Fiskebeinsdiagrammer er et effektivt verktøy for å analysere og løse komplekse problemer. Også kjent som årsaks- og virkningsdiagrammer eller Ishikawa-diagrammerFiskebeinsdiagrammer gir en visuell fremstilling av de ulike årsakene som bidrar til et spesifikt problem eller en spesifikk effekt. Ved å identifisere de bakenforliggende årsakene i stedet for bare å fokusere på symptomene, kan fiskebeinsdiagrammer bidra til effektiv problemløsning og beslutningstaking.

Formålet med fiskebeinsdiagrammer

Fiskebeinsdiagrammer har en viktig funksjon i rotårsaksanalyser. De hjelper oss med å gå dypere inn i et problem, avdekke de underliggende årsakene og identifisere forbedringsområder. Hovedformålet med et fiskebeinsdiagram er å fremstille årsakssammenhenger visuelt, noe som gjør det enklere å løse problemer på en systematisk måte.

Hvordan tegne et fiskebeinsdiagram?

Følg denne systematiske implementeringsrutinen:

 1. Sett sammen teamet og identifiser problemet: Sett sammen et mangfoldig team bestående av personer med ulike perspektiver og kompetanse. Definer tydelig problemet som krever analyse og forbedring. 
 2. Brainstorming av spesifikke årsaker innenfor hver faktor: Gjennomfør idédugnader for å finne mulige årsaker knyttet til hver faktor. Oppmuntre til åpenhet og kreativitet for å utforske alle mulige årsaker.
 3. Ask “Why” for Each Cause: Iteratively ask “why” for each cause to delve deeper into the underlying factors. Challenge assumptions and dig beyond surface-level explanations.
 4. Identifiser de potensielle faktorene som forårsaker problemet: Bruk hovedårsakskategoriene som vanligvis brukes i fiskebeinsdiagrammer: mennesker, prosesser, utstyr, materialer, miljø og ledelse. Tilpass faktorene basert på det spesifikke problemet som skal analyseres.
 5. Undersøke, evaluere og korrigere årsaker: Gjør en grundig undersøkelse av hver enkelt årsak og vurder hvilken betydning den har for problemet. Iverksett korrigerende tiltak for å løse de grunnleggende årsakene og forhindre gjentakelse.
 6. Lagre og del diagrammet ditt: Lagre det ferdige fiskebeinsdiagrammet for fremtidig referanse og samarbeid. Del det med teammedlemmer eller interessenter for å få tilbakemeldinger og innsikt.

Eksempel på fiskebeinsdiagram

Fiskebeinsdiagram
Malen er tilgjengelig i Mind the Graph

Denne malen er tilgjengelig for redigering på vår plattform. Klikk her for å begynne å redigere den.

Alternative verktøy for fiskebeinsdiagrammer

I tillegg til manuell tegning finnes det online-verktøy, for eksempel Gliffysom tilbyr brukervennlige grensesnitt for å lage fiskebeinsdiagrammer. Disse digitale verktøyene forbedrer samarbeids- og delingsmulighetene, noe som gjør det enklere å involvere interessenter og samarbeide om løsninger.

Fordeler og ulemper med fiskebeinsdiagrammer

Fordeler

 • Gir en visuell fremstilling som gjør det lettere å forstå komplekse problemer og årsakene til dem;
 • Legger til rette for idédugnader og oppmuntrer til en systematisk tilnærming til problemløsning;
 • Fremmer teamsamarbeid og skaper en felles forståelse av problemet.

Ulemper

 • Forenkling kan føre til at man overser eller overser kritiske årsaker;
 • Den subjektive kategoriseringen kan variere fra person til person eller fra team til team;
 • Dyktig tilrettelegging er nødvendig for å sikre nøyaktige og objektive analyser.

Tre tips for å legge til rette for et fiskebeinsdiagram

Skape et støttende miljø

 • Fremme en atmosfære som oppmuntrer til åpen kommunikasjon og ulike perspektiver.
 • Sørg for at alle føler seg komfortable med å dele sine ideer og meninger.

Oppmuntre til ulike perspektiver

 • Legg vekt på viktigheten av å vurdere ulike synspunkter for å få en helhetlig forståelse av problemet.
 • Oppmuntre deltakerne til å tenke utenfor boksen og utfordre eksisterende antakelser.

Fang opp alle ideer

 • Etablere et system for å registrere og dokumentere alle ideer som genereres under idédugnaden.
 • Unngå å avvise potensielle årsaker for tidlig, da selv tilsynelatende ubetydelige faktorer kan ha stor betydning.

Hva er et fiskebeinsdiagram over årsak og virkning?

Et fiskebeinsdiagram er en visuell fremstilling som viser årsakssammenhengen mellom ulike faktorer som bidrar til et bestemt problem eller utfall. Det muliggjør en omfattende analyse ved å kategorisere årsaker i ulike faktorer og underfaktorer.

Verktøykasse for problemløsning i helsevesenet

Fiskebeinsdiagrammer er spesielt verdifulle i helsevesenet når det gjelder problemløsning og forbedring av pasientbehandlingen. De gjør det mulig for helsepersonell å identifisere de underliggende årsakene til medisinske feil, forsinkelser i behandlingen eller andre utfordringer. Ved å forstå de underliggende årsakene kan helseorganisasjoner implementere effektive løsninger og forbedre pasientresultatene.

Konklusjon

Fiskebeinsdiagrammer er et effektivt verktøy for rotårsaksanalyse og problemløsning. Ved å representere årsakene og virkningene knyttet til et problem visuelt, legger de til rette for en strukturert og systematisk tilnærming til identifisering av rotårsaker. 

Selv om fiskebeinsdiagrammer har sine begrensninger, har de en enorm verdi på en rekke områder, blant annet innen utdanning, forskning og helsevesen. Ved å ta i bruk fiskebeinsdiagrammer kan lærere, studenter og forskere få verdifull innsikt, forbedre beslutningsprosesser og fremme innovasjon.

Lag fiskebeinsdiagrammet ditt med Mind the Graph

Vi samlet en forsker og en designer for å skape det beste verktøyet for vitenskapelig design. Mind the Graph tilbyr en samling vitenskapelig nøyaktige illustrasjoner og mange designfunksjoner som hjelper deg med å lage perfekte grafiske sammendrag, infografikk, plakater, presentasjoner og mye mer. Registrer deg gratis og stol på kraften i det visuelle.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler