Pisanie tekstów naukowych ma kluczowe znaczenie dla lepszego zrozumienia świata przyrody. W rezultacie artykuły naukowe muszą być jasne, precyzyjne i dobrze skonstruowane. Wiele publikacji naukowych przestrzega stylu Council of Science Editors (CSE), który zawiera ścisłe wskazówki dotyczące struktury artykułów, potwierdzania źródeł i podawania odniesień.

Styl CSE został stworzony w celu zwiększenia jednolitości i przejrzystości tekstów naukowych z różnych dziedzin, od biologii i chemii po fizykę i inżynierię. Korzystają z niego instytucje akademickie, wydawnictwa naukowe i wydawnictwa na całym świecie, a autorzy mogą zagwarantować, że ich publikacje są napisane w sposób spełniający wysokie standardy komunikacji naukowej, stosując styl CSE.

Czym jest styl cytowania CSE?

CSE Style to zestaw wytycznych dotyczących rozpoznawania źródeł w tekstach naukowych stworzony przez Council of Science Editors. Określa on strukturę cytatów w tekście, a także na liście referencyjnej lub bibliografii na końcu artykułu. Styl ten jest powszechny w piśmiennictwie naukowym i technicznym, a szczególnie popularny w biologii, chemii i medycynie.

CSE Style posiada trzy systemy cytowania: citation-sequence, citation-name i name-year. System sekwencji cytowań porządkuje cytaty numerycznie w oparciu o pierwsze wystąpienie każdego źródła w tekście. System nazwa-cytatu wykorzystuje nazwiska autorów w tekście i organizuje cytaty na liście referencyjnej alfabetycznie według nazwiska autora. Ostatecznie, w tekście, system nazwa-rok wykorzystuje nazwiska autorów i rok publikacji, a na liście referencyjnej cytaty są wymienione alfabetycznie według nazwiska autora i roku publikacji.

CSE Citation Style określa sposób cytowania różnych rodzajów źródeł, takich jak książki, czasopisma i strony internetowe. Zawiera również specyfikacje formatowania tytułów, nazwisk autorów, numerów stron i innych elementów cytowania. 

Kto używa stylu cytowania CSE?

Autorzy, redaktorzy i wydawcy z dziedzin naukowych i technicznych, zwłaszcza biologii, chemii i medycyny, powszechnie stosują styl cytowań CSE. Instytucje akademickie, czasopisma naukowe i wydawnictwa na całym świecie uznają i doceniają styl CSE.

Styl cytowania CSE jest używany przez naukowców, studentów i profesjonalistów z różnych dziedzin do poprawnego formatowania i odwoływania się do swoich prac badawczych, raportów laboratoryjnych, rozpraw doktorskich i innych treści naukowych. Znane czasopisma stosujące styl CSE to między innymi Natura, Naukai Journal of Biological Chemistry, wśród wielu innych.

Co więcej, styl cytowania CSE jest wymagany w publikacjach i komunikatach wielu instytucji akademickich, organizacji naukowych i agencji rządowych. Na przykład National Library of Medicine w Stanach Zjednoczonych stosuje styl CSE w swojej bazie danych MEDLINE/PubMed, która jest popularnym źródłem w dziedzinie nauki i medycyny.

Jak używać stylu cytowania CSE?

Lista referencyjna

Istnieją konkretne wytyczne, których należy przestrzegać podczas korzystania ze stylu cytowania CSE na liście referencyjnej, aby zagwarantować, że cytaty są poprawnie sformatowane. Poniżej znajdują się główne elementy cytowania listy referencyjnej w stylu CSE:

 • Autor (autorzy): Należy podać nazwisko i inicjały autora. Jeśli jest wielu autorów, użyj przecinków, aby oddzielić ich nazwiska i "i" przed nazwiskiem ostatniego autora. Jeśli jest więcej niż dziesięciu autorów, wymień dziesięciu najlepszych, a następnie "i in.".
 • Tytuł: Należy podać tytuł artykułu lub książki, po którym następuje kropka, wielkimi literami (tj. wielkimi literami tylko pierwsze słowo i rzeczowniki własne).
 • Informacje o publikacji: Należy podać nazwę czasopisma lub książki (skróconą zgodnie z kryteriami CSE), numer tomu, numer wydania (w nawiasie) i numery stron (oddzielone dwukropkiem).
 • Data publikacji: W nawiasie należy podać rok publikacji, po którym następuje kropka.

Cytowanie w tekście 

Poniżej przedstawiono główne elementy cytowania w tekście w stylu CSE:

 • System cytowania: Wybierz system cytowania (cytowanie-sekwencja, cytowanie-nazwa lub nazwa-rok) i postępuj zgodnie z jego wytycznymi dotyczącymi cytowania w tekście.
 • Numeracja: W przypadku systemów cytowania-sekwencji i cytowania-nazwy należy używać cyfr w indeksie górnym do oznaczania cytatów w tekście. W systemie nazwisko-rok należy użyć nazwiska autora i roku publikacji w nawiasie.
 • Umieszczenie: Cytaty w tekście powinny znajdować się na końcu zdania, bezpośrednio po cytowanej informacji. 
 • Formatowanie: Cytaty w tekście powinny być konsekwentnie formatowane w całym artykule, a wszystkie wymienione źródła powinny być cytowane w tym samym stylu.

Przykłady cytowania CSE

Cytowanie w tekście - nazwa-rok

FormatPrzykład
Nazwa w tekście - rok(Nazwisko autora i rok)(Auerbach i Kotlikoff 1998)

Książka

FormatPrzykład
Lista referencyjnaAutor (autorzy) lub redaktor (redaktorzy). Tytuł książki. Wydanie. Miejsce publikacji: Wydawca; Rok wydania.Johnson LA, Smith BW. Molecular Biology of the Cell. 6th ed. New York, NY: Garland Science; 2014.

Dziennik

FormatPrzykład
Lista referencyjnaAutor(-rzy). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok publikacji; tom (wydanie): numery stron.Smith J, Johnson L, Garcia M. Wpływ temperatury na tempo wzrostu bakterii. Journal of Microbiology. 2019; 15(3): 27-34.

Dziennik online

FormatPrzykład
Lista referencyjnaAutor(-rzy). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Rok publikacji; tom (wydanie): numery stron. DOI (jeśli dostępny).Smith J, Johnson L, Garcia M. Wpływ temperatury na tempo wzrostu bakterii. Journal of Microbiology. 2019;15(3):27-34. doi: 10.1234/jm.15.3.27

Strona internetowa

FormatPrzykład
Lista referencyjnaAutor (jeśli jest dostępny). Tytuł strony internetowej. URL. Data publikacji lub data dostępu.Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Szczepionki i szczepienia. https://www.cdc.gov/vaccines/index.html. Dostęp 1 marca 2022 r.

Korzyści z używania stylu cytowania CSE

Korzystanie ze stylu cytowania CSE ma wiele zalet: 

 • Spójność: Styl CSE zapewnia zdefiniowaną strukturę odwoływania się do źródeł, co pomaga w zapewnieniu jednolitości między artykułami i autorami. 
 • Klarowność: Cytaty w stylu CSE są sformatowane w jasny i zwięzły sposób, dzięki czemu są łatwe do odczytania i zrozumienia. Informacje zawarte w cytacie są przedstawione w sposób logiczny i uporządkowany, umożliwiając czytelnikom natychmiastowe znalezienie kluczowych danych, takich jak autor, tytuł i data publikacji.
 • Precyzja: Styl CSE ma na celu zapewnienie dokładnych i precyzyjnych informacji źródłowych. Ma to kluczowe znaczenie, zwłaszcza w pracach naukowych, gdzie dokładność informacji ma kluczowe znaczenie. Styl CSE zawiera określone wymagania dotyczące odwoływania się do różnych rodzajów źródeł, takich jak artykuły w czasopismach, książki i strony internetowe, zapewniając, że odpowiednie informacje są zawarte w odnośniku.
 • Profesjonalizm: Stosowanie stylu CSE w pracach naukowych może pomóc wykazać się profesjonalizmem i dbałością o szczegóły. Przestrzeganie znormalizowanego stylu cytowania pokazuje, że autor poświęcił czas na skrupulatne udokumentowanie swoich źródeł i ma solidne zrozumienie wymagań dotyczących pisania naukowego.

Internetowy kreator infografik dla nauki

Mind the Graph to internetowy kreator infografik zaprojektowany specjalnie dla naukowców i badaczy, który oferuje potężne i wszechstronne narzędzie pomagające skutecznie komunikować swoje pomysły naukowe, niezależnie od tego, czy potrzebujesz wizualizacji złożonych danych, wyjaśnienia koncepcji naukowej, czy po prostu ulepszenia prezentacji.

logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony