Наука и обществена политика: Политиката и обществените науки: информативно изследване

Нека се потопим в науката и обществените политики. Проучете как науката формира политиката и как политиката влияе на науката. Получете информация за пресечната точка.