Дослідження - це потужний інструмент для отримання знань про навколишній світ. Незалежно від того, де вони проводяться - в академічних колах, промисловості чи державному секторі, - дослідження можуть допомогти у прийнятті рішень, стимулювати інновації та покращити наше розуміння складних явищ. Однак цінність досліджень полягає не лише в зібраних даних, але й в інтерпретації результатів. Правильна інтерпретація результатів дослідження має вирішальне значення для вилучення значущих інсайтів, формулювання точних висновків та визначення майбутніх напрямків досліджень. 

У цій статті Mind the Graph ви зрозумієте основну концепцію інтерпретації результатів у дослідженнях. У статті розглядається правильна процедура перевірки, очищення та редагування ваших даних, а також те, як їх ефективно організувати, щоб полегшити інтерпретацію.

Як відбувається інтерпретація результатів у дослідженнях?

Процес інтерпретації та осмислення даних, отриманих під час наукового дослідження, називається інтерпретацією результатів дослідження. Він передбачає вивчення закономірностей, тенденцій і кореляцій даних з метою отримання достовірних результатів і формулювання значущих висновків.  

Інтерпретація є важливим кроком у дослідницькому процесі, оскільки вона допомагає дослідникам визначити релевантність отриманих результатів, співвіднести їх з існуючими знаннями та сформувати подальші цілі дослідження. Ретельна інтерпретація результатів дослідження може допомогти гарантувати, що висновки є легітимними і достовірними, і що вони сприяють розвитку знань у досліджуваній галузі. 

Інтерпретація результатів дослідження вимагає декількох етапів, включаючи перевірку, очищення та редагування даних для забезпечення їхньої точності, а також належну організацію для спрощення інтерпретації. Для вивчення даних і отримання надійних висновків дослідники повинні використовувати відповідні статистичні методи. Крім того, вони повинні враховувати ширші наслідки своїх результатів і те, як вони можуть бути застосовані до повсякденних сценаріїв. 

Важливо пам'ятати, що отримання точних висновків і формування значущих висновків - це ітеративний процес, який потребує ретельного дослідження. 

Процес перевірки, очищення та редагування даних

Процес перевірки, очищення та редагування даних можна розділити на три етапи: скринінг, діагностика та лікування. Кожен крок має чітку мету та набір завдань для перевірки точності та надійності даних. 

Етап скринінгу

Процес скринінгу складається з першої перевірки даних на наявність помилок або аномалій. Частиною цього процесу може бути запуск базової описової статистики, перегляд розподілу даних і виявлення відсутніх значень. Мета цього етапу - виявити будь-які проблеми з даними, які потребують подальшого дослідження.

Діагностичний етап

Етап діагностики передбачає більш детальний аналіз даних для виявлення конкретних проблем, які потребують вирішення. Прикладами цього є виявлення відхилень, дослідження взаємозв'язків між змінними та виявлення аномалій у даних. Мета цього етапу - виявити будь-які проблеми з даними і запропонувати відповідні варіанти лікування.

Етап лікування

Етап обробки передбачає вжиття заходів для вирішення будь-яких труднощів, виявлених на етапі діагностики. Це може включати усунення пропусків, заповнення пропущених значень, трансформацію даних і редагування даних. Мета цього етапу - гарантувати, що дані є надійними, точними та у відповідному форматі для аналізу.

Дослідники можуть гарантувати, що їхні дані є якісними та прийнятними для аналізу, використовуючи структурований підхід до перевірки, очищення та редагування даних.

Як організувати відображення та опис даних?

Організація відображення та опису даних - ще один важливий етап у процесі аналізу результатів дослідження. Формат, у якому представлені дані, має значний вплив на те, як швидко вони можуть бути зрозумілі та інтерпретовані. Нижче наведено кілька найкращих практик щодо організації відображення та опису даних.

Найкращі практики щодо якісних даних включають наступне:

 • Використовуйте цитати та анекдоти: Використовуйте цитати та анекдоти учасників, щоб проілюструвати ключові теми та закономірності в даних.
 • Згрупуйте схожі відповіді: Подібні відповіді слід згрупувати, щоб виявити основні теми та закономірності в даних.
 • Використовуйте таблиці: Таблиці для впорядкування та узагальнення основних тем, категорій або підкатегорій, виявлених за допомогою даних.
 • Використовуй цифри: Рисунки, такі як діаграми або графіки, можуть допомогти вам візуалізувати дані та виявити закономірності або тенденції.
 • Надайте контекст: Поясніть тему або гіпотезу дослідницького проекту, що розглядається, а також будь-яку важливу довідкову інформацію перед тим, як представити результати.
 • Використовуйте просту і пряму мову: Для опису даних, що надаються, використовуйте чітку і лаконічну мову.

Найкращі практики роботи з кількісними даними включають наступне:

 • Використовуйте відповідні діаграми та графіки: Виберіть відповідну діаграму або графік для представлених даних. Наприклад, гістограма може бути ідеальним варіантом для категоріальних даних, а діаграма розсіювання - для безперервних даних.
 • Позначте осі та додайте легенду: Позначте осі діаграми або графіка та додайте легенду, щоб пояснити всі використані символи або кольори. Це полегшить читачам сприйняття запропонованої інформації.
 • Надайте контекст: Опишіть контекст даних, що надаються. Це може включати короткий опис дослідницького питання або гіпотези, що розглядається, а також будь-яку відповідну довідкову інформацію.
 • Використовуйте чітку та лаконічну мову: Для опису даних, що надаються, використовуйте чітку і лаконічну мову. Уникайте використання технічного жаргону або складної мови, яку читачам може бути важко зрозуміти.
 • Виділіть важливі висновки: Виділіть результати, які заслуговують на увагу в наданих даних. Наприклад, визначте будь-які тенденції, закономірності або суттєві розбіжності між групами.
 • Створіть зведену таблицю: Надайте зведену таблицю, яка пояснює надані дані. Можна включити такі ключові дані, як середні значення, медіани та стандартні відхилення.

3 Поради щодо інтерпретації результатів дослідження

Ось кілька ключових порад, про які слід пам'ятати при інтерпретації результатів дослідження:  

 1. Пам'ятайте про своє дослідницьке питання: Найважливіша порада щодо інтерпретації результатів полягає в тому, щоб пам'ятати про ваше дослідницьке питання. Ваша інтерпретація повинна бути зосереджена на відповіді на питання вашого дослідження, і весь ваш аналіз повинен бути спрямований у цьому напрямку.
 2. Розглянемо альтернативні пояснення: Дуже важливо подумати про альтернативні пояснення ваших результатів. Запитайте себе, чи не впливають на ваші результати інші обставини, і ретельно оцініть їх. Це допоможе гарантувати, що ваша інтерпретація ґрунтується на фактах, а не на припущеннях чи упередженнях. 
 3. Контекстуалізуйте результати: Подивіться на результати в перспективі, порівнявши їх з попередніми дослідженнями з даної теми. Це може допомогти виявити тенденції, закономірності або розбіжності, які ви могли пропустити, а також створити основу для подальших досліджень. 

Дотримуючись цих трьох порад, ви зможете гарантувати, що ваша інтерпретація даних буде правильною, корисною та релевантною для вашої теми дослідження та ширшого контексту вашої галузі науки.

Професійний та індивідуальний дизайн для ваших публікацій

Mind the Graph це сучасний інструмент, який дозволяє створювати професійні та настроювані дизайни дослідницьких публікацій. Посильте візуальний вплив вашого дослідження, використовуючи привабливі візуальні ефекти, діаграми та графіки. За допомогою Mind the Graph ви можете просто створювати візуально привабливі та інформативні публікації, які захоплять вашу аудиторію та успішно пояснять результати дослідження.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони