Відкрийте для себе нові перспективи та ідеї завдяки якісним дослідженням, що ґрунтуються на теорії. Дізнайтеся, як спрямовувати свої рішення у правильне русло за допомогою потужних інсайтів. В епоху надлишку інформації може бути складно знайти сенс і витягти цінні інсайти. Для розуміння складних явищ обґрунтована теорія пропонує переконливий підхід.

Метод обґрунтованої теорії ретельно аналізує та інтерпретує якісні дані, щоб виявити глибинні закономірності, взаємозв'язки та значення світу. Ця методологія може трансформувати наше мислення та процеси прийняття рішень, розкриваючи приховані виміри та отримуючи нові інсайти.

Приєднуйтесь до захопливої мандрівки теоретично обґрунтованими якісними дослідженнями. Дізнайтеся, як цей підхід працює на практиці, за допомогою реальних кейсів, практичних прикладів та поглядів експертів. Приготуйтеся відчути красу тонких спостережень і багатство якісних даних, які дають вам впевненість у прийнятті правильних рішень. Досліджуйте нові перспективи та відкривайте нові речі.

Що таке якісна обґрунтована теорія?

Підхід до вивчення та розуміння соціальних явищ, заснований на обґрунтованій теорії, є суворим і систематичним. Ансельм Штраус і Барні Глейзер розробили обґрунтовану теорію в 1960-х роках, щоб створювати теорії, засновані на емпіричних даних, а не на упереджених уявленнях.

Він починається без заздалегідь визначених гіпотез чи припущень, на відміну від традиційних дедуктивних дослідницьких підходів. Натомість він використовує індуктивні міркування для органічного розвитку теорій. Щоб виявити закономірності, категорії та взаємозв'язки в якісних даних, дослідники проводять постійний порівняльний аналіз.

Згідно з обґрунтованою теорією, соціальні взаємодії характеризуються суб'єктивними переживаннями та значеннями. Поведінка та переконання людей формуються соціальними процесами та контекстами. Інтерв'ю, спостереження та аналіз документів можуть бути використані в дослідженнях обґрунтованої теорії.

Дослідження, що використовують обґрунтовану теорію, можуть відкрити нові знання і створити теорії, засновані на емпіричних даних, які відображають складність людського досвіду. Соціологи, психологи, педагоги та менеджери можуть скористатися цим підходом для розуміння та пояснення соціальних явищ.

Філософські підвалини обґрунтованої теорії Якісні

Методологія та підхід якісних досліджень ґрунтованої теорії сягають корінням у філософію. Учасники дослідження активно конструюють знання в результаті взаємодії з дослідником, що є центральною тезою обґрунтованої теорії. Згідно з цією перспективою, реальність є суб'єктивною, і можливі численні інтерпретації.

Обґрунтована теорія також черпає натхнення з прагматизму, наголошуючи на практичному застосуванні знань. Емпірично обґрунтована теорія - це теорія, яка має практичне значення і ґрунтується на емпіричних даних. Використання обґрунтованої теорії як інструменту для прийняття рішень гарантує, що ідеї, отримані в результаті досліджень, можуть бути ефективно застосовані.

Теорія ґрунтується на символічному інтеракціонізмі. Значення і символи відіграють вирішальну роль у формуванні людської поведінки. Дослідження, що використовують обґрунтовану теорію, вивчають взаємодію індивідів та їхній соціальний контекст.

Завдяки цьому філософському підґрунтю якісні дослідження дають змогу дослідникам створювати теорії, які резонують із практичними реаліями повсякденного життя, досліджуючи складність людського досвіду.

Передумова обґрунтованої теорії Якісна теорія

Дослідження на основі обґрунтованої теорії передбачає, що саме дані, а не існуючі теорії чи гіпотези, визначають те, яке знання буде виявлено. Систематично аналізуючи якісні дані, воно прагне зрозуміти соціальні явища, що досліджуються.

Завдяки постійним порівнянням і теоретичним вибіркам, обґрунтована теорія дозволяє теоріям виникати з даних, на відміну від традиційних дедуктивних досліджень, які перевіряють теорії на основі даних. Вчені занурюються в дані, ретельно кодують і класифікують їх, поступово вибудовуючи на їх основі теорії та концепції.

За допомогою цього підходу дослідники можуть створювати емпірично обґрунтовані теорії, виявляючи приховані закономірності та досліджуючи нові перспективи. Різноманітні дисципліни можуть отримати користь від якісних досліджень, що ґрунтуються на обґрунтованій теорії, яка може генерувати нові ідеї.

Методологія обґрунтованої теорії якісного

Використовуючи методологію обґрунтованої теорії якісних досліджень, дослідники можуть виявити глибокі інсайти та сформувати теорію на основі емпіричних даних. По суті, обґрунтована теорія полягає у виявленні закономірностей, концепцій та взаємозв'язків у якісних даних за допомогою систематичного аналізу. В рамках дослідницького процесу дослідники постійно збирають, кодують та аналізують дані. Ітеративний процес продукує теми та категорії, які ведуть до теорій, заснованих на даних.

Кодування

Кодування відіграє вирішальну роль в аналізі та розробці обґрунтованої теорії якісного дослідження. Теоретично обґрунтований код визначає закономірності, концепції та взаємозв'язки, класифікуючи якісні дані. Дослідники кодують дані, ретельно вивчаючи кожну частину інформації, щоб визначити значущі одиниці або сегменти. Потім дані класифікуються відповідно до описових міток або кодів. Коди порівнюють, аналізують і пов'язують між собою, в результаті чого в процесі кодування формуються теми і категорії. Збір даних і кодування здійснюються одночасно під час теоретичного кодування. Коди та категорії, засновані на даних, сприяють розвитку теорії, дозволяючи розробляти теорії, засновані на даних.

Створення нотаток

У рамках методології якісного дослідження Grounded Theory запам'ятовування є важливим етапом. Під час аналізу даних документуються думки, роздуми та інсайти. У нотатках дослідник фіксує та організовує нові ідеї та інтерпретації, що виникають на основі даних. Нотатки надають багато інформації, яку можна використовувати для розробки концепцій і теорій. Мета нотаток - дослідити зв'язки між сегментами даних, генерувати гіпотези та вдосконалювати теорії, які випливають з даних. Крім того, воно підтримує достовірність і точність дослідження, забезпечуючи прозорий і доступний для аудиту запис аналітичного процесу. У процесі якісного дослідження з використанням обґрунтованої теорії нотатки слугують незамінним інструментом для фіксації та збереження розуміння дослідниками даних, що еволюціонує.

Шаблон випадковості

Несподіване і випадкове відкриття в процесі аналізу даних - це модель випадковості в якісних дослідженнях, що ґрунтуються на обґрунтованій теорії. Важливий висновок виявляється тоді, коли розпізнається щось несподіване або раніше непомічене. Коли дослідники постійно порівнюють і кодують дані, з'являються патерни випадковості, що дозволяють гнучко і неупереджено досліджувати дані. Існує можливість розробити нові теорії або перспективи в результаті цих несподіваних відкриттів, які можуть кинути виклик існуючим припущенням. Дослідники, які застосовують патерни випадковості, розвивають глибше розуміння явищ, сприяючи сприйнятливості до несподіваних відкриттів у своїх ґрунтовних теоретичних дослідженнях.

Сортування

Ключовим кроком у процесі кодування та аналізу якісного дослідження, що ґрунтується на обґрунтованій теорії, є сортування. Процес сортування передбачає впорядкування сегментів даних на основі їхньої схожості та відмінностей після того, як вони були транскрибовані та сегментовані. Дослідники можуть розробляти концепції та теорії, сортуючи дані та визначаючи закономірності та взаємозв'язки в них. Дані систематично порівнюють і протиставляють, встановлюють зв'язки і групують пов'язані сегменти. Сортуючи дані, дослідники можуть розробити систему кодування, яка дозволить їм надалі аналізувати та інтерпретувати дані. У цьому ітеративному процесі дані аналізуються глибше і будуються теорії.

Писати

Розвиток і поширення теорій значною мірою покладаються на письмо. Дослідники генерують теоретичні ідеї та концепції, постійно аналізуючи та кодуючи дані. Документуючи та формулюючи ці нові теорії, дослідники можуть вдосконалювати та досліджувати свої ідеї далі. Обґрунтована теоретична стаття повинна бути написана таким чином, щоб охопити нюанси і складності даних за допомогою багатих описів і наративів. Дослідження можна ефективно донести до ширшої аудиторії, використовуючи чіткий, переконливий стиль написання, що сприятиме поглибленню знань у відповідних галузях.

Використання попередньої теорії в обґрунтованій теорії Якісний

Захоплюючим і динамічним аспектом якісного дослідження на основі обґрунтованої теорії є використання вже існуючої теорії. На відміну від інших дослідницьких методологій, зосереджених на перевірці гіпотез, обґрунтована теорія робить акцент на дослідженні теорії, заснованої на емпіричних даних.

Обґрунтована теорія не відкидає попередні теорії, а радше розглядає їх як цінні ресурси для інформаційного забезпечення дослідження. Щоб виявити закономірності, концепції та взаємозв'язки в даних, дослідники починають з відкритим розумом. Щоб удосконалити, розширити або навіть кинути виклик існуючим рамкам, вони порівнюють нові концепції з існуючими теоріями.

Дослідники можуть використовувати багатий масив знань, які вже є в наявності, інтегруючи вже існуючі теорії в обґрунтовану теорію. Цей підхід полегшує виявлення нових ідей, сприяючи глибокому розумінню предмета дослідження. Крім того, він заохочує співпрацю та інновації між різними дисциплінарними перспективами.

Якісне дослідження, що ґрунтується на теорії, використовує вже існуючу теорію, щоб запропонувати цілісне розуміння складних явищ, яке розширює межі знань. Щоб створити значущий внесок, дослідники повинні спиратися на існуючі знання, що ілюструє динамічну природу досліджень.

Розбіжності в методології та методах обґрунтованої теорії Якісні

У сфері якісних досліджень обґрунтованої теорії існує багато суперечок і розбіжностей, особливо щодо методології та методологічного вибору. Дослідники по-різному ставляться до теоретичного обґрунтування.

Дедуктивний та індуктивний підходи поділяються на два основні види. У дедуктивному дослідженні дослідник починає з попередньо існуючої теорії і підтверджує або уточнює її на основі аналізу якісних даних. Індуктивний підхід, з іншого боку, починається з відкритого розуму, що дозволяє теорії природним чином випливати з даних.

Методи збору та аналізу даних також є предметом суперечок. У традиційній обґрунтованій теорії дані класифікуються за допомогою методів кодування, постійних порівнянь і теоретичних вибірок. Також були розроблені альтернативні методи, такі як конструктивістська обґрунтована теорія, яка більше зосереджується на рефлексивності та залученні дослідника.

Конструктивістська теорія обґрунтування

Конструктивістська ґрунтовна теорія (CGT) є альтернативним підходом у якісних дослідженнях, що ґрунтуються на теорії обґрунтування. Підкреслюючи активну роль дослідника у формуванні аналізу, вона відрізняється від традиційної обґрунтованої теорії. За допомогою КГТ індивіди досліджують свій суб'єктивний досвід і значення соціальної реальності. На кожному етапі дослідницького процесу дослідники рефлексують та аналізують свій вплив на інтерпретацію даних. За допомогою КГТ заохочується співпраця між дослідниками та учасниками, що визнає спільне конструювання знань. Розуміння соціального світу за допомогою КГТ дозволяє дослідникам розробляти теорії, які пояснюють складність і різноманітність людського досвіду.

Критичний реаліст

Перспектива критичного реалізму привертає увагу в рамках якісних досліджень з обґрунтованою теорією. Визнаючи вплив соціальних і культурних чинників на наше розуміння реальності, критичний реалізм визнає, що існує зовнішня реальність, яка існує незалежно від нашого сприйняття. Дослідник критичного реалізму прагне розкрити механізми та структури, які формують соціальні явища. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на поверхневих спостереженнях, вони прагнуть дослідити глибші причинно-наслідкові зв'язки та контексти. В рамках обґрунтованої теорії дослідники можуть отримати глибше розуміння соціальної реальності за допомогою критичного реалізму.

Переваги використання обґрунтованої теорії якісних показників

Ми можемо значно покращити наше розуміння та процеси прийняття рішень, використовуючи якісні дослідження, що ґрунтуються на теорії. На основі одних лише даних можна виявити глибокі інсайти та генерувати нові теорії. Розуміння складних явищ можна отримати, занурившись у якісну інформацію. Деякі з переваг такі:

 • Розробляйте нові теорії на основі самих даних, відкриваючи глибокі інсайти.
 • Заохочуйте гнучкий, ітеративний підхід, що дозволяє уточнювати теорії на основі нових даних.
 • Розглядаючи різні точки зору та інтерпретації, розробіть цілісний погляд на тему дослідження.
 • Якісні дані фіксують багатство людського досвіду та охоплюють складність людської природи.
 • Надаючи актуальні та застосовні ідеї, подолайте розрив між теорією та практикою.
 • Надайте особам, які приймають рішення, науково обґрунтовану інформацію, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення.
 • Використання обґрунтованої теорії для інформування процесів прийняття рішень - це потужний спосіб стимулювати позитивні зміни.
 • Ми стоїмо на порозі революції в розумінні широкого спектру складних явищ у різних дисциплінах.
 • Важливо поглибити розуміння предмету та забезпечити його всебічне розуміння.

Як показують ці переваги, обґрунтовані теоретичні якісні дослідження можуть відкрити глибоке розуміння, сприяти гнучкості, охопити різноманітність, полегшити прийняття рішень на основі фактів і сприяти значущому прогресу.

Обмеження використання якісної теорії ґрунтовних досліджень

Якісні дослідження на основі обґрунтованої теорії є ефективною та глибокою методологією, але вона має свої обмеження. Всебічне розуміння її застосовності залежить від визнання цих обмежень. Нижче перераховані деякі з виявлених обмежень:

 • Збір, кодування та аналіз даних у ґрунтовних теоретичних якісних дослідженнях вимагають багато часу та ресурсів.
 • У якісному аналізі упередженість дослідника може вплинути на інтерпретацію даних, потенційно ставлячи під загрозу об'єктивність через упередженість та перспективи дослідника.
 • Може бути важко перенести висновки з обґрунтованої теорії на інші умови або групи населення, оскільки вона фокусується на явищах, що залежать від контексту.
 • Кількість учасників у дослідженнях, що ґрунтуються на теорії, часто невелика, оскільки в них глибина має пріоритет над широтою. За допомогою цього підходу можна отримати багаті інсайти, але його узагальнюваність і статистична потужність можуть бути обмеженими.

Враховуючи ці обмеження, дослідники можуть вирішити, які контексти та міркування застосовувати до обґрунтованого теоретичного якісного дослідження.

Як проводити якісні дослідження на основі обґрунтованої теорії?

Важливо дотримуватися систематичного та ітеративного процесу при проведенні обґрунтованого теоретичного дослідження. Для початку виконайте наступні кроки:

 1. Здобудете глибоке розуміння принципів, концепцій та методів обґрунтованої теорії. Знайдіть час, щоб дізнатися про піонерів цієї методології, включаючи Глейзера та Штрауса.
 1. Визначтеся з темою якісного дослідження, яка вас цікавить. Для вивчення складних соціальних явищ або дослідження малодосліджених сфер особливо корисною є обґрунтована теорія.
 1. Інтерв'ю, спостереження та аналіз документів - це методи збору даних. Мета - зібрати багаті, якісні дані, що відображають погляди та досвід учасників.
 1. Кодуйте та категоризуйте дані перед початком процесу аналізу. Порівнюйте та протиставляйте початкові концепції шляхом постійного порівняння, використовуючи відкрите кодування. Аналізуйте нові теми, закономірності та зв'язки.
 1. Визначте взаємозв'язки та концепції в даних і розробіть категорії та підкатегорії, які відображатимуть ці взаємозв'язки та концепції в процесі аналізу. Замість того, щоб накладати на дані упереджені поняття, дозвольте теорії виникнути органічно.
 1. Щоб підтвердити та уточнити нові категорії та концепції, постійно збирайте додаткові дані. Відповідно до нової теорії, що з'являється, обираються нові учасники або джерела.
 1. Безперервно аналізуйте та перевіряйте теорію за допомогою постійного аналізу. Переконайтеся, що теорія, яка з'являється, заслуговує на довіру, звернувшись за відгуками до колег, експертів чи учасників.
 1. Останній крок - задокументувати свої висновки, написавши звіт про дослідження з описом того, що ви дізналися з отриманих даних. Надайте детальний опис процесу дослідження, аналізу та розробленої теоретичної бази.

Ітеративні та рефлексивні процеси є невід'ємною частиною ґрунтовного теоретичного дослідження. Щоб зрозуміти явище, збір даних, аналіз і розробка теорії повинні бути взаємопов'язані.

Інструменти для проведення обґрунтованих теоретичних досліджень

Хоча теоретичне дослідження ґрунтується насамперед на якісному аналізі та інтерпретації даних, деякі інструменти можуть допомогти підтримати та покращити цей процес. Деякі з найпоширеніших інструментів наведені нижче:

 • Програмне забезпечення для нотаток: Evernote та Microsoft OneNote - чудові інструменти для ведення нотаток, стенограм інтерв'ю, спостережень та заміток. Аналізувати дані за допомогою цих інструментів гнучко і легко.
 • Використання програмного забезпечення для аналізу якісних даних: Такі інструменти, як NVivo та MAXQDA, можна використовувати для управління та аналізу якісних даних. Завдяки цим інструментам дані можна кодувати, класифікувати та ефективно досліджувати, що дає змогу виявляти закономірності та розробляти теоретичні основи.
 • Фреймворки для кодування: Використовуйте системи кодування для систематизації та аналізу даних. Початковий список категорій можна отримати з даних або використати набір заздалегідь визначених кодів. Послідовність та ідентифікація тем полегшуються завдяки системам кодування.
 • Інструменти концептуального мапування: Візуалізувати відносини, зв'язки та ієрархії між поняттями та категоріями можна за допомогою інструментів мапування концептів, таких як Mind the Graph. Ці інструменти забезпечують візуальне представлення теоретичної бази та складності даних.
 • Tінструменти для управління дослідженнями: Керуйте посиланнями, цитатами та оглядами літератури за допомогою інструментів управління дослідженнями, таких як Zotero або Mendeley. Ці інструменти спрощують цитування джерел і відстеження релевантної літератури.
 • Платформи, які сприяють співпраці: Такі інструменти, як Google Docs та Microsoft Teams, полегшують спільне написання, редагування та коментування дослідницьких документів під час роботи в команді. 

Необхідно обирати дослідницькі інструменти, які відповідають вашим дослідницьким потребам і вподобанням, хоча ці інструменти можуть бути корисними. Проведення обґрунтованого теоретичного дослідження має бути ефективним і результативним, зберігаючи при цьому цілісність якісного аналізу.

Збільште вплив вашої роботи та зробіть її більш значущою

У рамках обґрунтованого теоретичного якісного дослідження збираються та інтерпретуються багаті якісні дані. Візуальні репрезентації полегшують сприйняття та засвоєння інформації. Ми покращуємо комунікацію ваших наукових результатів за допомогою ретельно розроблених візуальних зображень. За допомогою Mind the Graphви можете ефективно презентувати свої обґрунтовані теоретичні дослідження, даючи змогу ширшій аудиторії зрозуміти їх.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони