Bir görüntü bin kelimeye bedeldir. Bunun için görsel bilişinize teşekkür edin!

Görsel uyaranların bilgiyi bir araya getirmede ne kadar önemli olduğunu sık sık duyarız. Ancak zihnimizin neden böyle çalıştığını nadiren tartışırız.

Bir son çalışmaM. A. Borkin ve arkadaşları zihnimizin görselleştirmedeki rolünü araştırıyor. Çalışma, bir mesajın ezberlenmesinde ve hatırlanmasında bazı unsurların önemini göstermektedir.

Yazarlar, göz sabitleme konumlarını izlemek için üç farklı bağlamda görselleştirmeler sunmuşlardır. İşte üç deneysel aşama:

görsel biliş

İlk olarak, yazarlar katılımcıların bazı görüntüleri ezberlemelerine izin vermiştir. İkinci olarak, yazarlar bu görüntüleri daha önce görülmemiş olanlarla karıştırmış ve katılımcılara tekrar sunmuştur. Bu şekilde, katılımcıların tanıdık görüntüleri tanımlama girişiminde göz yollarını takip edebileceklerdi. Son olarak, yazarlar doğru tanımlanan görüntüleri almış ve bir görüntüyü tanımlamak için ne tür bilgilerin kullanıldığını, yani hangi bilgilerin ezberlendiğini doğrulamıştır.

Hatırlanabilirlik konusundaki sonuç aşağıda görülebilir:

görsel biliş

Sonuçlar nettir. Akılda kalıcılığı yüksek ve en iyi tanımlanmış görseller, görsel olarak daha fazla ilişkilendirilmiş olanlardır. Bu da görsel bilişimizin belirli uyaran türlerine karşı nasıl kışkırtıldığını göstermektedir.

Yazarlar ayrıca mesaj görselleştirmede başlık ve metinlerin önemini de ortaya koymuşlardır. Bu unsurların kullanımının görselleştirmeyi tamamladığını ve akıllı bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamak önemlidir. Benzer şekilde, piktogramlar da mesajın hatırlanmasında iyi kancalar olarak kendilerini göstermiştir.

görsel biliş

Son olarak, fazlalık görselleştirmelerin hatırlanmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Fazlalıkların görselleştirmeyi sıkıcı ve tekrarlayıcı hale getireceğini düşünürsek bu sonuç biraz garip gelebilir. Ancak, eğer şunu düşünürsek görsel biliş, birden fazla kez görüldüğünde bilgiyi daha kolay akılda tutabilirBu çok mantıklı.

Bu araştırma, infografiklerin neden büyük bir kabul gördüğünü doğrulamakla kalmıyor, aynı zamanda onları neden bu kadar çok sevdiğimizi de açıklıyor.görsel bilişZihnimiz öne çıkan ve bir araya getirilmesi daha kolay olana yönelir. Bu şekilde, görsel biliş tamamen bilgiyi akılda tutma kabiliyetiyle ilgilidir. Ancak bunun zahmetsiz ve etkili bir şekilde yapılması gerekir.

Eğer görsel uyaranlarla çok daha iyi çalışıyorsak, neden kendimizi ifade etmek için uzun ve yoğun metinler kullanmakta ısrar ediyoruz? Bilimsel bir makale yazarken bunu düşünüyor musunuz? Belki de düşünmelisiniz.

logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar