Remember in our childhood, when we might have done something wrong and to escape the heated conversations and beatings from our parents, we distracted them by diverting the topic? At first, this may seem a trivial example but this is what we are going to learn about in this article, not how to escape from your parents’ beatings, but about the way you distracted them.

Den logiske betegnelsen på denne typen handlinger kalles for avledningsmanøver. Det er flere som er bekymret for om dette er en forbrytelse eller noe bra, ettersom det kan hjelpe deg med å unnslippe virkelig dårlige situasjoner til tider, men det kan også brukes til å distrahere allmennheten fra den større sannheten. I denne artikkelen skal vi gå nærmere inn på hva avledningsmanøveren er, hva som er formålet med den, hvordan den brukes og noen eksempler som gjør den mer forståelig.

Hva er Red Herring Fallacy?

Red herring fallacy er en retorisk teknikk som går ut på å introdusere tangentiell eller irrelevant informasjon for å avlede oppmerksomheten fra hovedspørsmålet. Denne strategien brukes for å lure eller forvirre tilhørerne eller motparten, samtidig som den får det opprinnelige argumentet til å fremstå som mindre betydningsfullt eller viktig.

The term “red herring” comes from the practice of using a strong-smelling fish to distract hunting dogs from the scent of their prey. Similarly, whenever a topic is being diverted by using irrelevant arguments, it is known to be a red herring fallacy.

In a red herring fallacy, the arguer attempts to divert attention from the primary argument or issue to a different one that is simpler to argue about or supports their position. This can be accomplished in a number of ways, such as changing the topic, criticizing the opponent’s persona or goals, appealing to feelings or prejudices, or invoking an unwarranted sense of urgency.

Formålet med Red Herring

The purpose of using the red herring fallacy is to distract or divert attention away from the main issue or argument in order to make the opponent’s argument seem less important or to mislead the audience. Red herring is done in almost every field of work but out of those, we are going to discuss the ones where it is used quite often:

Røde sild i debatter

Red herrings can be used in debates in a variety of ways. An approach that is frequently used is to raise a tangential issue that is only marginally relevant to the conversation at hand. This strategy can be applied to draw the audience’s attention away from the main point and towards a new subject on which the speaker feels more comfortable speaking.
I en diskusjon om klimaendringer kan en deltaker for eksempel ta opp de økonomiske byrdene forbundet med fornybare energikilder i et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra problemet med karbonutslipp.

Attacking the opponent’s motivations or character during a debate is another common red herring technique. Instead of addressing the core of the opponent’s argument, this strategy seeks to cast doubt on or discredit it by attacking the opponent’s credibility.

A participant in a political discussion, for instance, might attempt to divert attention from their opponent’s policy proposals by criticizing their character or bringing up earlier misconduct. It is important to be aware of the fact that the use of red herrings in debates can be a deliberate strategy employed by a participant who is trying to win at all costs, rather than engaging in a genuine exchange of ideas. 

Rød sild i argumentasjonen

Avledningsmanøvre i diskusjoner er noe man støter på med jevne mellomrom. Psykologisk sett er det svært usannsynlig at en person som prøver å utfordre vårt standpunkt på et bestemt punkt, lar det ligge og aksepterer nederlaget, men heller prøver å bevise at standpunktet er riktig med alle midler.

Det kan dreie seg om noe så dumt som at fansen støtter en skuespiller som kanskje har gjort noe galt i virkeligheten, men tilhengerne deres gjør hva som helst for å avvise det som er galt, og de bruker ofte denne avledningsmanøveren som et verktøy for å distrahere anklagerne.

Det skjer også i dagliglivet vårt. Når noen for eksempel har en opphetet diskusjon om et bestemt tema og føler at de er i ferd med å tape, vil de definitivt prøve å avlede diskusjonen til et irrelevant tema for å opprettholde sitt såkalte image. Det er nettopp dette som er avledningsmanøveren.

Red Herring i filosofi og pedagogikk

Avledningsmanøvre er også vanlig i filosofi og pedagogikk, ofte for å unngå vanskelige spørsmål eller temaer som kan utfordre eksisterende oppfatninger eller antakelser.

I filosofien kan avledningsmanøvrer være spesielt problematiske, ettersom de kan føre til logiske feilslutninger og hindre reell utforskning og forståelse av viktige temaer. Hvis en filosof for eksempel diskuterer moralens natur, kan en annen person introdusere et helt urelatert tema, for eksempel Guds eksistens, for å avlede oppmerksomheten fra hovedspørsmålet.

I pedagogikken kan avledningsmanøvrer også være problematiske, særlig i forbindelse med diskusjoner og debatter i klasserommet. Elever eller lærere kan bruke avledningsmanøvrer for å unngå vanskelige spørsmål eller utfordringer som utfordrer eksisterende oppfatninger. 

Når bruker folk Red Herring Fallacy?

Red herrings are used by people in a variety of situations, often when they’re attempting to avoid answering a challenging question or win an argument by any means necessary. Red herrings are usually used in the following scenarios:

 1. Politiske debatter: Red herrings are primarily used to divert attention away from challenging or controversial subjects. Politicians may use red herrings to sidestep discussing their own performance or policies and disparage their opponents’ personalities or goals.
 2. Annonser: Red herrings are mostly used in advertising to divert customers’ attention away from a product’s true advantages or disadvantages. Advertisers may use inaccurate or misleading information to make a product appeal more urgent or important than it actually is.
 3. Personlige relasjoner: Avledningsmanøvre kan brukes i personlige relasjoner for å avlede oppmerksomheten fra ubehagelige temaer eller problemer. En person kan for eksempel ta opp et helt urelatert emne for å avlede oppmerksomheten fra et ømtålig tema eller kritikk.
 4. Forretningsforhandlinger: I forretningsforhandlinger kan avledningsmanøvre brukes for å avlede motparten fra viktige spørsmål eller bekymringer. En forhandler kan ta opp et irrelevant tema eller tilby en avledningsmanøver for å få motparten til å gå med på en mindre gunstig avtale.
 5. Akademiske samtaler: Red herrings may be used in academic conversations to sidestep challenging questions. A person may use a red herring as a way of deflecting attention from criticism, or to discredit an opponent’s argument.

Eksempler på røde sild

Avledningsmanøvrer er vanlige i hverdagen, men vi har en tendens til å ignorere dem. Her er noen eksempler på avledningsmanøvre i media og i privatlivet:

I media

The red herring fallacy in the media occurs when news outlets or politicians use sensational or emotionally charged stories to distract from the original issue. This can be seen in the phenomenon of “click bait” headlines, where news articles are created to attract readers and encourage clicks, even when the content is not particularly noteworthy or important.

For example, a news outlet might publish a story with a headline like “Celebrity X caught in scandal!” Readers who click on the story discover that the scandal is actually not very serious or has nothing to do with the celebrity’s public image. The news source has succeeded in deflecting attention away from events or problems that may be occurring simultaneously.

I det virkelige liv

Her er et eksempel på et tilfelle av avledningsmanøver i virkeligheten: Under et jobbintervju spør intervjueren en kandidat om hvilke kvalifikasjoner vedkommende har for stillingen. I stedet for å svare på spørsmålet, forteller kandidaten om sin forrige jobb og hvor godt han likte å jobbe der. Ved å ta opp et urelatert tema forsøker kandidaten å unngå å svare på spørsmålet og avlede oppmerksomheten fra sine manglende kvalifikasjoner. 

Funksjoner av Red Herring Fallacy

Hensikten med avledningsmanøveren er å avlede oppmerksomheten fra det egentlige problemet eller temaet, ofte ved å introdusere en sak eller et argument som ikke har noe med saken å gjøre. Her er de viktigste funksjonene til avledningsmanøveren:

 • Avlede oppmerksomheten: Denne feilslutningen brukes ofte for å avlede oppmerksomheten fra et spesifikt tema eller diskusjonspunkt. Foredragsholderen kan endre samtalens gang og komme bort fra det opprinnelige emnet ved å ta opp et urelatert tema.
 • Avledning av kritikk: Avledningsmanøveren brukes også for å avlede kritikk eller unngå skyld for handlinger. Ved å introdusere en ny problemstilling eller et nytt argument kan taleren flytte oppmerksomheten bort fra sine egne feil eller mangler.
 • Genererer emosjonelle reaksjoner: The red herring fallacy is sometimes used to generate emotional responses in the audience. By introducing a topic that is emotionally charged, such as a personal attack or a controversial issue, the speaker is able to appeal to the audience’s emotions rather than their reason.
 • Skaper forvirring: En avledningsmanøver kan også skape forvirring rundt det aktuelle problemet. Den som snakker, kan forkludre diskusjonen og gjøre det vanskelig for andre å forstå diskusjonens egentlige fokus ved å ta opp et urelatert argument eller tema.

Overordnet sett er avledningsmanøverens funksjon å distrahere, avlede, forvirre og forsinke. Det er en taktikk som brukes for å unngå å delta i produktive og meningsfulle diskusjoner, og den kan være skadelig for kritisk tenkning, problemløsning og beslutningsprosesser.

Hvordan unngå Red Herring Fallacy?

Her er noen tips til hvordan du unngår feilslutninger:

 1. Hold fokus: When engaging in a discussion or argument, it’s important to stay focused on the topic at hand. Be clear about what you’re discussing and avoid introducing unrelated issues or arguments.
 2. Identifiser distraksjoner: Hvis noen introduserer et nytt argument eller et nytt tema som ikke har noe med den opprinnelige diskusjonen å gjøre, bør du ta deg tid til å identifisere det som en potensiell distraksjon eller avledningsmanøver. Fokuser samtalen på det opprinnelige temaet og ta opp den aktuelle problemstillingen.
 3. Hold deg til fakta: En måte å unngå avledningsmanøver på er å holde seg til fakta. Unngå å komme med personangrep eller følelsesmessige argumenter som ikke er direkte relatert til saken.
 4. Lytt aktivt: Å lytte aktivt til andre er viktig for å unngå avledningsmanøvre. Ved å lytte nøye til hva andre sier og svare direkte på argumentene deres, kan du unngå å bli avledet av distraksjoner eller irrelevante temaer.
 5. Still spørsmål: Når du deltar i en diskusjon eller krangel, bør du stille spørsmål for å klargjøre hva saken dreier seg om og sørge for at alle er på bølgelengde. Dette kan bidra til å unngå misforståelser og sikre at samtalen holder fokus på det aktuelle temaet.

Frigjør kraften i infografikk med Mind the Graph

Mind the Graph er et kraftig infografikkverktøy som kan hjelpe forskere med å forbedre kvaliteten på forskningsartiklene sine ved hjelp av enkle og attraktive bilder. Registrer deg nå for å utnytte kraften i infografikk med Mind the Graph. 

logo-abonnement

Abonner på nyhetsbrevet vårt

Eksklusivt innhold av høy kvalitet om effektiv visuell
kommunikasjon innen vitenskap.

- Eksklusiv guide
- Tips om design
- Vitenskapelige nyheter og trender
- Veiledninger og maler