A poster for research presentation serves two purposes: as a tool for connecting with others and a means of communicating one’s research.

Når du holder en posterpresentasjon på et seminar eller en konferanse, gir du publikum informasjon om forskningen du har utført.

Det finnes mer enn én måte å utforme og vise prosjektet ditt på en plakat på, akkurat som det finnes mange måter å presentere et lysbildeshow muntlig på. Noen få retningslinjer og faktorer er veldig viktige.

Mange lager imidlertid ikke en visuelt tiltalende konferanseplakat, så sjansene for å fange oppmerksomhet og skape nettverk er små.

But don’t worry! Here you’ll find all the info you’ll need for your poster presentation. So let’s start with the basics.

Hva er en forskningsplakat?

En plakat for forskningspresentasjon består vanligvis av en kort tekst sammen med diagrammer, illustrasjoner, bilder eller andre presentasjonselementer med det formål å gi et sammendrag av funnene på en tiltalende måte for å spre informasjon og stimulere til diskusjon.

Plakaten din kan arrangeres enten i stående eller liggende format, avhengig av størrelsen.

Arrangører av seminarer eller konferanser utstyrer vanligvis foredragsholdere med presentasjonstavle og utklippstavler, samt annet utstyr for å holde og projisere posterpresentasjoner.

Mens de andre deltakerne ser på plakatene for forskningspresentasjon og engasjerer seg i plakatutstillingen, står forskeren i nærheten og forklarer.

Hvordan lage en forskningsplakatpresentasjon?

En forskningsposterpresentasjon blir ofte diskutert, men det er også viktig hvordan man gjør det.

Det viser seg at plakaten din kan brukes på mange forskjellige måter, avhengig av hvor og for hvem du presenterer.

En oversikt over forskningen din på fem til ti minutter for personer uten forkunnskaper på området ditt. Det er et sammendrag på to-tre minutter etterfulgt av et 10-minutters spørsmålssett som du presenterer for en person med ekspertise på området ditt. 

Nøkkelen her er å hoppe over alt de allerede er kjent med, og legge hovedvekten på det nye innholdet.

There will also be people who will read your poster independently, either in case you are giving a presentation to someone else, you took a short break to see someone else’s post, or because they generally opt to check out your poster first.

Posteren din bør være egnet for alle de tre kategoriene av presentasjoner. Den må også ha tekst som er stor nok til å kunne leses, samt nok ligninger og tabeller til at du kan presentere en diskusjon uten å lese hele teksten.

Just don’t overdo it. Keep it simple and big. Please do not copy and paste from your paper. These paragraphs will usually involve a lot of text explaining. Visuals are essential for effective posters.

Husk at du bør engasjere publikum i en energisk diskusjon under presentasjonen.

En samtale på tomannshånd er ganske vanlig, men det er også vanlig å snakke til en forsamling. Spesielt når det bare er noen få personer til stede, bør du ta hensyn til dem for å avgjøre når du skal forklare mer utførlig og om du skal gå raskere frem.

Vis at du er takknemlig for leserne som kommer innom for å se plakaten din og kommunisere med deg.

Hva bør en plakat for forskningspresentasjon inneholde?

Det tar tid og krefter å sammenfatte et helt forskningsprosjekt i en poster. Et godt utgangspunkt er å skissere posteren først. Dette er hva en poster vanligvis bør inneholde:

 • Det er viktig å inkludere en tittel og liste over forfattere. You need to have a title that grabs the reader’s attention, so they are inclined to read the poster.
 • En institusjonell logo is commonly included on posters, often alongside the heading and authors’ names (for example, the logo of theresearch lab).
 • Du bør inkludere en innledende avsnitt, med en beskrivelse av forskningen din samt beskrivelser av sentrale begreper.
 • Den avsnitt om metoder og materialer inneholder en kort beskrivelse av metodene, teknikkene og materialene som er brukt for å fullføre prosjektet.
 • For å gjøre plakaten tiltalende for leseren, illustrasjoner og tabeller er avgjørende. Ta en titt på denne gratis galleri av vitenskapelige illustrasjoner.
 • Et avsnitt som beskriver resultater og konklusjoner av arbeidet ditt, med en tydelig og kortfattet beskrivelse av arbeidets betydning og relevans for leserne.
 • En kortfattet Bekreftelse din forskningsveileder, finansieringskilder osv.

Det er viktig å merke seg at enkelte ting, for eksempel sitater, ikke nødvendigvis får plass på en plakat.

I så fall bør du oppgi dokumentasjon, noe som kan gjøres i korte parenteser eller ved å oppsummere eller sitere.

Du kan vurdere å dele ut et dokument som kombinerer sitater og sammendraget av forskningen din.

Hvilke verktøy er tilgjengelige for å lage forskningsplakaten min?

Det finnes mange verktøy og programmer du kan bruke til å lage en forskningsplakat. Når du skal velge verktøy, bør du ta hensyn til økonomisk tilgjengelighet, hva du er mest komfortabel med å bruke og om du er villig til å lære deg et nytt program.

PowerPoint

Lett tilgjengelig og populær. Den typiske bruken av PowerPoint is to create standard-sized slides for presentations, but a slide’s dimensions can be changed in PowerPoint.

Changing its dimensions from 11 inches wide by 8 1/2 inches tall to 40 inches wide by 32 inches long will result in a bigger print. It is basically a poster-sized “slide”.

PowerPoint har flere funksjoner du kan bruke, blant annet til å legge inn tekst, legge til grafikk og justere bakgrunnsfargen.

Photoshop, Illustrator og InDesign

Dette er profesjonell programvare med mange funksjoner. De er imidlertid mer sofistikerte og derfor dyrere og mer komplekse.

De egner seg godt til plakater med mange høyoppløselige bilder. Det er imidlertid en relativt bratt læringskurve som til tider kan være utfordrende.

Plakatprodusent

Dette er et verktøy som er lett å lære og enkelt å bruke. Det er integrert med et galleri med mer enn 40 000 vitenskapelig korrekte bilder og illustrasjoner i samme designstil for å lage en attraktiv plakat.

Plakatprodusent automatiserer også prosessen med å forvandle forskningsoppgaven din til et vakkert plakatoppsett med kunstig intelligens på bare noen få minutter, bare ved å sende inn oppgaven, uten at det kreves noen form for innsats eller designkunnskaper.

Det er lettere å huske en forskningsstudie med gode og nøyaktige illustrasjoner og bilder.

Se noen eksempler på plakater laget av den kunstige intelligensen i Poster Maker:

There are a variety of poster outlines that you can choose from in the tool, and there’s also a customized service to better suit your needs.

I eksemplene ovenfor kan du også se hvordan plakatene er skissert og inneholder alle de viktige komponentene som er nevnt i dette innholdet:

 • Universitetets tittel/logo
 • Bakgrunn/innledning
 • Spørsmål/kunnskapshull
 • Metodikk (begrenset til det viktigste)
 • Illustrasjoner/tabell/bilder
 • Resultater/ datautdata
 • Konklusjoner
 • Referanser og takksigelser (mindre nederst)

Når du lager en plakat for forskningspresentasjon, bør du alltid dobbeltsjekke arbeidet ditt før du sender det til trykking, slik at du får best mulig resultat.

Sørg for at alle bilder og all tekst er korrekte. Sørg for å inkludere alt viktig innhold i en logisk rekkefølge. Juster logoene riktig og sørg for at de er synlige. Sørg for at all grafikk, illustrasjoner og diagrammer er tydelige og lesbare.

Ved å sjekke disse punktene sikrer du at plakaten din er klar for publikum!

If you are on the process of writing your scientific paper, you might want to check this guide: “Slik skriver du en fantastisk vitenskapelig artikkel"

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler