Når du ser begrepet "variabel", husker du kanskje skoledagene dine da du måtte løse disse såkalte variablene i algebra. Men vent... den "variabelen" vi skal lære om her, er annerledes. Så slapp av!

Alle forskere bruker begrepet "forskningsvariabler" i publikasjonen deres, og det er ganske interessant å vite hva det egentlig betyr og hvorfor dette begrepet er så populært blant forskere. La oss lære mer om forskningsvariabler og deres typer i denne artikkelen.

Hva er forskningsvariabler?

I forskning refererer variabler til alle egenskaper eller attributter som kan måles, manipuleres eller kontrolleres i et eksperiment.

For å si det enklere: Akkurat som variabler betyr en hvilken som helst verdi i matematikk som vi bruker for å løse problemer, refererer det her til størrelser fra det virkelige liv som alder, trykk, vekt, høyde osv.

Noen variabler kan være konstante og entydige, som kjønn, fødselsdato osv., fordi de ikke kan endres ofte, mens verdier som inntekt, vekt, temperatur osv. er i konstant endring.

Disse verdiene er subjektive, noe som betyr at de varierer fra person til person, og at ikke alle har samme kroppsmasse eller samme inntektsnivå. Nettopp derfor har begrepet "variabler" oppstått, og som navnet tilsier, er det noe som varierer.

Typer av forskningsvariabler

Det finnes mange typer forskningsvariabler som forskere bruker, og disse kategoriseres i følgende kategorier:

Uavhengige variabler

Forskeren manipulerer disse variablene for å observere hvordan de påvirker de avhengige variablene.

Avhengige variabler

Dette er de variablene som måles eller observeres som et resultat av de uavhengige variablene som manipuleres.

Kontrollvariabler

Dette er variabler som kontrolleres eller holdes konstante slik at de ikke påvirker den avhengige variabelen.

Forvirrende variabler

Dette er de variablene som potensielt kan påvirke resultatenes validitet og forholdet mellom de uavhengige og avhengige variablene.

Eksterne variabler

Forholdet mellom de uavhengige og avhengige variablene kan fortsatt påvirkes av disse variablene, selv om de ikke er inkludert i forskningsspørsmålet.

Moderatorvariabler

Forholdet mellom de uavhengige og avhengige variablene kan endres av disse variablene.

Mediatorvariabler

Ved å vise hvordan de uavhengige og avhengige variablene henger sammen, er dette variabler som viser forholdet mellom dem.

Kovariate variabler

Dette er variabler som inkluderes i en studie for å kontrollere hvordan de påvirker den avhengige variabelen, men som ikke er direkte relatert til problemstillingen.

Variabler for respons

Dette er de variablene som viser hvordan den uavhengige variabelen påvirker den avhengige variabelen.

Demografiske variabler

Dette er variabler som beskriver det innsamlede utvalget og avgjør om det innsamlede utvalget representerer den aktuelle populasjonen.

Uavhengige og avhengige variabler 

En uavhengig variabel antas å ha en innvirkning på eksperimentets avhengige variabel, og det er denne faktoren som manipuleres. Siden den ikke avhenger av noen andre variabler i eksperimentet, kalles den en uavhengig variabel.

Utfallet som måles som respons på endringer i den uavhengige variabelen, er den avhengige variabelen. Den avhenger av den uavhengige variabelen, og når denne verdien endres, vil også den avhengige variabelens verdi endres.

Hvis vi for eksempel tar utgangspunkt i et eksperiment der vi skal studere effekten av lysintensitet på plantevekst, vil den uavhengige variabelen være lysintensiteten, og den avhengige variabelen vil være planteveksten.

Større gjennomslagskraft og synlighet for arbeidet ditt

Forskning er ikke alltid lett å forstå, spesielt ikke for en vanlig person som ikke har noen anelse om forskningstemaet eller bakgrunnen for forskningen. Det er da det er nyttig å bruke illustrasjoner. Illustrasjoner hjelper forskere med å formidle arbeidet sitt på en enkel og lettfattelig måte.

Mind the Graph has a library of high-impact infographics that gives greater visibility to the research papers and makes the scientists’ work easy. Sign up now to explore a huge collection of scientific infographics.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler