Точне і переконливе формулювання проблеми є наріжним каменем успіху в будь-якій сфері вирішення проблем, незалежно від того, чи ви студент, чи підприємець, чи людина, яка прагне суттєвих змін.

Коли ми досліджуємо мистецтво і науку визначення постановка проблеми дисертації У цьому блозі ми уточнимо його межі, вловимо суть проблеми та створимо підґрунтя для інноваційних рішень. Щоб оволодіти цією важливою навичкою, ми розглянемо техніки, поради та приклади, які нададуть вам ясності та цілеспрямованості, необхідних для вирішення складних проблем.

Неважливо, чи прагнете ви вдосконалити процеси, чи проводите мозковий штурм нових дослідницьких ідей, чи просто хочете розширити свій арсенал для вирішення проблем, наш підхід до визначення переконливого, точного та цілеспрямованого постановка проблеми дисертації слугуватиме вам дороговказом. Настав час вирушити в цю подорож разом і розкрити силу досконалості у написанні формулювання проблеми.

З огляду на це, давайте почнемо наше дослідження цієї фундаментальної навички для досягнення чудових результатів та позитивних змін.

Постановка проблеми

При вирішенні проблеми формулювання проблеми слугує компасом, який спрямовує ваші зусилля. Мета формулювання проблеми - чітко і лаконічно сформулювати виклик або питання, яке необхідно вирішити. Визначення масштабу, контексту та важливості проблеми є невід'ємною частиною процесу вирішення проблеми.

Визначення проблеми та опис її впливу на бенефіціарів і навколишнє середовище є важливими елементами добре сформульованої постановки проблеми. В результаті, це закладає основу для розуміння першопричин і можливих рішень.

По суті, мета формулювання проблеми полягає в тому, щоб спрямувати окремих осіб і команди через складний шлях розв'язання проблеми. Це основа для побудови стратегій, розробки рішень і вимірювання прогресу. Узгодивши зусилля, сфокусувавши ресурси та цілеспрямовано працюючи, можна вирішити проблему, що стоїть перед вами. Першим кроком до досягнення значущих результатів в інноваціях та прийнятті рішень є чітке формулювання проблеми.

Читайте також: Що таке постановка проблеми і як вона має бути сформульована?

Компоненти формулювання проблеми

Ефективний процес вирішення проблем починається з добре структурованого формулювання проблеми. Дотримуючись його, ви зможете переконатися, що перебуваєте на правильному шляху до розуміння і вирішення проблеми. Надійне формулювання проблеми включає наступні компоненти:

 1. Визначення проблеми: Почніть з чіткого і стислого визначення проблеми. Опишіть проблему без зайвого жаргону або двозначності у вашому "що" у формулюванні проблеми.
 2. Контекст: Важливо розуміти контекст. Опишіть проблему досить детально, включно з тим, коли і де вона виникла. Таким чином, ваша аудиторія зможе краще зрозуміти, як і чому існує проблема.
 3. Визначення обсягу робіт: Чітко визначте межі проблеми. Чітко визначте, що охоплює ваша заява, а що ні. Це потрібно для того, щоб уникнути непорозумінь і переконатися, що всі знаходяться на одній сторінці.
 4. Масштаб або вплив проблеми: Поясніть, наскільки великою є проблема і як вона впливає на громаду. Вона впливає на окремих осіб, організації чи громаду в цілому? Для того, щоб передати серйозність проблеми, корисно кількісно оцінити її вплив.
 5. Визначення зацікавлених сторін: Визначте, які ключові гравці залучені. Як вирішуватиметься проблема, і кого вона безпосередньо торкнеться? При спільному вирішенні проблем важливо визнати зацікавлені сторони.
 6. Мета: Поясніть, чого ви сподіваєтеся досягти, вирішивши проблему. Зрештою, чого ви сподіваєтеся досягти? Таким чином, ваші зусилля з вирішення проблеми і потенційні рішення будуть спрямовані в правильному напрямку.
 7. Обмеження або обмеження: Чи є якісь обмеження, які потрібно враховувати? Можуть існувати обмеження ресурсів, бюджетні обмеження або часові обмеження. Для реалістичного планування важливо визнати ці обмеження.
 8. Аналіз можливих першопричин: Виявлення можливих першопричин може бути дуже корисним, хоча воно не завжди є обов'язковим. Розуміння того, чому і як виникає проблема, закладає основу для ефективних рішень.

Читайте також: Від симптомів до рішень: Мистецтво аналізу першопричин

 1. Дані або докази: Обов'язково додайте будь-які дані або докази, які ви маєте на підтримку ваших тверджень. Використовуючи дані, ви можете підтвердити, що проблема існує і є важливою, а також додати достовірності вашим аргументам.
 2. Пріоритет: Іноді необхідно вирішувати проблеми негайно. У такому випадку слід підкреслити нагальність ситуації. Розуміння всіма нагальності ситуації гарантує, що будуть вжиті швидкі заходи.

Використовуючи ці компоненти у своєму формулюванні проблеми, ви не тільки зможете ефективно розбити її на складові, але й чітко донести її до інших, що полегшить мозковий штурм і контроль за ходом вирішення проблеми. Це дорожня карта, необхідна для успішного вирішення проблем.

Написання дисертації з постановкою проблеми

Написання сильної постановки проблеми є невід'ємною частиною написання дисертації. Добре сформульована постановка проблеми складається з кількох ключових елементів.

Першою вимогою є чітке і точне формулювання. Забезпечте негайне розуміння проблеми дослідження, стисло описавши її без двозначності. Крім того, слід підкреслити актуальність і значущість проблеми. Який внесок її вирішення в існуючі знання і чому вона заслуговує на наукову увагу?

Поглибте постановку проблеми, обговоривши її потенційні наслідки. Покажіть зв'язок вашого дослідження з попередніми дослідженнями і теоріями, інтегруючи вашу постановку проблеми з існуючою літературою. Слід підкреслити оригінальність вашого дослідження та його внесок. Покажіть, наскільки ваше дослідження є унікальним і пропонує нове розуміння або перспективу у вашій галузі. Ваш підхід до академічного дискурсу є унікальним, що підкреслює його цінність. 

Створення цікавого та конкретного формулювання проблеми 

На першому етапі важливо сформулювати чітку і переконливу постановку проблеми для вашої дисертації. Виберіть тему дослідження, яка резонує з вашою галуззю знань і дійсно викликає у вас інтерес. Щоб виявити прогалини або невирішені питання в існуючій літературі, ретельний огляд літератури має вирішальне значення. Використовуйте точну мову і зацікавлений тон, щоб чітко визначити проблему, яку ви хочете дослідити. 

Наголошуючи на тому, як її вирішення зробить внесок в існуючий масив знань, поясніть значення проблеми як в академічному, так і в практичному контекстах. Забезпечте фокус і ясність, визначивши, що включає і що виключає ваше дослідження. 

Слід розробити дослідницькі питання або гіпотези, безпосередньо пов'язані з постановкою проблеми. Переконайтеся, що ви використовуєте мову, яка буде зрозумілою як для експертів, так і для тих, хто має обмежені знання з теми. Будьте готові переглянути своє формулювання в процесі дослідження і звернутися за відгуком до колег, наставників або консультантів. Зрештою, саме постановка проблеми, яка спрямовує ваше дослідження і привертає увагу читачів, є наріжним каменем вашої дисертації.

Вивчення відповідних теоретичних питань

Постановка проблеми в дисертації повинна розглядати відповідні теоретичні питання. Визначення та контекстуалізація будь-якого питання залежить від теоретичної бази, яка слугує фундаментом для будь-якого дослідницького зусилля. Важливо розглянути відповідні теоретичні питання в цьому контексті з кількох причин.

Перш за все, він забезпечує необхідне підґрунтя для розуміння теоретичного підґрунтя проблеми. З його допомогою можна визначити дослідницькі моделі, теорії та концепції, що мають відношення до теми дослідження. По-друге, такий аналіз дає можливість виявити прогалини, неузгодженості та сфери, де можуть знадобитися модифікації в існуючих теоріях.

Після всебічного вивчення теоретичних питань дослідники здатні сформулювати точні та цікаві формулювання проблем. Постановка проблеми також повинна бути інтегрована в ширший академічний дискурс, щоб гарантувати, що дослідження зробить свій внесок у цю галузь.

Надійна теоретична база може бути побудована шляхом вивчення теоретичних питань, які не тільки підтримують постановку проблеми, але й спрямовують дисертацію, сприяючи підвищенню довіри до неї та поглибленню знань.

Включення статистичного аналізу в постановку проблеми

Для кількісних досліджень включення статистичного аналізу в постановку проблеми є критично важливим для побудови дослідницького фундаменту, що ґрунтується на даних. Щоб належним чином вивчити дослідницьке питання, формулювання проблеми має бути узгоджене зі статистичними методами та інструментами.

Перше, що він робить, - це створює основу для визначення чіткої проблеми, яку можна перевірити. Він підкреслює кількісний характер дослідження, прямо вказуючи на використання статистичного аналізу. Крім того, це підвищує конкретність і чіткість формулювання проблеми. Формулювання дає читачам розуміння методології дослідження, а також статистичних методів, які будуть застосовані, включаючи регресійний аналіз, перевірку гіпотез або інтелектуальний аналіз даних.

Завдяки включенню статистичного аналізу, дослідження ще більше підкреслює його наукову точність. Результати та висновки дослідження будуть достовірними, оскільки буде використано систематичний збір та аналіз даних.

Приклад хорошої постановки проблеми для дисертації

"Перед енергетичним сектором стоїть складне завдання переходу на відновлювану енергетику при збереженні надійності енергосистеми. Метою цього дослідження є аналіз технічних, економічних та регуляторних аспектів інтеграції відновлюваних джерел енергії в існуючі електромережі. Завдання дослідження - виявити бар'єри та можливості в інтеграції відновлюваної енергетики та запропонувати рамки для максимальної інтеграції".

 • Контекстуальне тло: "Перед енергетичним сектором стоїть складне завдання переходу на відновлювані джерела енергії при збереженні надійності енергосистеми".
 • Мета дослідження: "Метою цього дослідження є аналіз..."
 • Цілі та фокус: "...технічні, економічні та регуляторні аспекти інтеграції відновлюваних джерел енергії в існуючі енергосистеми".
 • Цілі дослідження: "Метою дослідження є виявлення бар'єрів та можливостей..."
 • Бажаний результат: "...і запропонувати рамки для максимальної інтеграції".

Починаючи з контекстуального фону, постановка проблеми окреслює основні виклики, що стоять перед енергетичним сектором. Далі йде опис мети дослідження, яка полягає в аналізі конкретних аспектів інтеграції відновлюваної енергетики. З метою максимальної інтеграції відновлюваних джерел енергії в існуючі енергосистеми, дослідження спрямоване на виявлення бар'єрів та можливостей. Всі необхідні компоненти присутні в цій ідеальній постановці задачі.

Сила візуальних ефектів Mind the Graph виведе візуалізацію даних на новий рівень

У прагненні краще комунікувати та розуміти наукові результати, з'являється можливість змінити правила гри. Дослідження та дисертації можуть стати простішими завдяки Mind the Graph. Наукова комунікація буде переосмислена, як ми її знаємо, коли візуальні ефекти будуть безперешкодно інтегровані у ваші проєкти. Завдяки потужним інструментам Mind the Graph ви можете візуально залучати свою аудиторію до складних даних, полегшуючи їх розуміння.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони