Er zijn talloze onderzoeken, theorieënstudies en concepten over talloze onderwerpen. Dit is het resultaat van jarenlang gegevens verzamelen en omzetten in informatieve tekst. 

Er zijn momenten waarop het nodig is bestaande theorieën en concepten te onderzoeken om een beter begrip te krijgen of om meer nuances aan te brengen. De beste manier om concepten te benaderen is via een conceptuele analyse onderzoekdie alle mogelijke informatie, al dan niet coherent, over dit specifieke concept zal verstrekken en verduidelijken. 

In dit artikel wordt uiteengezet hoe u een nauwkeuriger en gedetailleerder conceptuele analyse onderzoek om een abstract en dubbelzinnig idee in een concreter concept.

Wat is conceptuele analyse, en hoe werkt het?

Conceptuele analyse Onderzoek kan worden gedefinieerd als het onderzoek van een concept in eenvoudiger elementen ter bevordering van de verduidelijking en een consistent begrip; analyse kan het onderscheiden, analyseren en weergeven van de verschillende aspecten waarnaar het concept verwijst omvatten.

Het uiteindelijke doel in het algemeen is de conceptuele helderheid en samenhang van zorgvuldige verduidelijkingen en betekenisdefinities te verbeteren. Of, bij gelegenheid, om praktische inconsistentie bloot te leggen.

Het voorbereiden van een conceptuele analyse houdt in dat een literatuurstudie wordt uitgevoerd, de belangrijkste kenmerken of eigenschappen van het concept worden vastgesteld, de antecedenten en gevolgenen eventueel toepassen op een modelgeval.  

Hoe schrijf je een conceptuele analyse?

Kies een concept om te bestuderen

Bepaal eerst en vooral het concept dat het onderzoek zal leiden. Onderzoek specifieke en interessante gebieden en kies vervolgens een studiegebied voor het onderzoek, dat gebaseerd moet zijn op een theoretisch kader.

En vergeet niet, de conceptuele analyse wordt verondersteld duidelijkheid en samenhang te brengen; het gekozen onderwerp moet dit mogelijk maken. Vermijd onderwerpen die geen verdere verduidelijking mogelijk maken, waarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, of die niet dubbelzinnig genoeg zijn om een diepgaande analyse te rechtvaardigen.

Een literatuuroverzicht uitvoeren

Een eerste overzicht van de literatuur over het gekozen concept kan talloze inzichten in het concept opleveren en zo kan de onderzoeker te weten komen wat er bekend, onbekend of verwarrend is over een concept.

Bestudeer de literatuur over het gekozen concept vanuit een breed scala aan disciplines. In plaats van je alleen te richten op het gekozen vakgebied, zoek je naar nuances in andere disciplines en mogelijke samenwerkingsverbanden.

Stel dat het gekozen vakgebied bijvoorbeeld geneeskunde is, zoek dan naar psychologische, sociologische, interpersoonlijke en alle andere mogelijke aspecten ervan. Begin bij het literatuuronderzoek met het identificeren van surrogaattermen, relevante toepassingen en inconsistenties in het concept.

Selecteer een geschikte steekproef om gegevens te verzamelen

Er zal een grote hoeveelheid gegevens zijn om te begrijpen en te gebruiken na het uitvoeren van een grondig literatuuronderzoek. Deze stap is onschatbaar omdat het zo belangrijk is om in deze fase van het proces kritisch te zijn om de beste en meest assertieve gegevens te selecteren om te analyseren en in de analyse op te nemen.

Het kan nuttig zijn na te gaan of de auteurs "het concept hetzelfde beschrijven," "het concept op dezelfde manier gebruiken," of "of er tegenstrijdigheden waren in de literatuur?". 

Kenmerken identificeren

Bepaal de belangrijkste kenmerken of eigenschappen van uw concept. De kenmerken van een concept zijn wat het waar maakt. Stel dat het concept een zwangerschap is, en de hartslag van de foetus is wat de zwangerschap echt maakt, daarom is dit het belangrijkste kenmerk van het concept.

Een goed gebruik van de kenmerken van het concept zal resulteren in de operationalisering van het concept, wat zal leiden tot de selectie van een meetinstrument.

Het concept Antecedenten en gevolgen beoordelen

Per definitie zijn antecedenten datgene wat het concept initieerde, wat ertoe leidde. Gevolgen zijn de resultaten en uitkomsten, wat volgt op het concept.

Dit is een belangrijke stap om het concept te ontleden en alle nuances ervan te begrijpen. Deze stap geeft de onderzoekers een idee van hoe tastbaar het concept is.

Concepten identificeren die verband houden met het concept van belang

Na de definitie van de kenmerken, antecedenten en gevolgen van het begrip is het tijd om na te gaan of aanverwante begrippen in de literatuur verduidelijking behoeven.

Ook hier zal een kritische beoordeling van de literatuur de onderzoeker duidelijk maken welk relevant onderzoek is verricht, welke conceptuele onduidelijkheden er zijn en wat de implicaties zijn voor toekomstig onderzoek.

Gevallen voor analyse construeren

Bij het doen van conceptuele analyse onderzoek, verrijk uw analyse door casussen aan het onderzoek toe te voegen.

Neem in de analyse een modelgeval, een tegengesteld geval, een verwant geval en een grensgeval op. Een modelgeval heeft alle hoofdkenmerken van het concept, alle of de meeste definiërende criteria, en ten minste één van de antecedenten en gevolgen.

Een tegengesteld geval bezit geen van de bepalende kenmerken, terwijl een verwant geval een soortgelijk bepalend kenmerk bezit, en een grensgeval kan een metaforische toepassing van het begrip zijn.

Via GIPHY

Inzicht in het gebruik van conceptuele analyse in onderzoek

Alvorens te besluiten een conceptueel analyseonderzoek te doen, is het van cruciaal belang zowel de voor- als de nadelen van het uitvoeren ervan te overwegen. 

Voordelen van conceptuele analyse

  • Het verfijnen en valideren van een mogelijk verwarrend concept.
  • Biedt waardevolle historische en culturele inzichten in de tijd.
  • Verduidelijk eventuele dubbelzinnige concepten die als synoniemen kunnen worden gebruikt
  • Eventueel instrumenten ontwikkelen voor een betere meting van de gegevens van het concept.

Nadelen van conceptuele analyse

  • Conceptuele analyse kan geen nieuw concept creëren, maar alleen bestaande concepten valideren. 
  • Het is een moeilijk proces dat veel tijd en doorzettingsvermogen vergt om een concept te onderzoeken en te valideren.
  • Het omgaan met zo'n grote hoeveelheid gegevens kan voor de onderzoeker onzeker en overweldigend zijn.
  • Meer vatbaar voor fouten, vooral wanneer een relationele analyse wordt gebruikt om een hoger interpretatieniveau te bereiken.

Uw cijfers klaar binnen enkele minuten met Mind the Graph

Let op de grafiek is een eenvoudige professionele tool gespecialiseerd in het maken van cijfers en grafieken. Begin eenvoudig met het maken van geweldige wetenschappelijk infografieën met infografieksjablonen en zonder complicaties.

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen