Είναι εφικτή η δημοσίευση εγγράφων χωρίς τη χρήση εξωτερικής χρηματοδότησης.Εάν διεξάγετε έρευνα παρατήρησης ή πειραματική έρευνα με μικρό μέγεθος δείγματος, μπορείτε πιθανώς να τη διεξάγετε χωρίς τη χρήση εξωτερικής χρηματοδότησης και να καταλήξετε σε έγγραφα με νόημα, όπως αναφορές περιπτώσεων, σειρές περιπτώσεων, μελέτες παρατήρησης ή μικρές πειραματικές μελέτες.

Εάν αναλαμβάνετε πολυκεντρική έρευνα, τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές, πειράματα πεδίου ή έρευνα παρατήρησης με μεγάλο αριθμό δειγμάτων, μπορεί να είναι δύσκολο να ολοκληρώσετε τη μελέτη με τους πόρους του τμήματος ή του ιδρύματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξωτερική χρηματοδότηση. 

Μια σημαντική ερευνητική προσπάθεια χρειάζεται εργατικό δυναμικό και υλικά, καθώς και χρηματοδότηση για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε γιατί πρέπει να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδότηση της έρευνας, ποια είδη είναι διαθέσιμα, πού μπορείτε να τα αποκτήσετε και, κυρίως, πώς να τα ζητήσετε.

Τι είναι η χρηματοδότηση της έρευνας και πώς λειτουργεί;

Ως ερευνητικά κονδύλια ορίζονται οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται για την ανάληψη επιστημονικής έρευνας, συνήθως μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας. Η υποβολή αιτήσεων για επιχορηγήσεις και η απόκτηση ερευνητικών κονδυλίων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της διεξαγωγής έρευνας. 

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η πλειονότητα της χρηματοδότησης της έρευνας προέρχεται από δύο κύριες πηγές: επιχειρήσεις (μια φαρμακευτική επιχείρηση, για παράδειγμα) και την κυβέρνηση (π.χ. από το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας κ.ο.κ.). 

Με βάση την πιο πρόσφατη Αμερικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστήμης (AAAS) πληροφορίες, οι επιχειρήσεις συνεισέφεραν πάνω από 3 φορές περισσότερο από την κυβέρνηση στην Ε&Α - Έρευνα και Ανάπτυξη, το 2019 ($463,745 εκατ. έναντι $138,880 εκατ.).

Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα (π.χ. το Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο του Μαστού, το Ίδρυμα David και Lucile Packard κ.λπ.) επιδοτούν ένα μικρότερο μέρος της επιστημονικής έρευνας, ιδίως στην ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες όπως ο καρκίνος, η ελονοσία και το AIDS. Το 2019, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ήταν υπεύθυνα για $26,662 εκατ. χρηματοδότηση της έρευνας.

Λοιπόν, πώς ακριβώς λειτουργεί η χρηματοδότηση;

Τα κονδύλια βοηθούν τους ερευνητές που πληρούν τις προϋποθέσεις με χρήματα, εξοπλισμό ή και τα δύο για τη διεξαγωγή εγκεκριμένων ερευνών ή δοκιμών. Ο επιχορηγούμενος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, την υποβολή εκθέσεων προόδου και την προετοιμασία των αποτελεσμάτων για δημοσίευση. Ο οργανισμός που χορηγεί εποπτεύει τη χρήση των κονδυλίων που εκταμιεύει, αν και συνήθως έχει μικρή συμμετοχή στην ίδια τη δραστηριότητα.

Ποιοι είναι οι τέσσερις τύποι χρηματοδότησης της έρευνας;

Όσον αφορά τις ποικιλίες χρηματοδότησης, υπάρχουν δύο κατηγορίες που πρέπει να εξεταστούν: η εμπορική και η μη εμπορική χρηματοδότηση. Οι μη εμπορικές χρηματοδοτήσεις είναι αυτές που επιδιώκουν μόνο την αναγνώριση, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, κυβερνητικά τμήματα, ακαδημίες, ινστιτούτα (π.χ. Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας), ενώ οι εμπορικές χρηματοδοτήσεις είναι αυτές που θα επωφεληθούν από την έρευνα, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες που θέλουν να αποδείξουν τα οφέλη ενός συγκεκριμένου φαρμάκου ή να κατανοήσουν τα κενά της αγοράς. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι χρηματοδότησης μέσω επιχορηγήσεων σε αυτές τις δύο κατηγορίες, όπως περιγράφονται παρακάτω:

 • Ανταγωνιστική χρηματοδότηση: Η ανταγωνιστική χρηματοδότηση, συχνά γνωστή ως χρηματοδότηση κατά διακριτική ευχέρεια, είναι μια μέθοδος επιλογής προτάσεων με βάση την κρίση ενός αξιολογητή ή μιας ομάδας αξιολογητών. Η χρηματοδότηση χορηγείται με βάση την αξία της αίτησης και οι δικαιούχοι δεν επιλέγονται τυχαία. 
 • Συνέχιση της χρηματοδότησης: Τα καθεστώτα επιχορήγησης για τη συνέχιση της χρηματοδότησης επιτρέπουν στους σημερινούς δικαιούχους επιχορήγησης να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση για το επόμενο έτος. Ορισμένα προγράμματα απευθύνονται αποκλειστικά σε τρέχοντες επιχορηγούμενους, ενώ άλλα δέχονται αιτήσεις τόσο από τρέχοντες επιχορηγούμενους όσο και από νέους υποψηφίους. 
 • Χρηματοδότηση με βάση τον τύπο: Οι επιχορηγήσεις τύπου, σε αντίθεση με την ανταγωνιστική χρηματοδότηση, διανέμονται σε προκαθορισμένους δικαιούχους. Οι μη ανταγωνιστικές επιχορηγήσεις διανέμονται συχνά σε κατάλληλους φορείς με βάση τον πληθυσμό και/ή άλλους παράγοντες απογραφής, και κάθε υποψήφιος που πληροί τα ελάχιστα πρότυπα της διαδικασίας υποβολής αίτησης είναι επιλέξιμος να λάβει κεφάλαια.
 • Μεταβατική χρηματοδότηση: Τα ομοσπονδιακά κονδύλια διανέμονται στις πολιτείες για διανομή στις τοπικές κυβερνήσεις μέσω επιχορηγήσεων. Στο πλαίσιο αυτού του συστήματος χρηματοδότησης, τα κράτη μπορούν να διανείμουν ομοσπονδιακά κονδύλια σε επιλέξιμες τοπικές κυβερνήσεις μέσω κατανομών τύπου ή ανοικτών διαγωνισμών.

Πώς να αποκτήσετε χρηματοδότηση της έρευνας?

Η διαχείριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης είναι σίγουρα εκφοβιστική για τα άτομα που εντάσσονται στην επιστημονική κοινότητα, ιδίως όταν υπάρχουν τόσες πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις και φιλανθρωπικά ιδρύματα, το καθένα με τα δικά του συστήματα χρηματοδότησης και τις δικές του προθεσμίες. Η εξεύρεση των κατάλληλων κονδυλίων για να υποβάλει κανείς αίτηση μπορεί να αποτελέσει πρόκληση στο σύνολό της.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό είναι το έντονο ενδιαφέρον για το θέμα, η εμπεριστατωμένη κατανόηση του θέματος και η ικανότητα αναγνώρισης των γνωστικών κενών. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι να αποφασίσετε αν η έρευνά σας μπορεί να ολοκληρωθεί με εσωτερικούς πόρους ή απαιτεί εξωτερική χρηματοδότηση. Το επόμενο βήμα είναι να ανακαλύψετε ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να παράσχουν κεφάλαια για το θέμα σας, να προετοιμάσετε μια πρόταση ερευνητικής επιχορήγησης και να την υποβάλετε εγκαίρως. 

Αν και κάθε ευκαιρία χρηματοδότησης έχει τα δικά της (συνήθως εξαιρετικά ακριβή) πρότυπα, υπάρχουν ορισμένες πτυχές μιας πρότασης ερευνητικής επιχορήγησης που είναι γενικά συμβατικές και συχνά εμφανίζονται με τη σειρά που παρατίθεται παρακάτω:

 • Σελίδα τίτλου
 • Περίληψη
 • Εισαγωγή στην έρευνά σας (περιγραφή του προβλήματος, ερευνητικός στόχος ή στόχοι και σημασία της έρευνας)
 • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
 • Αφήγηση του έργου σας (μέθοδοι, τεχνικές, στόχοι, εκροές ή αποτελέσματα, αξιολόγηση και διάδοση)
 • Προσωπικό (εξηγήστε λεπτομερώς τις απαιτήσεις στελέχωσης και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη)
 • Απαιτούμενος προϋπολογισμός και αιτιολόγησή του

Ελέγξτε πώς να διαμορφώσετε μια ερευνητική εργασία βήμα προς βήμα για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. Υπάρχουν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για τη σελίδα τίτλου, την περίληψη, την εισαγωγή, τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την περιγραφή του έργου σας που μπορούν να σας βοηθήσουν να συντάξετε σωστά την ερευνητική σας πρόταση επιχορήγησης.

Πού να αναζητήσετε χρηματοδότηση

Συγκεντρώσαμε έναν κατάλογο με τους καλύτερους ιστότοπους για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων χρηματοδότησης.

Grants.gov

Grants.gov επιτρέπει στους ερευνητές να αναζητούν δυνατότητες επιχορήγησης από τους πιο σημαντικούς ομοσπονδιακούς οργανισμούς χρηματοδότησης Ε&Α στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δωρεάν στη χρήση.

NIH

Πιθανόν να έχετε ακούσει για το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας εάν εργάζεστε στη βιοϊατρική έρευνα. Μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπό τους οποιαδήποτε από τις επιχορηγήσεις τους. Δίνουν κονδύλια σε νέους επιστημονικούς επιστήμονες και νέους ερευνητές. Δωρεάν στη χρήση.

CRDF Global

CRDF Global είναι ένας αυτόνομος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επικεντρώνεται στην επιστημονική συνεργασία και σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων όπως η παγκόσμια υγεία, η πυρηνική, βιολογική και χημική ασφάλεια, το νερό, τα τρόφιμα και η ενέργεια. Οι επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες σε επιστήμονες και καινοτόμους σε περισσότερες από 40 χώρες. Ελεύθερη χρήση.

ΈρευναΕρευναΕρευνα

Για όσους αναζητούν προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας, ΈρευναΕρευναΕρευνα προσφέρει μια διεθνή εναλλακτική λύση. Ωστόσο, για την πρόσβαση απαιτείται συνδρομή επί πληρωμή.

NSF

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών παρέχει μια σειρά από επιχορηγήσεις. Το NSF χρηματοδοτεί περίπου το 24% του συνόλου της χρηματοδοτούμενης από την κυβέρνηση βασικής έρευνας. Ελεύθερη χρήση.

Επιρροή στην έρευνα

Παρόλο που δεν φαίνεται, η χρηματοδότηση μπορεί να επηρεάσει το χειρισμό των ερευνητικών υποκειμένων και τα αποτελέσματα της έρευνας. Το ιδανικό είναι η χρηματοδότηση να είναι κυρίως οικονομική και αμερόληπτη, αλλά αυτό σπάνια συμβαίνει όταν περιλαμβάνει επιχειρήσεις- οι χρηματοδοτήσεις συχνά περιλαμβάνουν προκαταλήψεις. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια έρευνα που χρηματοδοτείται από φαρμακευτική εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτεί μια μελέτη που ωφελεί τη βιομηχανία φαρμάκων. Και αυτό δύσκολα θα ίσχυε για μια κρατική επιχορήγηση ή ένα φιλανθρωπικό ταμείο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγετε την εμπορική χρηματοδότηση; Όχι, οι εταιρείες αυτές παρέχουν ζωτικής σημασίας υποστήριξη για την επιστημονική έρευνα- ωστόσο, οι μελέτες που χρηματοδοτούνται από επιχειρήσεις ή οργανώσεις ειδικών συμφερόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή για να αποφεύγεται κάθε είδους σύγκρουση συμφερόντων. Διαβάστε αυτό το άρθρο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μια σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να επηρεάσει την έρευνά σας και την καριέρα σας και πώς να την αποφύγετε: Σύγκρουση συμφερόντων στην έρευνα: Τι είναι και πώς μπορεί να επηρεάσει.

Προσελκύστε την προσοχή των αναγνωστών με αποτελεσματικές γραφικές περιλήψεις

Μάθετε τη σημασία της ενσωμάτωσης των infographics στην έρευνά σας, αν θέλετε να παρέχετε πιο συναφή δεδομένα, να διευρύνετε το κοινό της έρευνάς σας και να ξεχωρίσετε από το πλήθος. Τα ερευνητικά άρθρα που περιέχουν γραφικές περιλήψεις έχουν 15x φορές περισσότερες αναφορές από εκείνα που δεν έχουν σύμφωνα με το CACTUS ανάλυση για άρθρα που δημοσιεύονται στην Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας. 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και αποκτήστε πρόσβαση στη μεγαλύτερη γκαλερί επιστημονικά ακριβών εικονογραφήσεων στον κόσμο, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Mind The Graph.

logo-subscribe

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Αποκλειστικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας σχετικά με την αποτελεσματική οπτική
επικοινωνία στην επιστήμη.

- Αποκλειστικός οδηγός
- Συμβουλές σχεδιασμού
- Επιστημονικά νέα και τάσεις
- Σεμινάρια και πρότυπα