Zinātne un sabiedriskā politika: An Informative Exploration: An Informative Exploration

Iedziļināsimies zinātnes un sabiedriskās politikas jautājumos. Izpētīsim, kā zinātne veido politiku un politika ietekmē zinātni. Iegūstiet ieskatu krustpunktā.