Veda a verejná politika: Informatívny prieskum

Venujme sa vede a verejnej politike. Preskúmajte, ako veda formuje politiku a politika ovplyvňuje vedu. Získajte poznatky o priesečníku.