Bilimsel yazılar, doğal dünyanın anlaşılmasını ilerletmek için kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak, bilimsel makaleler açık, kesin ve iyi yapılandırılmış olmalıdır. Birçok bilimsel yayın, makalelerin yapılandırılması, kaynakların belirtilmesi ve referansların sağlanması için katı talimatlar veren Council of Science Editors (CSE) Stiline bağlıdır.

CSE Stili, biyoloji ve kimyadan fizik ve mühendisliğe kadar çeşitli alanlarda bilimsel yazımda tekdüzelik ve netliği artırmak için oluşturulmuştur. Akademik Dünyanın dört bir yanındaki kurumlar, bilimsel yayınlar ve yayınevleri bu stili kullanır ve yazarlar CSE Stilini takip ederek yayınlarının yüksek bilimsel iletişim standartlarını karşılayacak şekilde yazıldığını garanti edebilirler.

CSE Alıntı Stili Nedir?

CSE Stili, Council of Science Editors tarafından oluşturulan bilimsel yazılarda kaynakların tanınmasına yönelik bir dizi kılavuzdur. Metin içinde ve makalenin sonundaki referans listesinde veya kaynakçada alıntıların nasıl yapılandırılacağını belirtir. Bu stil bilimsel ve teknik yazımda yaygındır ve özellikle biyoloji, kimya ve tıp alanlarında popülerdir.

CSE Stilinde üç atıf sistemi vardır: atıf-sırası, atıf-adı ve isim-yılı. Atıf-sırası sistemi, her bir kaynağın metinde ilk geçtiği yere göre atıfları sayısal olarak düzenler. Atıf-isim sistemi metinde yazar isimlerini kullanır ve referans listesindeki atıfları yazar ismine göre alfabetik olarak düzenler. Son olarak, ad-yıl sistemi metinde yazar adlarını ve yayın yılını kullanır ve referans listesinde alıntılar yazar adı ve yayın yılına göre alfabetik olarak listelenir.

CSE Alıntı Stili, kitaplar, dergiler ve web siteleri gibi farklı kaynak türlerinden nasıl alıntı yapılacağını belirtir. Ayrıca başlıklar, yazar adları, sayfa numaraları ve diğer atıf öğeleri için biçimlendirme özellikleri sağlar. 

CSE Alıntı Stilini kimler kullanır?

Başta biyoloji, kimya ve tıp olmak üzere bilimsel ve teknik alanlardaki yazarlar, editörler ve yayıncılar CSE Atıf Stilini yaygın olarak kullanmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki akademik kurumlar, bilimsel dergiler ve yayınevleri CSE stilini tanımakta ve takdir etmektedir.

CSE Atıf Stili, çeşitli alanlardaki araştırmacılar, öğrenciler ve profesyoneller tarafından araştırma makalelerini, laboratuvar raporlarını, tezlerini ve diğer bilimsel içerikleri doğru bir şekilde biçimlendirmek ve referans vermek için kullanılır. CSE Stilini kullanan tanınmış dergiler şunlardır Doğa, Bilimve Biyolojik Kimya Dergisidiğerlerinin yanı sıra.

Ayrıca, CSE Atıf Stili birçok akademik kurum, bilimsel kuruluş ve devlet kurumunun yayınlarında ve iletişimlerinde gereklidir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ulusal Tıp Kütüphanesi, bilimsel ve tıbbi alanlarda popüler bir kaynak olan MEDLINE/PubMed veritabanı için CSE Stilini kullanmaktadır.

CSE Alıntı Stili Nasıl Kullanılır?

Referans listesi

Referans listesinde CSE Atıf Stilini kullanırken, atıflarınızın doğru biçimlendirilmesini sağlamak için uymanız gereken belirli yönergeler vardır. Aşağıda CSE Stilinde bir referans listesi alıntısının ana bileşenleri verilmiştir:

 • Yazar(lar): Yazarın soyadını ve adının baş harflerini ekleyin. Çok sayıda yazar varsa, adlarını ayırmak için virgül ve son yazarın adından önce "ve" kullanın. Ondan fazla yazar varsa, ilk on yazardan bahsedin, ardından "ve diğerleri" deyin.
 • Başlık: Makalenin veya kitabın başlığını, ardından bir nokta koyarak, cümle içinde büyük harfle yazın (yani, yalnızca ilk kelimeyi ve özel isimleri büyük harfle yazın).
 • Yayın bilgileri: Dergi veya kitabın adını (CSE kriterlerine göre kısaltılmış olarak), cilt numarasını, sayı numarasını (parantez içinde) ve sayfa numaralarını (iki nokta üst üste ile ayrılmış olarak) ekleyin.
 • Yayın tarihi: Parantez içinde, yayın yılını belirtin ve ardından bir nokta koyun.

Metin içi atıf 

Aşağıda CSE Stilinde bir metin içi alıntının ana bileşenleri verilmiştir:

 • Atıf sistemi: Bir atıf sistemi seçin (atıf-sırası, atıf-adı veya isim-yıl) ve metin içi atıf yönergelerini izleyin.
 • Numaralandırma: Atıf dizisi ve atıf-isim sistemleri için, metin içi atıfları belirtmek üzere üst simge rakamları kullanın. İsim-yıl sistemi için yazarın soyadını ve parantez içinde yayın yılını kullanın.
 • Yerleştirme: Metin içi atıflar cümlenin sonuna, atıf yapılan bilginin hemen ardından eklenmelidir. 
 • Biçimlendirme: Metin içi alıntılar makale boyunca tutarlı bir şekilde biçimlendirilmeli ve bahsedilen tüm kaynaklar aynı atıf stili kullanılarak yazılmalıdır.

CSE Atıf Örnekleri

Metin içi alıntı - isim-yıl

BiçimÖrnek
Metin içi isim-yıl(Yazar soyadı ve yıl)(Auerbach ve Kotlikoff 1998)

Kitap

BiçimÖrnek
Referans listesiYazar(lar) veya editör(ler). Kitabın Adı. Baskı. Yayın Yeri: Yayıncı; Yayın Yılı.Johnson LA, Smith BW. Hücrenin Moleküler Biyolojisi. 6. baskı. New York, NY: Garland Science; 2014.

Dergi

BiçimÖrnek
Referans listesiYazar(lar). Makale başlığı. Dergi Başlığı. Yayın yılı; Cilt(sayı):sayfa numaraları.Smith J, Johnson L, Garcia M. Sıcaklığın Bakteriyel Büyüme Oranları Üzerindeki Etkileri. Mikrobiyoloji Dergisi. 2019; 15(3): 27-34.

Çevrimiçi Dergi

BiçimÖrnek
Referans listesiYazar(lar). Makale başlığı. Dergi Başlığı. Yayın yılı; Cilt (sayı): sayfa numaraları. DOI (varsa).Smith J, Johnson L, Garcia M. Sıcaklığın Bakteriyel Büyüme Oranları Üzerindeki Etkileri. Mikrobiyoloji Dergisi. 2019;15(3):27-34. doi: 10.1234/jm.15.3.27

Web sitesi

BiçimÖrnek
Referans listesiYazar (varsa). Web Sitesinin Başlığı. URL. Yayın tarihi veya Erişim tarihi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri. Aşılar ve Bağışıklamalar. https://www.cdc.gov/vaccines/index.html. Erişim tarihi 1 Mart 2022.

CSE Atıf Stilini Kullanmanın Faydaları

CSE Alıntı Stilini kullanmanın birçok faydası vardır: 

 • Tutarlılık: CSE Stili, kaynaklara atıfta bulunmak için tanımlanmış bir yapı sağlar ve bu da makaleler ve yazarlar arasında tekdüzeliğin sağlanmasına yardımcı olur. 
 • Netlik: CSE Stilindeki alıntılar açık ve öz bir şekilde biçimlendirilerek okunmaları ve anlaşılmaları kolaylaştırılır. Atıf bilgileri mantıklı ve düzenli bir şekilde sunulur ve okuyucuların yazar, başlık ve yayın tarihi gibi önemli verileri hemen keşfetmelerini sağlar.
 • Hassas: CSE Stili, doğru ve kesin kaynak bilgisi vermeyi amaçlamaktadır. Bu, özellikle bilgi doğruluğunun kritik olduğu bilimsel yazılarda çok önemlidir. CSE Stili, dergi makaleleri, kitaplar ve web siteleri gibi farklı kaynak türlerine atıfta bulunmak için özel gereklilikler içerir ve doğru bilgilerin referansa dahil edilmesini sağlar.
 • Profesyonellik: Bilimsel yazımda CSE Stilini kullanmak, profesyonelliğin ve detaylara gösterilen özenin sergilenmesine yardımcı olabilir. Standartlaştırılmış bir atıf stilini takip etmek, yazarın kaynaklarını titizlikle belgelemek için zaman ayırdığını ve bilimsel yazım gereklilikleri konusunda sağlam bir anlayışa sahip olduğunu gösterir.

Bilim için Çevrimiçi İnfografik Oluşturucu

Mind the Graph, ister karmaşık verileri görselleştirmeniz, ister bilimsel bir kavramı açıklamanız veya sadece sunumlarınızı geliştirmeniz gerekse de bilimsel fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmenize yardımcı olacak güçlü ve çok yönlü bir araç sunan, özellikle bilim insanları ve araştırmacılar için tasarlanmış çevrimiçi bir infografik oluşturucudur.

The Essentials of CSE Style: Bilimsel İletişim İçin Bir Kılavuz
logo-abone ol

Haber bültenimize abone olun

Etkili görseller hakkında özel yüksek kaliteli içerik
bilimde iletişim.

- Özel Rehber
- Tasarım ipuçları
- Bilimsel haberler ve trendler
- Öğreticiler ve şablonlar