Czy uważasz, że naukowiec ma czas na przeczytanie całej zawartości Twojego badania papier? Będą mieli nieskończoną liczbę prac do sprawdzenia, więc na pewno nie przeczytają jej dokładnie, więc skąd mają wiedzieć, czy warto ją przeczytać, czy nie? Musiałeś widzieć krótkie streszczenia przed każdym artykułem naukowym; zastanawiałeś się kiedyś, co to jest? 

Cóż, to jest twoje pierwsze wrażenie na temat artykułu, a jak mówi powiedzenie, "pierwsze wrażenie jest zawsze najlepszym wrażeniem", ważne jest, aby upewnić się, że podsumowanie jest chwytliwe i idealne, aby przyciągnąć uwagę naukowca. 

Tego typu podsumowania znane są jako Executive Summaries, a w tym artykule zamierzamy dogłębnie zapoznać się z nimi. streszczenie w artykule naukowym, wraz ze wskazówkami i wytycznymi dotyczącymi ich pisania.

Czym jest streszczenie w artykule naukowym?

W artykule badawczym streszczenie służy jako skondensowana wersja całego dokumentu. Zapewnia ono migawkę kluczowych elementów i wyników badań, umożliwiając czytelnikom szybkie zrozumienie celu, metodologii i głównych wyników bez konieczności czytania całego dokumentu.

Dlaczego tworzymy streszczenie?

Tworzymy streszczenie z kilku ważnych powodów:

1. Wsparcie w podejmowaniu decyzji

Kierownictwo, interesariusze lub decydenci polegają na streszczeniach, aby podejmować świadome decyzje. Przedstawiając kluczowe informacje w sposób jasny i zwięzły, streszczenie pomaga decydentom zrozumieć istotę dokumentu i ocenić jego zawartość. znaczenie i potencjalny wpływ.

2. Dostępność dla szerokiego grona odbiorców

Podsumowania wykonawcze są udostępniane różnym odbiorcom, w tym osobom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy. Poprzez destylację złożony informacje, streszczenia wykonawcze sprawiają, że treść jest bardziej dostępna dla szerszego grona czytelników.

3. Przegląd badań lub projektu

Streszczenie oferuje wysoki poziom przeglądu badań lub projektu, przedstawiając cele, metodologię i główne ustalenia. Zapewnia migawkę pracy, pozwalając czytelnikom szybko ocenić jej znaczenie i określić, czy powinni zapoznać się z pełnym dokumentem. Przeczytaj także: Jak napisać streszczenie artykułu

Długość i umiejscowienie streszczenia

Długość i umiejscowienie streszczenia może się różnić w zależności od konkretnych wymagań i wytycznych. Istnieją jednak pewne ogólne kwestie, o których należy pamiętać:

 • Długość: Streszczenia wykonawcze są zazwyczaj stosunkowo krótkie, od kilku akapitów do kilku stron. Ich celem jest zapewnienie zwięzłego przeglądu głównych punktów i ustaleń dokumentu.
 • Umieszczenie: W większości przypadków streszczenie jest umieszczane na początku dokumentu, przed jego główną częścią. wprowadzenie. Pozwala to czytelnikom na szybki dostęp do kluczowych informacji bez konieczności przeglądania całego dokumentu. Jednak w niektórych przypadkach może być umieszczony na końcu, służąc jako podsumowanie lub podsumowanie głównych punktów dla tych, którzy już przeczytali dokument.

Należy pamiętać, że na długość i umiejscowienie streszczenia mogą mieć wpływ konkretne wytyczne lub wymagania określone przez organizację lub publikację. 

Struktura streszczenia artykułu naukowego

The struktura Streszczenie artykułu badawczego może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych wymagań i potrzeb. natura badań. Jednak powszechnie stosowana struktura obejmuje następujące kluczowe elementy:

Wprowadzenie

Przedstaw krótkie wprowadzenie, które określa kontekst dla badania. Jasne określenie celu, założeń i znaczenia badania.

Metodologia badań

Podsumowanie metodologia badań wykorzystane w badaniu. Krótkie wyjaśnienie metod gromadzenia danych, wielkości próby, projekt badawczyoraz wszelkie zastosowane analizy statystyczne. Pomaga to ustalić wiarygodność i rzetelność badań.

Kluczowe ustalenia

Przedstawienie najważniejszych wyników badań. Podsumuj główne wyniki, trendy lub wzorce, które wyłoniły się z analizy danych. Skoncentruj się na kluczowych wynikach, które bezpośrednio odnoszą się do celów badania.

Wnioski

Zakończ streszczenie, podsumowując główne punkty i podkreślając ogólne znaczenie badań. W zwięzły sposób podsumuj główne ustalenia i ich implikacje. Przeczytaj również nasze treści na temat Zakończenie pracy dyplomowej: Jak sprawić, by praca naukowa była wyjątkowa.

Streszczenie formatu artykułu naukowego

Podczas formatowania streszczenia artykułu naukowego ważne jest, aby postępować zgodnie z konkretnymi wytycznymi określonymi przez docelowe czasopismo lub publikację. Ogólne zasady formatowania, o których należy pamiętać:

 • Tytuł: U góry strony należy umieścić jasny i opisowy tytuł streszczenia. Powinien on odzwierciedlać treść i cel artykułu badawczego.
 • Długość: Długość streszczenia może być różna, ale zazwyczaj zaleca się, aby było zwięzłe, od kilku akapitów do maksymalnie jednej lub dwóch stron. Należy przestrzegać określonych wytycznych dotyczących liczby słów lub limitu stron.
 • Styl formatowania: Postępuj zgodnie ze stylem formatowania wymaganym przez docelowe czasopismo lub publikację. Może to obejmować rodzaj czcionki, rozmiar czcionki, odstępy między wierszami i marginesy. Zazwyczaj używana jest profesjonalna i czytelna czcionka, taka jak Times New Roman lub Arial o standardowym rozmiarze 12 punktów.
 • Struktura i podtytuły: Użyj jasnych i informacyjnych podtytułów, aby ustrukturyzować treść streszczenia. Pomoże to poprowadzić czytelnika przez główne sekcje, takie jak Wprowadzenie, metodologia, kluczowe ustalenia, implikacje, zalecenia i wnioski.
 • Zwięzłe pisanie: Pisz w sposób zwięzły i skoncentrowany, używając jasnego i prostego języka. Unikaj niepotrzebnego żargonu technicznego lub skomplikowanych wyjaśnień. Używaj wypunktowanych lub numerowanych list, aby przedstawić kluczowe ustalenia lub zalecenia, ułatwiając ich czytanie i zrozumienie.
 • Korekta i edycja: Przed sfinalizowaniem streszczenia należy dokładnie zweryfikować i edytować treść pod kątem jasności, spójności i poprawności gramatycznej. Upewnij się, że podsumowanie jest wolne od błędów i prezentuje profesjonalny wizerunek.

Błędy w podsumowaniu, których należy unikać

Tworząc streszczenie, należy pamiętać o pewnych błędach, które mogą zmniejszyć jego skuteczność. Oto typowe błędy, których należy unikać:

Brak jasności

Upewnij się, że streszczenie jest jasne i zwięzłe. Unikaj używania żargonu, złożonego języka lub terminów technicznych, które mogą dezorientować czytelników. Należy dążyć do prostego i przystępnego języka, który może być zrozumiały dla różnych odbiorców.

Nadmierna długość

Pamiętaj, że streszczenie ma być skondensowaną wersją głównego dokumentu. Unikaj tworzenia go zbyt długiego lub zawierającego niepotrzebne szczegóły. Powinno być zwięzłe i skupiać się na najważniejszych informacjach.

Brak kontekstu

Zapewnij wystarczający kontekst, aby pomóc czytelnikom zrozumieć badania i ich znaczenie. Unikaj przeskakiwania od razu do wyników bez przygotowania sceny. Krótko wyjaśnij tło, cele i metodologię, aby zapewnić jasny kontekst badań.

Niespójny ton

Zachowaj spójny i profesjonalny ton w całym streszczeniu. Unikaj używania zbyt swobodnego języka lub niespójnego stylu pisania, który może podważyć wiarygodność badań.

Brakujące informacje kontaktowe

Dołącz odpowiednie informacje kontaktowe, takie jak imiona i nazwiska, adresy e-mail lub numery telefonów, aby czytelnicy mogli skontaktować się w celu dalszych zapytań lub dyskusji. Gwarantuje to, że zainteresowane strony mogą łatwo skontaktować się z autorami.

Wskazówki i zalecenia dotyczące pisania streszczenia

Podczas pisania streszczenia należy wziąć pod uwagę poniższe wskazówki i zalecenia, aby zapewnić jego skuteczność:

 1. Mocny start: Rozpocznij streszczenie od przekonującego wprowadzenia, które przyciągnie uwagę czytelnika. Jasno określ cel, znaczeniei trafność badań, aby zaangażować odbiorców od samego początku.
 2. Bądź zwięzły: Streszczenie powinno być zwięzłe i na temat. Skoncentruj się na najważniejszych informacjach i unikaj niepotrzebnych punktów stycznych lub nadmiernych szczegółów. Używaj jasnego i zwięzłego języka, aby skutecznie przekazać kluczowe punkty.
 3. Struktura z nagłówkami: Zorganizuj streszczenie za pomocą nagłówków i podtytułów, aby stworzyć logiczny przepływ informacji. Pomaga to czytelnikom poruszać się po treści i szybko znajdować określone sekcje.
 4. Zachowaj spójność: Upewnij się, że streszczenie jest zgodne z głównym dokumentem pod względem kluczowych punktów, języka i stylu. Unikaj wprowadzania nowych informacji lub sprzecznych stwierdzeń, które mogą dezorientować czytelnika.
 5. Używaj wizualizacji oszczędnie: Uwzględnij elementy wizualne, takie jak wykresy, grafy lub diagramy, jeśli znacząco poprawiają one zrozumienie badań. Upewnij się, że są one jasne, dobrze oznakowane i łatwe do interpretacji.
 6. Poszukaj informacji zwrotnej: Rozważ udostępnienie streszczenia współpracownikom, mentorom lub ekspertom w danej dziedzinie w celu uzyskania opinii i sugestii. Uwzględnij ich spostrzeżenia, aby poprawić przejrzystość i skuteczność podsumowania.

Podsumowując, streszczenie odgrywa kluczową rolę w dokumentach badawczych, zapewniając skondensowany, ale kompleksowy przegląd głównych punktów i wyników badania. Służy jako cenne narzędzie dla zapracowanych czytelników, decydentów i interesariuszy, którzy potrzebują zwięzłego zrozumienia badań bez zagłębiania się w pełny dokument.

Przeczytaj także: Jak napisać streszczenie artykułu naukowego (przykład i wskazówki)

Tworzenie naukowo dokładnych infografik w kilka minut

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli jesteś naukowiec rozważasz wykorzystanie infografik do wzbogacenia swoich dokumentów, ale potrzebujesz pomocy w znalezieniu tych, które pasują do Ciebie teza. Mind the Graph to narzędzie, które umożliwia tworzenie naukowo dokładnych infografik w ciągu kilku minut. Niezależnie od tematu pracy dyplomowej, możesz polegać na Mind the Graph aby zapewnić dokładne wizualizacje. Zarejestruj się teraz, aby wzmocnić swoją pracę dzięki bogatej oprawie wizualnej. 

Pierwsze wrażenie: Streszczenie w artykule naukowym
logo-subskrybuj

Zapisz się do naszego newslettera

Ekskluzywne, wysokiej jakości treści na temat skutecznych efektów wizualnych
komunikacja w nauce.

- Ekskluzywny przewodnik
- Wskazówki dotyczące projektowania
- Wiadomości naukowe i trendy
- Samouczki i szablony