Akademisk publisering er en kompleks prosess som inkluderer innsending av artikler, fagfellevurderingog publisering. Den korresponderende forfatteren er en viktig del av denne prosessen. På vegne av forskerteamet kommuniserer korresponderende forfatter med tidsskriftets redaktører, anmeldere og medforfattere. Denne personen er ofte det primære kontaktpunktet for alle spørsmål eller oppdateringer knyttet til manuskriptet.

Given the significance of the corresponding author’s role, it is critical that those who take on this responsibility understand what is expected of them. The purpose of this article is to give a comprehensive assessment of the role of the corresponding author in academic publications. 

Definisjon av en korresponderende forfatter

Det primære kommunikasjonspunktet mellom forskerteamet og tidsskriftets redaktører, anmeldere og lesere er korresponderende forfatter. Vedkommende er ofte hovedforfatter eller seniorforfatter av en forskningspublikasjon og har ansvaret for å håndtere kommunikasjonen av manuskriptet. 

Korresponderende forfatter er ansvarlig for å levere alle nødvendige dokumenter og materiale til tidsskriftets redaktører, overholde alle etiske og juridiske retningslinjer og sørge for at alle medforfattere er informert om manuskriptets status og eventuelle oppdateringer. 

Navn og kontaktinformasjon til korresponderende forfatter er ofte oppgitt i den publiserte artikkelen, slik at leserne kan henvende seg til vedkommende.

En korresponderende forfatters ansvar

Den korresponderende forfatterens ansvar i akademisk publisering er viktig og krever nøye oppfølging. Noen av de viktigste ansvarsområdene til en korresponderende forfatter er som følger:

Innsending av manuskript

Vanligvis er det korresponderende forfatter som har ansvaret for å sende inn artikkelen til tidsskriftet. Hvis det for eksempel er første gang artikkelen sendes inn til et tidsskrift, må korresponderende forfatter sette seg inn i publikasjonens innsendingsprosedyrer og forberede manuskriptet på riktig måte. Dette kan innebære å sette seg inn i tidsskriftets retningslinjer for publisering, forberede artikkelen til en viss standard og sende inn eventuelle tilleggsdokumenter som tidsskriftet krever.

Kommunikasjon med tidsskriftets redaktører

Den korresponderende forfatteren har ansvaret for å ta kontakt med tidsskriftets redaktører på vegne av forskergruppen. Hvis tidsskriftets redaktører for eksempel har spørsmål om artikkelen eller trenger ekstra materiale, kan det hende at korresponderende forfatter må kommunisere med de andre medforfatterne for å gi et svar. De kan også bli bedt om å organisere revisjoner eller levere ekstra informasjon eller data til støtte for publiseringen.

Håndtering av kommunikasjonen med medforfattere

Korresponderende forfatter er ansvarlig for å samhandle med manuskriptets medforfattere for å sikre at alle er oppdatert på manuskriptets utvikling og eventuelle oppdateringer. 

Hvis artikkelen for eksempel revideres flere ganger, kan det hende at korresponderende forfatter må organisere tilbakemeldinger og sørge for at alle er klar over endringene. Det kan også være nødvendig å gi oppdateringer om utviklingen av arbeidet, for eksempel når det er sendt inn eller akseptert for publisering.

Korresponderende forfatter er ansvarlig for at arbeidet overholder de etiske og juridiske retningslinjene i publiseringsprosessen. Eksempler på dette er å innhente samtykke fra forskningsdeltakerne, sikre at artikkelen overholder etiske standarder og rapportere om eventuelle interessekonflikter.

Hvis artikkelen for eksempel omfatter forskning på mennesker, kan den korresponderende forfatteren bli bedt om å innhente relevante tillatelsesskjemaer og verifisere at studien følger etiske standarder som er fastsatt av regulerende organisasjoner som Institutional Review Board (IRB).

Oppgi kontaktinformasjon

Navn og kontaktinformasjon til korresponderende forfatter er ofte oppgitt i den publiserte artikkelen. Hvis leserne for eksempel har spørsmål eller bekymringer angående teksten, kan de kontakte forfatteren for å få en avklaring eller mer informasjon.

Fordeler med å være korresponderende forfatter

Å være korresponderende forfatter av en forskningspublikasjon kan gi en akademisk forsker mange fordeler, blant annet:

 • Synlighet og anerkjennelse: Som korresponderende forfatter blir forskerens navn og kontaktinformasjon vanligvis inkludert i den publiserte artikkelen, noe som gir forskeren økt synlighet og anerkjennelse på sitt felt.
 • Lederskap og ansvar: Korresponderende forfatter er ofte hovedforfatter eller seniorforfatter av forskningsartikkelen, noe som gir vedkommende mulighet til å vise autoritet og ta ansvar for studiens publiseringsprosess.
 • Muligheter for nettverksbygging: Kommunikasjon med tidsskriftsredaktører, anmeldere og lesere kan gi muligheter for nettverksbygging og hjelpe forskere med å etablere kontakter innenfor sitt område.
 • Forbedrede skrive- og kommunikasjonsevner: Å koordinere kommunikasjonen mellom medforfattere, tidsskriftredaktører og fagfeller kan hjelpe forskere med å utvikle sine skrive- og kommunikasjonsevner.
 • Mer kontroll over publiseringsprosessen: Den korresponderende forfatteren har ansvaret for å administrere publiseringsprosessen og sikre at artikkelen følger etiske og juridiske retningslinjer. Dette gir forskerne mer kontroll over publiseringsprosessen og bidrar til å garantere at arbeidet blir publisert i tide og på en etisk forsvarlig måte.
 • Potensial for karriereutvikling: Å bli publisert som korresponderende forfatter i en forskningspublikasjon kan være et gunstig tilskudd til en forskers CV og kan bidra til å skaffe finansiering eller fremme den akademiske karrieren.

Å være korresponderende forfatter av en forskningspublikasjon kan gi akademiske forskere mange fordeler som kan bidra til å utvikle dem i deres yrkeskarriere.

Tips for å bli en vellykket korrespondentforfatter

En vellykket korresponderende forfatter må være nøye med detaljer, ha gode kommunikasjonsevner og overholde etiske og juridiske krav. Her er noen tips som hjelper forskere med å lykkes som korresponderende forfattere:

 1. Gjør deg kjent med publiseringsprosessen: Før du sender inn et manuskript, er det viktig å sette seg inn i tidsskriftets krav til innsending, retningslinjer for formatering og etiske retningslinjer. Dette kan bidra til at manuskriptet blir akseptert og publisert på en etisk forsvarlig måte.
 2. Koordinere kommunikasjonen mellom medforfatterne: Organisering av kommunikasjonen mellom medforfattere er en viktig del av publiseringsprosessen. Korresponderende forfattere bør kommunisere jevnlig med sine medforfattere, gi oppdateringer om manuskriptets utvikling og be om tilbakemeldinger og innspill etter behov.
 3. Utvikle gode skriveferdigheter: Forfatterne bør være i stand til å kommunisere forskningsresultatene sine på en tydelig måte til et bredt publikum. Dette kan bidra til å sikre at innholdet er velskrevet og leservennlig.
 4. Vær lydhør overfor tidsskriftets redaktører og anmeldere: Korresponderende forfattere bør svare tidsskriftets redaktører og fagfeller på en rask og profesjonell måte og ta opp eventuelle problemer eller spørsmål. Dette kan bidra til at arbeidet blir vurdert og publisert så snart som mulig.
 5. Være organisert og detaljorientert: Korresponderende forfattere bør være organiserte og detaljorienterte, og holde oversikt over tidsfrister, innsendingskrav og andre viktige publiseringsrelaterte elementer. Dette kan bidra til å sikre at artikkelen sendes inn i tide og i riktig format.
 6. Søk tilbakemelding og støtte fra kolleger og mentorer: Gjennom hele publiseringsprosessen bør korresponderende forfattere søke tilbakemelding og støtte fra kolleger og mentorer. Dette kan bidra til å sikre at innholdet er av god kvalitet og oppfyller fagfeltets krav.

Mind The Graph har mer enn 300 flotte, ferdiglagde maler for profesjonell infografikk

Mind the Graph inneholder over 300 ferdige maler som er utviklet utelukkende for vitenskapelig kommunikasjon. Disse malene dekker en rekke temaer og kan tilpasses med ulike farger, fonter og grafikk. Plattformen har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt for forskere å lage sin egen tilpassede grafikk og infografikk.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler