Quasi-experimentele onderzoeksopzetten hebben veel erkenning gekregen in de wetenschappelijke gemeenschap vanwege hun unieke mogelijkheid om oorzaak-en-gevolgrelaties in echte situaties te bestuderen. In tegenstelling tot echte experimenten worden bij quasi-experimenten de deelnemers niet willekeurig aan groepen toegewezen, waardoor ze in bepaalde situaties praktischer en ethischer zijn. In dit artikel gaan we dieper in op het concept, de toepassingen en de voordelen van quasi-experimenten, en belichten we hun relevantie en betekenis in de wetenschappelijke wereld.

Wat is een quasi-experiment onderzoeksopzet?

Quasi-experimentele onderzoeksopzetten zijn onderzoeksmethoden die lijken op echte experimenten, maar waarbij deelnemers niet willekeurig aan groepen worden toegewezen. In een echt experiment wijzen onderzoekers deelnemers willekeurig toe aan een experimentele groep of een controlegroep, waardoor de effecten van een onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele kunnen worden vergeleken. Bij quasi-experimenten is deze willekeurige toewijzing echter vaak niet mogelijk of ethisch toelaatbaar, waardoor alternatieve strategieën worden toegepast.

Soorten quasi-experimentele ontwerpen

Er zijn verschillende soorten quasi-experimentontwerpen om causale verbanden in specifieke contexten te bestuderen. Enkele veel voorkomende types zijn:

Ontwerp van niet-gelijkwaardige groepen

Bij dit ontwerp worden al bestaande groepen geselecteerd die verschillen in een aantal belangrijke kenmerken en worden hun reacties op de onafhankelijke variabele vergeleken. Hoewel de onderzoeker de groepen niet willekeurig toewijst, kan hij toch de effecten van de onafhankelijke variabele onderzoeken.

Regressie discontinuïteit

Dit ontwerp maakt gebruik van een afkappunt of drempel om te bepalen welke deelnemers de behandeling of interventie krijgen. Het gaat ervan uit dat deelnemers aan beide kanten van de drempel in alle andere aspecten gelijk zijn, behalve wat betreft hun blootstelling aan de onafhankelijke variabele.

Ontwerp van onderbroken tijdreeksen

Bij dit ontwerp wordt de afhankelijke variabele meerdere keren gemeten voor en na de introductie van een interventie of behandeling. Door de trends in de afhankelijke variabele te vergelijken, kunnen onderzoekers het effect van de interventie afleiden.

Natuurlijke experimenten

Natuurlijke experimenten maken gebruik van natuurlijk voorkomende gebeurtenissen of omstandigheden die de willekeurige toewijzing in echte experimenten nabootsen. Deelnemers worden blootgesteld aan verschillende omstandigheden in situaties die door onderzoekers zijn vastgesteld zonder enige manipulatie van hun kant.

Toepassing van het quasi-experimentontwerp

Quasi-experimentele onderzoeksontwerpen vinden toepassingen op verschillende gebieden, variërend van onderwijs tot volksgezondheid en daarbuiten. Een belangrijk voordeel van quasi-experimenten is hun haalbaarheid in echte situaties waar randomisatie niet altijd mogelijk of ethisch verantwoord is.

Ethische redenen

Er ontstaan vaak ethische bezwaren bij onderzoek wanneer het willekeurig verdelen van deelnemers over verschillende groepen mensen de toegang tot gunstige behandelingen of interventies zou kunnen ontzeggen. In dergelijke gevallen bieden quasi-experimentele ontwerpen een ethisch alternatief, waarbij onderzoekers het effect van interventies kunnen bestuderen zonder iemand potentiële voordelen te onthouden.

Voorbeelden van quasi-experimenteel ontwerp

Laten we een paar voorbeelden van quasi-experimentele ontwerpen bekijken om hun toepassing in verschillende contexten te begrijpen.

Ontwerp van niet-gelijkwaardige groepen

Het bepalen van de effectiviteit van wiskunde-apps als aanvulling op wiskundelessen

Stel je voor dat je een onderzoek doet naar de effectiviteit van wiskunde-apps als aanvulling op traditionele wiskundelessen op een school. Het willekeurig toewijzen van leerlingen aan verschillende groepen kan onpraktisch zijn of de bestaande klasstructuur verstoren. In plaats daarvan kunnen onderzoekers twee vergelijkbare klassen selecteren, waarbij de ene de wiskunde-app-interventie krijgt en de andere doorgaat met traditionele lesmethoden. Door de prestaties van de twee groepen te vergelijken, kunnen onderzoekers conclusies trekken over de effectiviteit van de app.

Om een quasi-experimenteel onderzoek zoals hierboven genoemd uit te voeren, kunnen onderzoekers gebruik maken van QuestionProis een geavanceerd onderzoeksplatform dat uitgebreide tools voor enquêtes en gegevensanalyse biedt. Met QuestionPro kunnen onderzoekers enquêtes ontwerpen om gegevens te verzamelen, resultaten analyseren en waardevolle inzichten verkrijgen voor hun quasi-experimenteel onderzoek.

Hoe helpt QuestionPro bij quasi-experimenteel onderzoek?

De krachtige functies van QuestionPro, zoals willekeurige toewijzing van deelnemers, vertakkingen in enquêtes en gegevensvisualisatie, stellen onderzoekers in staat om quasi-experimentele onderzoeken efficiënt uit te voeren en te analyseren. Het platform biedt een gebruiksvriendelijke interface en robuuste rapportagemogelijkheden, waardoor onderzoekers gegevens kunnen verzamelen, relaties kunnen onderzoeken en zinvolle conclusies kunnen trekken.

Natuurlijke experimenten

In sommige gevallen kunnen onderzoekers natuurlijke experimenten gebruiken om causale verbanden te onderzoeken. 

Het bepalen van de effectiviteit van het onderwijzen van moderne leiderschapstechnieken in startende bedrijven

Denk aan een onderzoek dat de effectiviteit van het aanleren van moderne leiderschapstechnieken in startende bedrijven evalueert. In plaats van bedrijven kunstmatig in verschillende groepen in te delen, kunnen onderzoekers bedrijven observeren die op natuurlijke wijze moderne leiderschapstechnieken toepassen en hun resultaten vergelijken met die van bedrijven die dergelijke praktijken niet hebben geïmplementeerd.

Voordelen en nadelen van het quasi-experimentele ontwerp

Voordelen

Quasi-experimentele designs bieden verschillende voordelen ten opzichte van echte experimenten, waardoor ze waardevolle hulpmiddelen zijn in onderzoek:

  1. Reikwijdte van het onderzoek: Quasi-experimenten stellen onderzoekers in staat om oorzaak-en-gevolgrelaties in de echte wereld te bestuderen, wat waardevolle inzichten oplevert in complexe fenomenen die moeilijk te reproduceren zijn in een gecontroleerde laboratoriumomgeving.
  2. Regressie discontinuïteit: Onderzoekers kunnen regressiediscontinuïteit gebruiken om de effecten van interventies of behandelingen te evalueren wanneer willekeurige toewijzing niet haalbaar is. Dit ontwerp maakt gebruik van bestaande gegevens en natuurlijk voorkomende drempels om causale conclusies te trekken.

Nadeel

Gebrek aan willekeurige toewijzing: Bij quasi-experimentele ontwerpen worden de deelnemers niet willekeurig toegewezen, waardoor de mogelijkheid bestaat dat beïnvloedende variabelen de resultaten beïnvloeden. Onderzoekers moeten zorgvuldig mogelijke alternatieve verklaringen voor waargenomen effecten overwegen.

Wat zijn de verschillende quasi-experimentele onderzoeksopzetten?

Quasi-experimentele designs omvatten verschillende benaderingen, waaronder niet-gelijkwaardige groepsdesigns, onderbroken tijdreeksdesigns en natuurlijke experimenten. Elk design biedt unieke voordelen en beperkingen en biedt onderzoekers veelzijdige hulpmiddelen om causale verbanden in verschillende contexten te onderzoeken.

Voorbeeld van de natuurlijke experimentele benadering

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het bestuderen van het effect van een volksgezondheidscampagne gericht op het terugdringen van het aantal rokers, kunnen gebruik maken van een natuurlijk experiment. Door het aantal rokers in een regio die de campagne heeft geïmplementeerd te vergelijken met een vergelijkbare regio die dat niet heeft gedaan, kunnen onderzoekers de effectiviteit van de interventie onderzoeken.

Verschillen tussen quasi-experimenten en echte experimenten

Quasi-experimenten en echte experimenten verschillen vooral in hun vermogen om deelnemers willekeurig aan groepen toe te wijzen. Terwijl echte experimenten een hoger niveau van controle bieden, bieden quasi-experimenten praktische en ethische alternatieven in situaties waarin randomisatie niet haalbaar of wenselijk is.

Voorbeeld van een vergelijking tussen een echt experiment en een quasi-experiment

In een echt experiment dat de effecten van een nieuw medicijn op een specifieke aandoening onderzoekt, wijzen onderzoekers deelnemers willekeurig toe aan ofwel de experimentele groep, die het medicijn krijgt, ofwel de controlegroep, die een placebo krijgt. In een quasi-experiment vergelijken onderzoekers in plaats daarvan patiënten die er vrijwillig voor kiezen om de medicatie te nemen met degenen die dat niet doen, waarbij ze de verschillen in uitkomsten tussen de twee groepen onderzoeken.

Quasi-experiment: Een snelle samenvatting

Quasi-experimentele onderzoeksopzetten spelen een vitale rol in wetenschappelijk onderzoek doordat ze onderzoekers in staat stellen om oorzaak-en-gevolgrelaties in reële situaties te onderzoeken. Deze ontwerpen bieden praktische en ethische alternatieven voor echte experimenten, waardoor ze waardevolle hulpmiddelen zijn in verschillende studiegebieden. Door hun veelzijdigheid en toepasbaarheid blijven quasi-experimentele designs bijdragen aan ons begrip van complexe fenomenen.

Zet je gegevens om in eenvoudig te begrijpen en dynamische verhalen

Als je complexe gegevens wilt uitleggen, is het altijd aan te raden om ze op te splitsen in eenvoudigere visuals of verhalen. Dit is waar Mind the Graph komt. Het is een platform dat onderzoekers en wetenschappers helpt om hun gegevens om te zetten in eenvoudig te begrijpen en dynamische verhalen, zodat het publiek de concepten beter begrijpt. Meld je nu aan om de bibliotheek met wetenschappelijke infografieken te verkennen. 

logo aanmelden

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Exclusieve inhoud van hoge kwaliteit over effectieve visuele
communicatie in de wetenschap.

- Exclusieve gids
- Ontwerp tips
- Wetenschappelijk nieuws en trends
- Handleidingen en sjablonen