Čo je to agrolesníctvo a prečo je lepšie ako monokultúra

Monokultúry boli hlavnou formou, ktorú poľnohospodári a poľnohospodári využívali na výrobu potravín v [...]