При писането на научноизследователска работа често има огромно количество данни, които трябва да бъдат включени, за да се постигне целта на изследването. Вместо да натъпчете изследователския си труд с цялата тази информация, можете да използвате визуални средства, за да улесните четенето му и да го използвате в своя полза, за да го направите по-привлекателен за читателите.

В тази статия от рубриката Mind The Graph ще научите как да съставите правилно научна таблица, за да привлечете читателите и да подобрите разбираемостта.

Какво представлява научната таблица и какви са нейните цели?

Обикновено таблиците се използват за организиране на данни, които са твърде обширни или нюансирани, за да бъдат предадени правилно в текста, като позволяват на читателя бързо да види и разбере констатациите. Таблиците могат да се използват за обобщаване на информация, за обяснение на променливи или за организиране и представяне на проучвания. Те могат да се използват за подчертаване на тенденциите или моделите в данните и да направят изследването по-четивно, като отделят цифровите данни от текста. Макар и пълни, таблиците не трябва да са прекалено сложни.

Таблиците могат да показват само цифрови стойности и текст в колони и редове. Всеки друг вид илюстрация, като например диаграма, графика, снимка, рисунка и т.н., се нарича фигура.

Ако не сте сигурни дали да използвате таблици или фигури в изследването си, вижте Как да включите фигури в изследователска работа за да разберете.

Форматиране на таблици

В този раздел ще научите всичко, което трябва да знаете за как се прави научна таблица да включите в изследователската си работа. Правилното оформяне на таблицата е изключително елементарно и лесно за изпълнение, ето една проста насока, която ще ви помогне:

 • Номер: Ако имате повече от една таблица, номерирайте ги последователно (Таблица 1, Таблица 2...).
 • Препратки: Всяка таблица трябва да бъде посочена в текста с главна буква Т: "както е показано в таблица 1".
 • Заглавие: Уверете се, че заглавието съответства на темата на таблицата. Таблиците трябва да имат точно, информативно заглавие, което да служи за обяснение на таблицата. Заглавията могат да бъдат кратки или дълги в зависимост от темата им.
 • Заглавия на колони: Заглавията трябва да бъдат полезни и ясни при представянето на вида на предоставените данни. Вниманието на читателя се насочва постепенно от заглавието към заглавието на колоната. Солидната колекция от заглавия на колони ще помогне на читателя да разбере веднага за какво се отнася таблицата.
 • Тяло на таблицата: Това е основният раздел на таблицата, който съдържа цифрови или текстови данни. Направете таблицата си така, че елементите да се четат отгоре надолу, а не напречно.
 • Необходима информация: Не забравяйте да включите единиците, стойностите на грешката и броя на извадките, както и да обясните каквито и да било съкращения или символи, използвани в таблиците. 
 • Линии: Ограничете използването на линии, използвайте само това, което е необходимо. 

Стъпки за създаване на ефективна научна таблица

Сега, след като сте разбрали основите на как се прави научна таблица, разгледайте следните идеи и най-добри практики за създаване на най-ефективните таблици за вашата изследователска работа:

 • Ако проучването ви включва както таблица, така и графика, избягвайте да включвате една и съща информация и в двете.
 • Не дублирайте информация от таблица в текста.
 • Направете таблицата си естетически привлекателна и лесна за четене, като оставите достатъчно място между колоните и редовете и използвате основна, но ефективна структура.
 • Ако таблицата ви съдържа много информация, помислете дали да не я категоризирате и да я разделите на колони.
 • Помислете за обединяване на таблици с повтаряща се информация или за изтриване на таблици, които може да не са от съществено значение.
 • Използвайте бележки под линия, за да подчертаете важна информация за всяка от клетките. Ако таблицата ви съдържа цифрови данни, използвайте азбучен маркер за бележки под линия. 
 • Посочете препратката, ако таблицата, която показвате, съдържа данни от предишни изследвания, за да избегнете плагиатство.

Изготвяне на научно точни инфографики за минути

Освен че можете да добавите таблици, за да направите изследователската си работа по-прецизна и привлекателна, помислете и за използването на инфографики, Mind the Graph е прост инструмент за създаване на отлични научни инфографики, които могат да ви помогнат да затвърдите и подобрите авторитета на вашите изследвания.

абонамент за лого

Абонирайте се за нашия бюлетин

Ексклузивно висококачествено съдържание за ефективни визуални
комуникация в областта на науката.

- Ексклузивно ръководство
- Съвети за дизайн
- Научни новини и тенденции
- Уроци и шаблони