Vad är agroforestry och varför är det bättre än monokultur

Monokultur har varit den huvudsakliga formen som använts av jordbrukare för att producera livsmedel i [...].