It is feasible to publish papers without the use of outside funding; if you are running observational research or experimental research with a small sample size, you probably can conduct it without the use of outside funding and result in meaningful papers such as case reports, case series, observational studies, or small experimental studies.

If you are undertaking multi-centric research, randomized controlled trials, field experiments, or observational research with large sample numbers, it may be hard to complete the study within the department or institution’s resources, necessitating external funding. 

En betydelig forskningsinnsats krever arbeidskraft og materialer, samt finansiering for å dekke disse behovene. Les videre for å finne ut hvorfor du bør søke om finansiering av forskning, what types are available, where you can get it, and most crucially, how to apply.

Hva er forskningsfinansiering, og hvordan fungerer det?

A grant gained for undertaking scientific research, usually through a competitive process, is defined as research funds. Applying for grants and obtaining research funds is an important element of performing research. 

The first thing you should know is that the majority of research financing comes from two primary sources: businesses (a pharmaceutical business, for instance) and the government (e.g., from the National Science Foundation, the National Institutes of Health, and so on). 

Basert på de nyeste American Association for the Advancement of Science (AAAS) information, businesses contributed more than 3 times as much as the government to R&D – Research & Development, in 2019 ($463,745 million vs. $138,880 million).

Veldedige stiftelser (f.eks. Breast Cancer Research Foundation, David and Lucile Packard Foundation m.fl.) subsidierer en mindre del av den vitenskapelige forskningen, særlig når det gjelder utvikling av behandlinger for sykdommer som kreft, malaria og AIDS. I 2019 var veldedige stiftelser ansvarlige for $26 662 millioner kroner av finansiering av forskning.

Så hvordan fungerer egentlig finansieringen?

Midler hjelper kvalifiserte forskere med penger, utstyr eller begge deler for å gjennomføre godkjent forskning eller forsøk. Tilskuddsmottakeren har ansvaret for å gjennomføre aktivitetene, rapportere om fremdriften og forberede resultatene for publisering. Den bevilgende organisasjonen fører tilsyn med bruken av midlene, men er vanligvis lite involvert i selve aktiviteten.

Hva er de fire typene forskningsfinansiering?

Når det gjelder finansiering, kan man skille mellom to kategorier: kommersiell og ikke-kommersiell finansiering. Ikke-kommersiell finansiering er de som kun ønsker anerkjennelse, for eksempel veldedige organisasjoner, offentlige etater, akademier og institutter (f.eks. National Institute of Health), mens kommersiell finansiering er de som vil dra nytte av forskningen, for eksempel legemiddelselskaper som ønsker å demonstrere fordelene ved et bestemt legemiddel eller forstå markedshull. 

Det finnes fire hovedtyper av tilskuddsfinansiering innenfor disse to kategoriene, som beskrevet nedenfor:

 • Konkurranseutsatt finansiering: Konkurransebasert finansiering, ofte kjent som skjønnsmessig finansiering, er en metode for utvelgelse av søknader basert på vurderingene til en eller flere vurderere. Støtten tildeles på grunnlag av søknadens kvalitet, og tilskuddsmottakerne velges ikke tilfeldig. 
 • Finansiering av videreføring: Ordninger med videreføringsstipend gjør det mulig for nåværende stipendmottakere å videreføre midlene for neste år. Noen programmer er utelukkende åpne for nåværende stipendmottakere, mens andre tar imot søknader fra både nåværende stipendmottakere og nye kandidater. 
 • Formelfinansiering: Formula grants, as opposed to competitive funding, are distributed to pre-determined grantees. Non-competitive grants are often distributed to qualified entities based on population and/or other census factors, and any candidates who fulfill the application process’s minimal standards are eligible to receive funds.
 • Gjennomgående finansiering: Føderale midler fordeles til delstatene for videreformidling til lokale myndigheter gjennom såkalte "pass-through grants". Under denne finansieringsordningen kan delstatene fordele føderale midler til kvalifiserte lokale myndigheter gjennom formeltildelinger eller åpne konkurranser.

Slik får du finansiering av forskning?

Det kan være vanskelig å finne ut hvordan man skal søke om midler, særlig når det finnes så mange offentlige etater, bedrifter og veldedige organisasjoner med hver sine finansieringsordninger og tidsfrister. I det hele tatt kan det være en utfordring å finne egnede midler å søke om.

Den viktigste egenskapen er en sterk interesse for faget, en grundig forståelse av faget og evnen til å gjenkjenne kunnskapshull. 

Det andre kjennetegnet er å avgjøre om forskningen kan gjennomføres med interne ressurser eller krever ekstern finansiering. Det neste trinnet er å finne ut hvilke finansieringsmuligheter som kan gi midler til emnet ditt, utarbeide et forslag til forskningsstipend og sende det inn i tide. 

Selv om hver enkelt finansieringsmulighet vil ha sine egne (vanligvis svært presise) standarder, er det noen aspekter ved en søknad om forskningsstipend som vanligvis er konvensjonelle, og de vises ofte i rekkefølgen nedenfor:

 • Tittelside
 • Sammendrag
 • Introduction to your research (problem statement, research objective or goals, and importance of research)
 • Litteraturgjennomgang
 • Narrative of your project (methods, techniques, goals, outputs or outcomes, evaluation, and dissemination)
 • Personnel (explain the staffing requirements in detail and ensure that it’s appropriate)
 • Nødvendig budsjett og begrunnelse

Sjekk ut hvordan du formaterer en forskningsoppgave trinn for trinn for å oppfylle disse kravene. Det finnes noen nyttige tips til tittelsiden, sammendraget, innledningen, litteraturgjennomgangen og prosjektbeskrivelsen som kan hjelpe deg med å produsere søknaden om forskningsstipend på riktig måte.

Hvor du kan søke etter finansiering

We’ve compiled a list of the greatest websites for finding financing alternatives.

Grants.gov

Grants.gov gjør det mulig for forskere å søke etter stipendmuligheter fra de mest fremtredende føderale FoU-finansieringsorganisasjonene i USA. Gratis å bruke.

NIH

You’ve probably heard of the Nasjonalt helseinstitutt hvis du jobber med biomedisinsk forskning. Du kan søke på nettsidene deres etter stipend. De gir midler til unge forskere og nye etterforskere. Gratis å bruke.

CRDF Global

CRDF Global is an autonomous, non-profit organization focusing on scientific cooperation and initiatives targeted at addressing global concerns such as global health, nuclear, biological, and chemical security, and water, food, and energy. Grants are available to scientists and innovators in over 40 countries. Free-to-use.

ForskningForskning

For deg som leter etter programmer for forskningsfinansiering, ForskningForskning tilbyr et internasjonalt alternativ. Det kreves imidlertid et betalt abonnement for å få tilgang.

NSF

Gjennom hele året har National Science Foundation gir en rekke tilskudd. NSF finansierer rundt 24% av all statlig finansiert grunnforskning. Gratis å bruke.

Innflytelse på forskningen

Selv om det kanskje ikke ser slik ut, kan finansiering påvirke hvilke forskningsobjekter som behandles og hvilke forskningsresultater som genereres. Idealet er at finansieringen først og fremst skal være økonomisk og upartisk, men det er sjelden tilfelle når det er bedrifter som står bak, og det er ofte skjevheter i finansieringen. 

Som tidligere eksemplifisert kan for eksempel forskning finansiert av et legemiddelselskap sponse en studie som kommer legemiddelindustrien til gode. Og det ville neppe gjelde et offentlig tilskudd eller et veldedig fond.

Is this to say you should shun commercial funding? No, these companies provide vital support for scientific research; nonetheless, studies financed by businesses or special interest organizations must be handled with caution to avoid any type of conflict of interest. Read this article to learn more about how a conflict of interest might affect your research and career, and how to avoid it: Interessekonflikter i forskning: Hva er det og hvordan kan det påvirke.

Vekke leserens oppmerksomhet med effektive grafiske sammendrag

Learn the importance of including infographics in your research if you want to deliver more relevant data, broaden your research’s audience, and stand out from the crowd. Research articles containing Graphical Abstracts have 15x times higher citations than those that haven’t as per CACTUS analyse for artikler publisert i American Academy of Neurology. 

Check out our website and have access to the world’s largest gallery of scientifically accurate Illustrations using the Mind The Graph tool.

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler