Věda a veřejná politika: An Informative Exploration: An Informative Exploration

Ponořme se do vědy a veřejné politiky. Prozkoumejte, jak věda ovlivňuje politiku a politika ovlivňuje vědu. Získejte vhled do průsečíku.