Gadsimtiem ilgi islāms un zinātne ir bijuši cieši saistīti. Islāmam ir bagāta zinātnisko sasniegumu vēsture, un tas joprojām sniedz nozīmīgu ieguldījumu zinātnē un tehnoloģijās. Musulmaņu zinātnieki un zinātnieki aktīvi darbojas dažādās pētniecības un attīstības jomās, un islāma iestādēm ir nozīmīga loma zinātnes attīstības veicināšanā.

Zinātnes vēsture musulmaņu pasaulē

Islāmu dibināja pravietis Muhameds, kurš mācīja pasaules uzskatu, kura pamatā ir ticība vienam Dievam un individuāla atbildība. Islāma reliģija uzsver zināšanu apguves nozīmi un mudina savus sekotājus pētīt Dieva darbus visās dzīves jomās.

Islāma un zinātnes saikne aizsākās 8. gadsimtā, laikā, kas pazīstams kā Islāma zelta laikmets, kurš ilga no 8. līdz 13. gadsimtam. Šajā laikā islāma civilizācija uzplauka, radot daudz nozīmīgu sasniegumu zinātnē, matemātikā, filozofijā, medicīnā, ģeogrāfijā, mākslā un citās jomās.

Papildus šiem individuālajiem sasniegumiem islāma civilizācija izveidoja arī institūcijas, kas veicināja zinātnisko pētniecību un stipendiju, piemēram, Gudrības namu Bagdādē, kas bija centrs, kurā tika tulkoti un saglabāti zinātniskie teksti no Senās Grieķijas, Persijas un Indijas.

Islāma zinātne turpināja uzplaukt daudzus gadsimtus, taču, sākot ar 13. gadsimtu, samazinoties islāma impēriju varai un ietekmei, tā samazinājās. Tomēr musulmaņu zinātnieku ieguldījums zinātnē un filozofijā tiek novērtēts un pētīts vēl šodien.

Ievērojamas Islāma zinātnes personības

Islāma zinātnei ir bagāta vēsture ar daudziem nozīmīgiem vārdiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu daudzās jomās. Lūk, daži no ievērojamākajiem vārdiem:

Al-Khwarizmi: "Algebras tēvs", jo viņš sarakstīja grāmatu "Al-Jabr", kurā ieviesa algebras jēdzienu un arābu ciparu izmantošanu. Viņš bija arī astronomijas un ģeogrāfijas zinātnieks.

Ibn al-Haytham: Pazīstams ar saviem darbiem optikā un bieži tiek uzskatīts par modernās optikas tēvu. Viņš sarakstīja grāmatu "Kitab al-Manazir" ("Optikas grāmata"), kurā ieviesa camera obscura jēdzienu un izskaidroja, kā acs uztver gaismu.

Al-Razi: Ārsts, filozofs un alķīmiķis, kuru bieži dēvē par "pediatrijas tēvu". Viņš sarakstīja daudzus medicīniskus tekstus, tostarp "Visaptverošu grāmatu par medicīnu", kā arī sniedza nozīmīgu ieguldījumu ķīmijas un alķīmijas jomā.

Ibn Sina (Avicenna): Ārsts un filozofs, kurš sarakstīja grāmatu "Medicīnas kanons", kas gadsimtiem ilgi kļuva par standarta medicīnas tekstu Eiropā. Viņš deva nozīmīgu ieguldījumu arī astronomijā, filozofijā un matemātikā.

Al-Farabi: Bija filozofs un mūziķis, kurš rakstīja par plašu tēmu loku, tostarp metafiziku, ētiku un politisko filozofiju. Viņš arī sarakstīja grāmatu par mūzikas teoriju "Kitab al-Musiqi al-Kabir".

Al-Kindi: Filozofs, matemātiķis un zinātnieks, kurš rakstīja par dažādiem tematiem, tostarp loģiku, metafiziku un astronomiju. Viņš arī deva nozīmīgu ieguldījumu kriptogrāfijas jomā.

Ibn Rušds (Averroess): Viņš bija filozofs un ārsts, kurš rakstīja komentārus par Aristoteļa darbiem un sniedza nozīmīgu ieguldījumu loģikas un metafizikas jomā.

Šie ir tikai daži no daudzajiem islāma zinātnes pārstāvjiem, un viņu devums joprojām ietekmē mūsu izpratni par pasauli.

Zinātne un Korāns

Foto no islamicity.org

Kas ir Korāns?

Korāns ir islāma svētie raksti, kas ir reliģiskā ticība vairāk nekā 1,8 miljardiem cilvēku visā pasaulē. Musulmaņi tic, ka Korāns ir burtisks Dieva vārds, kas 23 gadu laikā atklāts pravietim Muhamedam.

Tā sastāv no 114 nodaļām jeb sūrām, kas ir rakstītas arābu valodā un kopumā satur aptuveni 6 236 pantus. Nodaļas ir sakārtotas garuma secībā no garākās līdz īsākajai. Pirmā nodaļa, kas pazīstama kā Al-Faatihah jeb "Atklāšana", tiek skaitīta ikdienas lūgšanās.

Tā sniedz norādījumus par plašu tēmu loku, tostarp par ticību, morāli, likumiem, vēsturi un stāstiem par agrākajiem praviešiem un civilizācijām. Tā tiek uzskatīta arī par iedvesmas avotu un vadlīniju avotu musulmaņiem visos ikdienas dzīves aspektos.

Kāda ir Korāna nozīme islāmam un zinātnei?

Runājot par islāmu un zinātni, tas ir bijis diskusiju un debašu temats daudzus gadus. Daži cilvēki uzskata, ka Korāns satur zinātniskas zināšanas, kas apsteidza savu laiku, savukārt citi apgalvo, ka zinātniskie atklājumi tika veikti neatkarīgi no Korāna.

Korānā ir daži panti, kas bieži tiek minēti kā pierādījums zinātniskām zināšanām. Piemēram, Korānā ir minēts embrionālās attīstības process un cilvēka augļa augšanas stadijas, ko ir apstiprinājusi mūsdienu embrioloģija. Tāpat Korānā ir pieminēta Visuma paplašināšanās, kas ir jēdziens, kuru zinātnieki atklāja tikai 20. gadsimtā.

Tomēr Korānā ir arī daži panti, kas, šķiet, ir pretrunā ar mūsdienu zinātnisko izpratni. Piemēram, Korāns apraksta sauli kā "rietējošu" konkrētā vietā, kas neatbilst mūsdienu izpratnei par sauli kā stacionāru zvaigzni, ap kuru riņķo Zeme.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Korāns nav zinātnisks, bet gan reliģisks teksts, kas sniedz norādījumus un morāles mācības. Lai gan Korānā var atrast dažas zinātniskas zināšanas, tas nav paredzēts kā visaptverošs ceļvedis zinātnes atklājumos. Tā vietā, lai pētītu dabisko pasauli un izdarītu jaunus atklājumus, indivīdiem pašiem ir jāizmanto sava kritiskā domāšana un zinātniskās metodes.

Mind the Graph ir tiešsaistes platforma, kas piedāvā rīku kopumu, lai palīdzētu zinātniekiem un pētniekiem izveidot augstas kvalitātes grafiskus kopsavilkumus, zinātniskus plakātus un infografikas. Platforma nodrošina plašu zinātnisko ilustrāciju un veidņu bibliotēku, kā arī rīkus to pielāgošanai un jaunu elementu, piemēram, teksta, grafiku un datu, pievienošanai.

zinātniskās ilustrācijas
logotipa abonements

Abonēt mūsu biļetenu

Ekskluzīvs augstas kvalitātes saturs par efektīvu vizuālo
komunikācija zinātnē.

- Ekskluzīvs ceļvedis
- Dizaina padomi
- Zinātnes jaunumi un tendences
- Mācību pamācības un veidnes