Czym jest agroleśnictwo i dlaczego jest lepsze od monokultury?

Monokultura była główną formą wykorzystywaną przez rolników i rolników do produkcji żywności w [...]