen dat de paper op tijd en in het juiste formaat wordt ingediend.
 6. Vraag feedback en steun van collega's en mentoren: Tijdens het publicatieproces moeten corresponderende auteurs feedback en steun zoeken bij collega's en mentoren. Dit kan helpen om te garanderen dat de inhoud van goede kwaliteit is en voldoet aan de vereisten van het vakgebied.

Mind The Graph heeft 300+ kant-en-klare sjablonen voor professionele infografieken

Mind the Graph bevat meer dan 300 kant-en-klare sjablonen die exclusief zijn ontwikkeld voor wetenschappelijke communicatie. Deze sjablonen hebben betrekking op verschillende thema's en kunnen worden gepersonaliseerd met verschillende kleuren, lettertypen en afbeeldingen. Het platform heeft een gebruiksvriendelijke interface waarmee wetenschappers gemakkelijk hun eigen aangepaste visuals en infographics kunnen maken.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen