Επιστήμη και δημόσια πολιτική: Επιστήμη και Πολιτική: Μια κατατοπιστική εξερεύνηση

Ας ασχοληθούμε με την επιστήμη και τη δημόσια πολιτική. Εξερευνήστε πώς η επιστήμη διαμορφώνει την πολιτική & η πολιτική επηρεάζει την επιστήμη. Αποκτήστε γνώσεις στη διασταύρωση.