Vetenskap och offentlig politik: En informativ undersökning

Låt oss dyka in i vetenskap och offentlig politik. Utforska hur vetenskapen formar politiken och hur politiken påverkar vetenskapen. Få insikter i skärningspunkten.