Ανακαλύψτε νέες προοπτικές και ιδέες μέσω της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας. Μάθετε πώς να κατευθύνετε τις αποφάσεις σας προς τη σωστή κατεύθυνση με ισχυρές γνώσεις. Μπορεί να είναι δύσκολο να βρείτε το νόημα και να εξάγετε πολύτιμες ιδέες σε μια εποχή άφθονων πληροφοριών. Για την κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων, η θεμελιωμένη θεωρία προσφέρει μια συναρπαστική προσέγγιση.

Η μέθοδος της θεμελιωμένης θεωρίας αναλύει και ερμηνεύει σχολαστικά τα ποιοτικά δεδομένα για να αποκαλύψει τα υποκείμενα μοτίβα, τις σχέσεις και τα νοήματα του κόσμου. Η σκέψη μας και οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορούν να μετασχηματιστούν με τη μεθοδολογία αυτή, αποκαλύπτοντας κρυφές διαστάσεις και αποκτώντας νέες γνώσεις.

Ελάτε μαζί μας σε ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από την ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας. Μάθετε πώς λειτουργεί αυτή η προσέγγιση στην πράξη μέσα από πραγματικές μελέτες περιπτώσεων, πρακτικά παραδείγματα και απόψεις ειδικών. Ετοιμαστείτε να γνωρίσετε την ομορφιά των διαφοροποιημένων παρατηρήσεων και τον πλούτο των ποιοτικών δεδομένων, δίνοντάς σας την αυτοπεποίθηση να λαμβάνετε σίγουρες αποφάσεις. Εξερευνήστε νέες προοπτικές και ανακαλύψτε νέα πράγματα.

Τι είναι η ποιοτική θεμελιωμένη θεωρία;

Μια προσέγγιση για τη μελέτη και την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων που βασίζεται στη θεμελιωμένη θεωρία είναι αυστηρή και συστηματική. Οι Anselm Strauss και Barney Glaser ανέπτυξαν τη θεμελιωμένη θεωρία τη δεκαετία του 1960 για να παράγουν θεωρίες που βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και όχι σε προκατασκευασμένες αντιλήψεις.

Ξεκινά χωρίς προκαθορισμένες υποθέσεις ή παραδοχές, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επαγωγικές ερευνητικές προσεγγίσεις. Αντίθετα, χρησιμοποιεί επαγωγική συλλογιστική για να αναπτύξει οργανικά τις θεωρίες. Προκειμένου να εντοπίσουν μοτίβα, κατηγορίες και σχέσεις στα ποιοτικά δεδομένα, οι ερευνητές πραγματοποιούν συνεχή συγκριτική ανάλυση.

Σύμφωνα με τη θεμελιωμένη θεωρία, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις χαρακτηρίζονται από υποκειμενικές εμπειρίες και νοήματα. Οι συμπεριφορές και οι πεποιθήσεις των ανθρώπων διαμορφώνονται από κοινωνικές διαδικασίες και πλαίσια. Οι συνεντεύξεις, οι παρατηρήσεις και η ανάλυση εγγράφων μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα της θεμελιωμένης θεωρίας.

Η έρευνα που χρησιμοποιεί τη θεμελιωμένη θεωρία μπορεί να αποκαλύψει νέες γνώσεις και να δημιουργήσει θεωρίες βασισμένες σε εμπειρικά στοιχεία που αντανακλούν την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων εμπειριών. Οι κοινωνικοί επιστήμονες, οι ψυχολόγοι, οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές μπορούν όλοι να επωφεληθούν από αυτή την προσέγγιση όταν κατανοούν και εξηγούν τα κοινωνικά φαινόμενα.

Φιλοσοφικά θεμέλια της βασισμένης θεωρίας Ποιοτική

Η μεθοδολογία και η προσέγγιση της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας έχουν τις ρίζες τους στη φιλοσοφία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους με τον ερευνητή, η οποία αποτελεί την κεντρική θέση της θεμελιωμένης θεωρίας. Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, η πραγματικότητα είναι υποκειμενική και είναι δυνατές πολλαπλές ερμηνείες.

Μια θεμελιωμένη θεωρία αντλεί επίσης έμπνευση από τον πραγματισμό, δίνοντας έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης. Μια εμπειρικά θεμελιωμένη θεωρία είναι μια θεωρία που έχει πρακτικές επιπτώσεις και βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία. Η χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας ως εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων διασφαλίζει ότι οι γνώσεις που προέρχονται από την έρευνα μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά.

Η θεμελιωμένη θεωρία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον συμβολικό αλληλεπιδραστισμό. Τα νοήματα και τα σύμβολα παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η έρευνα που χρησιμοποιεί τη θεμελιωμένη θεωρία διερευνά τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων και του κοινωνικού τους πλαισίου.

Ως αποτέλεσμα αυτών των φιλοσοφικών βάσεων, η ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας επιτρέπει στους ερευνητές να παράγουν θεωρίες που συντονίζονται με την πρακτική πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, διερευνώντας την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων εμπειριών.

Η προϋπόθεση της θεμελιωμένης θεωρίας Ποιοτική

Η έρευνα που βασίζεται στη θεμελιωμένη θεωρία υποθέτει ότι τα δεδομένα, και όχι οι υπάρχουσες θεωρίες ή υποθέσεις, καθορίζουν τις γνώσεις που αποκαλύπτονται. Με τη συστηματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, επιδιώκει την κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων που διερευνώνται.

Μέσω των συνεχών συγκρίσεων και της θεωρητικής δειγματοληψίας, η θεμελιωμένη θεωρία επιτρέπει στις θεωρίες να αναδύονται από τα δεδομένα, σε αντίθεση με την παραδοσιακή επαγωγική έρευνα, η οποία ελέγχει τις θεωρίες σε σχέση με τα δεδομένα. Οι επιστήμονες βυθίζονται στα δεδομένα, κωδικοποιώντας και κατηγοριοποιώντας τα σχολαστικά και κατασκευάζοντας σταδιακά θεωρίες και έννοιες με βάση αυτά.

Οι ερευνητές μπορούν να δημιουργήσουν θεωρίες βασισμένες στην εμπειρία, ενώ παράλληλα αποκαλύπτουν κρυμμένα μοτίβα και διερευνούν νέες προοπτικές με τη χρήση αυτής της προσέγγισης. Ποικίλες ειδικότητες μπορούν να επωφεληθούν από την ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας, η οποία μπορεί να δημιουργήσει νέες ιδέες.

Μεθοδολογία της θεμελιωμένης θεωρίας Ποιοτική

Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας Grounded Theory, οι ερευνητές μπορούν να αποκαλύψουν βαθιές γνώσεις και να δημιουργήσουν θεωρία από εμπειρικά στοιχεία. Βασικά, η θεμελιωμένη θεωρία αφορά τον εντοπισμό μοτίβων, εννοιών και σχέσεων στα ποιοτικά δεδομένα μέσω συστηματικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας, οι ερευνητές συλλέγουν, κωδικοποιούν και αναλύουν συνεχώς δεδομένα. Η επαναληπτική διαδικασία παράγει θέματα και κατηγορίες, οι οποίες οδηγούν σε θεωρίες με βάση τα δεδομένα.

Κωδικοποίηση

Η κωδικοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση και την ανάπτυξη της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας. Ένας κώδικας θεμελιωμένης θεωρίας εντοπίζει μοτίβα, έννοιες και σχέσεις με την κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. Οι ερευνητές κωδικοποιούν τα δεδομένα εξετάζοντας προσεκτικά κάθε πληροφορία για τον εντοπισμό ουσιαστικών μονάδων ή τμημάτων. Στη συνέχεια, τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με περιγραφικές ετικέτες ή κώδικες. Οι κώδικες συγκρίνονται, αναλύονται και συνδέονται, με αποτέλεσμα να προκύπτουν θέματα και κατηγορίες καθώς προχωρά η διαδικασία κωδικοποίησης. Η συλλογή δεδομένων και η κωδικοποίηση πραγματοποιούνται ταυτόχρονα κατά την κωδικοποίηση της θεμελιωμένης θεωρίας. Οι κώδικες και οι κατηγορίες που βασίζονται στα δεδομένα διευκολύνουν την ανάπτυξη θεωριών, επιτρέποντας την ανάπτυξη θεωριών βασισμένων στα δεδομένα.

Απομνημόνευση

Στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της ποιοτικής έρευνας με βάση τη θεμελιωμένη θεωρία, η απομνημόνευση είναι ένα κρίσιμο βήμα. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων, καταγράφονται οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και οι ιδέες. Στα υπομνήματα, ο ερευνητής καταγράφει και οργανώνει τις νέες ιδέες και ερμηνείες καθώς προκύπτουν από τα δεδομένα. Τα υπομνήματα παρέχουν πληθώρα πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη εννοιών και θεωριών. Σκοπός των υπομνημάτων είναι η διερεύνηση των συνδέσεων μεταξύ τμημάτων δεδομένων, η δημιουργία υποθέσεων και η βελτίωση των θεωριών που προκύπτουν από τα δεδομένα. Επιπλέον, υποστηρίζει την αξιοπιστία και την αυστηρότητα της έρευνας παρέχοντας ένα διαφανές και ελέγξιμο αρχείο της αναλυτικής διαδικασίας. Καθώς εξελίσσεται η ποιοτική ερευνητική διαδικασία βασισμένης θεωρίας, τα υπομνήματα χρησιμεύουν ως απαραίτητο εργαλείο για την αποτύπωση και τη διατήρηση της εξελισσόμενης κατανόησης των δεδομένων από τους ερευνητές.

Μοτίβο Serendipity

Μια απροσδόκητη και τυχαία ανακάλυψη κατά τη διαδικασία ανάλυσης δεδομένων είναι το μοτίβο της τύχης στην ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας. Ένα σημαντικό εύρημα ανακαλύπτεται όταν αναγνωρίζεται κάτι απροσδόκητο ή προηγουμένως απαρατήρητο. Όταν οι ερευνητές συγκρίνουν και κωδικοποιούν συνεχώς, αναδύονται μοτίβα serendipity, επιτρέποντας μια ευέλικτη και ανοιχτόμυαλη εξερεύνηση των δεδομένων. Υπάρχει η ευκαιρία να αναπτυχθούν νέες θεωρίες ή προοπτικές ως αποτέλεσμα αυτών των τυχαίων ανακαλύψεων που μπορούν να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες υποθέσεις. Οι ερευνητές που αγκαλιάζουν τα μοτίβα της τύχης αναπτύσσουν βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων, καλλιεργώντας μια δεκτικότητα σε απροσδόκητες ανακαλύψεις στην έρευνα της θεμελιωμένης θεωρίας τους.

Ταξινόμηση

Ένα βασικό βήμα στη διαδικασία κωδικοποίησης και ανάλυσης της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας είναι η ταξινόμηση. Η διαδικασία ταξινόμησης περιλαμβάνει την οργάνωση των τμημάτων των δεδομένων με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές τους μετά την απομαγνητοφώνηση και την τμηματοποίησή τους. Οι ερευνητές μπορούν να αναπτύξουν έννοιες και θεωρίες με την ταξινόμηση των δεδομένων και τον εντοπισμό μοτίβων και σχέσεων μέσα σε αυτά. Τα δεδομένα συγκρίνονται και αντιπαραβάλλονται συστηματικά, δημιουργούνται συνδέσεις και ομαδοποιούνται συναφή τμήματα. Με την ταξινόμηση των δεδομένων, οι ερευνητές μπορούν να αναπτύξουν ένα πλαίσιο κωδικοποίησης που θα τους επιτρέψει την περαιτέρω ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Σε αυτή την επαναληπτική διαδικασία, τα δεδομένα αναλύονται βαθύτερα και οικοδομούνται θεωρίες.

Γράφοντας

Η ανάπτυξη και η διάδοση των θεωριών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συγγραφή. Οι ερευνητές δημιουργούν θεωρητικές ιδέες και έννοιες καθώς αναλύουν και κωδικοποιούν συνεχώς δεδομένα. Καταγράφοντας και διατυπώνοντας αυτές τις αναδυόμενες θεωρίες, οι ερευνητές μπορούν να βελτιώσουν και να διερευνήσουν περαιτέρω τις ιδέες τους. Μια εργασία βασισμένης θεωρίας πρέπει να γράφεται με τρόπο που να αποτυπώνει τις αποχρώσεις και την πολυπλοκότητα των δεδομένων μέσω πλούσιων περιγραφών και αφηγήσεων. Η έρευνα μπορεί να επικοινωνηθεί αποτελεσματικά σε ένα ευρύτερο κοινό με τη χρήση σαφούς, πειστικής γραφής, συμβάλλοντας στην πρόοδο της γνώσης στον τομέα τους.

Χρήση προϋπάρχουσας θεωρίας στην ποιοτική θεμελιωμένη θεωρία

Μια συναρπαστική και δυναμική πτυχή της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας είναι η χρήση προϋπάρχουσας θεωρίας. Σε αντίθεση με άλλες ερευνητικές μεθοδολογίες που επικεντρώνονται στον έλεγχο ή την επαλήθευση υποθέσεων, η θεμελιωμένη θεωρία δίνει έμφαση στη διερεύνηση της θεωρίας που βασίζεται σε εμπειρικά δεδομένα.

Η θεμελιωμένη θεωρία δεν απορρίπτει τις προϋπάρχουσες θεωρίες, αλλά τις αντιμετωπίζει ως πολύτιμες πηγές για την ενημέρωση της έρευνας. Προκειμένου να ανακαλύψουν μοτίβα, έννοιες και σχέσεις στα δεδομένα, οι ερευνητές ξεκινούν με ανοιχτό μυαλό. Προκειμένου να βελτιώσουν, να επεκτείνουν ή ακόμη και να αμφισβητήσουν τα υπάρχοντα πλαίσια, συγκρίνουν τις αναδυόμενες έννοιες με τις υπάρχουσες θεωρίες.

Ο πλούσιος όγκος γνώσεων που είναι ήδη διαθέσιμος μπορεί να αξιοποιηθεί από τους ερευνητές με την ενσωμάτωση προϋπαρχουσών θεωριών στη θεμελιωμένη θεωρία. Η προσέγγιση διευκολύνει τον εντοπισμό νέων γνώσεων προωθώντας τη βαθιά κατανόηση του αντικειμένου. Επιπλέον, ενθαρρύνει τη συνεργασία και την καινοτομία μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών προοπτικών.

Μια ποιοτική μελέτη βασισμένης θεωρίας χρησιμοποιεί την προϋπάρχουσα θεωρία για να προσφέρει μια ολιστική κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων που διευρύνει τα όρια της γνώσης. Για να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνεισφορές, οι ερευνητές θα πρέπει να βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση, παραδειγματίζοντας τη δυναμική φύση της έρευνας.

Διάσπαση στη μεθοδολογία και τις μεθόδους της ποιοτικής θεμελιωμένης θεωρίας

Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και διαιρέσεις στο πεδίο της ποιοτικής έρευνας με βάση τη θεωρία, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις μεθοδολογικές επιλογές. Οι μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από τους ερευνητές.

Οι επαγωγικές και οι επαγωγικές προσεγγίσεις είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην επαγωγική έρευνα, ο ερευνητής ξεκινά με μια προϋπάρχουσα θεωρία και την επικυρώνει ή την βελτιώνει με βάση την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων. Η επαγωγική προσέγγιση, από την άλλη πλευρά, ξεκινά με ανοιχτό μυαλό, επιτρέποντας στη θεωρία να προκύψει φυσικά από τα δεδομένα.

Οι μέθοδοι συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αποτελούν επίσης σημείο διαφωνίας. Στην παραδοσιακή θεμελιωμένη θεωρία, τα δεδομένα κατηγοριοποιούνται χρησιμοποιώντας τεχνικές κωδικοποίησης, σταθερές συγκρίσεις και θεωρητικές δειγματοληψίες. Έχουν επίσης αναπτυχθεί εναλλακτικές μέθοδοι, όπως η κονστρουκτιβιστική θεμελιωμένη θεωρία, η οποία επικεντρώνεται περισσότερο στην αντανακλαστικότητα και τη συμμετοχή του ερευνητή.

Κονστρουκτιβιστική θεμελιωμένη θεωρία

Στην ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας, η κονστρουκτιβιστική βασισμένη θεωρία (CGT) αποτελεί μια εναλλακτική προσέγγιση. Δίνοντας έμφαση στον ενεργό ρόλο του ερευνητή στη διαμόρφωση της ανάλυσης, διαφέρει από την παραδοσιακή θεμελιωμένη θεωρία. Μέσω της CGT, τα άτομα διερευνούν τις υποκειμενικές τους εμπειρίες και τα νοήματα της κοινωνικής πραγματικότητας. Σε κάθε στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας, οι ερευνητές προβληματίζονται και αναστοχάζονται σχετικά με τον αντίκτυπό τους στην ερμηνεία των δεδομένων. Η συνεργασία μεταξύ ερευνητών και συμμετεχόντων προωθείται μέσω της CGT, η οποία αναγνωρίζει τη συν-κατασκευή της γνώσης. Η κατανόηση του κοινωνικού κόσμου μέσω της CGT επιτρέπει στους ερευνητές να αναπτύξουν θεωρίες που εξηγούν την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία της ανθρώπινης εμπειρίας.

Κριτικός ρεαλιστής

Η προοπτική του κριτικού ρεαλισμού έχει κερδίσει την προσοχή της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας. Ενώ αναγνωρίζει την επίδραση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων στην κατανόηση της πραγματικότητας, ο κριτικός ρεαλισμός αναγνωρίζει ότι υπάρχει μια εξωτερική πραγματικότητα που υπάρχει ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις μας. Ο ερευνητής του κριτικού ρεαλισμού στοχεύει στην αποκάλυψη των μηχανισμών και των δομών που διαμορφώνουν τα κοινωνικά φαινόμενα. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά σε επιφανειακές παρατηρήσεις, επιδιώκει να διερευνήσει βαθύτερες αιτιώδεις σχέσεις και συμφραζόμενα. Στο πλαίσιο της θεμελιωμένης θεωρίας, οι ερευνητές μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας μέσω του κριτικού ρεαλισμού.

Οφέλη από τη χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας Ποιοτική

Μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατανόηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας την ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας. Από τα δεδομένα και μόνο, είναι ικανή να αποκαλύψει βαθιές γνώσεις και να δημιουργήσει νέες θεωρίες. Η κατανόηση πολύπλοκων φαινομένων μπορεί να αποκτηθεί με την εμβάθυνση σε ποιοτικές πληροφορίες. Ορισμένα από τα οφέλη είναι τα εξής:

 • Αναπτύξτε νέες θεωρίες με βάση τα ίδια τα δεδομένα αποκαλύπτοντας βαθιές ιδέες.
 • Ενθαρρύνετε μια ευέλικτη, επαναληπτική προσέγγιση, επιτρέποντας τη βελτίωση των θεωριών με βάση τα νέα δεδομένα.
 • Εξετάζοντας πολλαπλές προοπτικές και ερμηνείες, αναπτύξτε μια ολιστική προοπτική για το θέμα της έρευνας.
 • Τα ποιοτικά δεδομένα αποτυπώνουν τον πλούτο της ανθρώπινης εμπειρίας και αγκαλιάζουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης.
 • Παρέχοντας εξαιρετικά σχετικές και εφαρμόσιμες γνώσεις, γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.
 • Δώστε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων πληροφορίες που βασίζονται σε στοιχεία, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
 • Η χρήση της θεμελιωμένης θεωρίας για την ενημέρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων είναι ένας ισχυρός τρόπος για την προώθηση θετικών αλλαγών.
 • Βρισκόμαστε στο μεταίχμιο της επανάστασης στην κατανόηση ενός ευρέος φάσματος πολύπλοκων φαινομένων σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων.
 • Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κατανόηση του αντικειμένου και να παρέχεται μια ολοκληρωμένη κατανόησή του.

Όπως δείχνουν αυτά τα οφέλη, η ποιοτική έρευνα βασισμένη στη θεωρία μπορεί να αποκαλύψει βαθιές ιδέες, να προωθήσει την ευελιξία, να αγκαλιάσει την ποικιλομορφία, να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων βάσει στοιχείων και να συμβάλει στην ουσιαστική πρόοδο.

Περιορισμοί της χρήσης της θεμελιωμένης θεωρίας Ποιοτική

Η ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας είναι μια αποτελεσματική και διορατική μεθοδολογία, αλλά έχει τους περιορισμούς της. Η ολοκληρωμένη κατανόηση της δυνατότητας εφαρμογής της εξαρτάται από την αναγνώριση αυτών των περιορισμών. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένοι από τους περιορισμούς που έχουν εντοπιστεί:

 • Η συλλογή δεδομένων, η κωδικοποίηση και η ανάλυση στην ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας είναι χρονοβόρες και απαιτητικές σε πόρους.
 • Στην ποιοτική ανάλυση, η προκατάληψη του ερευνητή μπορεί να επηρεάσει την ερμηνεία των δεδομένων, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα λόγω των προκαταλήψεων και των προοπτικών του ερευνητή.
 • Μπορεί να είναι δύσκολο να μεταφερθούν τα ευρήματα της θεμελιωμένης θεωρίας σε άλλα περιβάλλοντα ή πληθυσμούς, επειδή εστιάζει σε φαινόμενα που αφορούν το συγκεκριμένο πλαίσιο.
 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις μελέτες θεμελιωμένης θεωρίας είναι συχνά μικρός, καθώς το βάθος έχει προτεραιότητα έναντι του εύρους σε αυτές τις μελέτες. Μπορεί να είναι δυνατή η παραγωγή πλούσιων γνώσεων με τη χρήση αυτής της προσέγγισης, αλλά η γενικευσιμότητα και η στατιστική ισχύς της μπορεί να είναι περιορισμένες.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους περιορισμούς, οι ερευνητές μπορούν να αποφασίσουν ποια πλαίσια και εκτιμήσεις θα εφαρμόσουν στην ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας.

Πώς να κάνετε ποιοτική έρευνα βασισμένης θεωρίας;

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε μια συστηματική και επαναληπτική διαδικασία όταν κάνετε έρευνα βασισμένης θεωρίας. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ξεκινήσετε:

 1. Αποκτήστε μια βαθιά κατανόηση των αρχών, εννοιών και τεχνικών της θεμελιωμένης θεωρίας. Αφιερώστε χρόνο για να μάθετε για τους πρωτοπόρους αυτής της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Glaser και Strauss.
 1. Αποφασίστε ένα θέμα ποιοτικής έρευνας που σας ενδιαφέρει. Για τη μελέτη σύνθετων κοινωνικών φαινομένων ή τη διερεύνηση τομέων που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, η θεμελιωμένη θεωρία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη.
 1. Οι συνεντεύξεις, οι παρατηρήσεις και η ανάλυση εγγράφων είναι μέθοδοι συλλογής δεδομένων. Στόχος είναι η συλλογή πλούσιων, ποιοτικών δεδομένων που αποτυπώνουν τις προοπτικές και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.
 1. Κωδικοποιήστε και κατηγοριοποιήστε τα δεδομένα πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία ανάλυσης. Συγκρίνετε και αντιπαραβάλλετε τις αρχικές έννοιες μέσω συνεχούς σύγκρισης με τη χρήση ανοικτής κωδικοποίησης. Αναλύστε τα αναδυόμενα θέματα, μοτίβα και συνδέσεις.
 1. Προσδιορίστε τις σχέσεις και τις έννοιες στα δεδομένα και αναπτύξτε κατηγορίες και υποκατηγορίες για να αντικατοπτρίσετε αυτές τις σχέσεις και τις έννοιες καθώς προχωρά η ανάλυση. Αντί να επιβάλλετε προκατασκευασμένες αντιλήψεις στα δεδομένα, αφήστε τη θεωρία να αναδυθεί οργανικά.
 1. Για να επικυρώσετε και να βελτιώσετε τις αναδυόμενες κατηγορίες και έννοιες, συλλέγετε συνεχώς πρόσθετα δεδομένα. Σύμφωνα με την αναδυόμενη θεωρία, επιλέγονται νέοι συμμετέχοντες ή πηγές.
 1. Αναλύστε και επικυρώστε τη θεωρία συνεχώς μέσω συνεχούς ανάλυσης. Διασφαλίστε ότι η αναδυόμενη θεωρία είναι αξιόπιστη και αξιόπιστη, ζητώντας ανατροφοδότηση από συναδέλφους, εμπειρογνώμονες ή συμμετέχοντες.
 1. Το τελικό βήμα είναι να τεκμηριώσετε τα ευρήματά σας γράφοντας μια ερευνητική έκθεση που περιγράφει τι μάθατε από τα δεδομένα. Παρέχετε λεπτομερή περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας, της ανάλυσης και του θεωρητικού πλαισίου που αναπτύχθηκε.

Οι επαναληπτικές και αναστοχαστικές διαδικασίες είναι αναπόσπαστο μέρος της έρευνας βασισμένης θεωρίας. Για την κατανόηση ενός φαινομένου, η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση και η ανάπτυξη θεωρίας πρέπει να είναι αλληλένδετες.

Εργαλεία για την πραγματοποίηση έρευνας βασισμένης θεωρίας

Αν και η έρευνα βασισμένης θεωρίας βασίζεται κυρίως στην ανάλυση και ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων, διάφορα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην υποστήριξη και ενίσχυση της διαδικασίας. Ορισμένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα εργαλεία παρατίθενται παρακάτω:

 • Λογισμικό για την τήρηση σημειώσεων: Το Evernote και το Microsoft OneNote είναι εξαιρετικά εργαλεία για την παρακολούθηση σημειώσεων, απομαγνητοφωνημένων συνεντεύξεων, παρατηρήσεων και υπομνημάτων. Η ανάλυση των δεδομένων σας με αυτά τα εργαλεία είναι ευέλικτη και εύκολη.
 • Χρήση λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης δεδομένων: Εργαλεία όπως το NVivo και το MAXQDA μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα αυτών των εργαλείων, τα δεδομένα μπορούν να κωδικοποιηθούν, να κατηγοριοποιηθούν και να διερευνηθούν αποτελεσματικά, επιτρέποντας τον εντοπισμό μοτίβων και την ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων.
 • Πλαίσια για κωδικοποίηση: Χρήση πλαισίων κωδικοποίησης για τη συστηματική κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Ένας αρχικός κατάλογος κατηγοριών μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σύνολο προκαθορισμένων κωδικών. Η συνέπεια και ο εντοπισμός θεμάτων διευκολύνονται με τα πλαίσια κωδικοποίησης.
 • Εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών: Η οπτικοποίηση σχέσεων, συνδέσεων και ιεραρχιών μεταξύ εννοιών και κατηγοριών μπορεί να γίνει με εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών όπως Mind the Graph. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν οπτικές αναπαραστάσεις του θεωρητικού πλαισίου και της πολυπλοκότητας των δεδομένων.
 • Tεργαλεία για τη διαχείριση της έρευνας: Διαχειριστείτε αναφορές, παραπομπές και βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις με εργαλεία διαχείρισης έρευνας όπως το Zotero ή το Mendeley. Η αναφορά πηγών και η παρακολούθηση της σχετικής βιβλιογραφίας γίνονται ευκολότερα με αυτά τα εργαλεία.
 • Πλατφόρμες που διευκολύνουν τη συνεργασία: Εργαλεία όπως το Google Docs και το Microsoft Teams διευκολύνουν τη συνεργατική συγγραφή, επεξεργασία και σχολιασμό ερευνητικών εγγράφων όταν εργάζεστε σε μια ομάδα. 

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιλέξετε τα ερευνητικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις ερευνητικές σας ανάγκες και προτιμήσεις, ενώ τα εργαλεία αυτά μπορεί να είναι χρήσιμα. Η διεξαγωγή έρευνας βασισμένης θεωρίας πρέπει να είναι αποδοτική και αποτελεσματική, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της ποιοτικής ανάλυσης.

Αυξήστε τον αντίκτυπο του έργου σας και κάντε το πιο σημαντικό

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας βασισμένης θεωρίας, συλλέγονται και ερμηνεύονται πλούσια ποιοτικά δεδομένα. Οι οπτικές αναπαραστάσεις διευκολύνουν την κατανόηση και την εκμάθηση των πληροφοριών. Ενισχύουμε την επικοινωνία των επιστημονικών σας ευρημάτων μέσω προσεκτικά σχεδιασμένων οπτικών αναπαραστάσεων. Με το Mind the Graph, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά την έρευνα της θεμελιωμένης θεωρίας σας, επιτρέποντας σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να την κατανοήσει.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα