Inden for videnskabelig forskning er en grundig forståelse af den eksisterende viden og udviklingen inden for et specifikt område afgørende for nye opdagelser. Det er her, en indledende litteraturgennemgang kommer ind i billedet og fungerer som fundamentet for enhver vellykket forskningsindsats. I denne artikel vil vi dykke ned i betydningen af en indledende litteraturgennemgang, udforske dens formål, skitsere de involverede trin, give nyttige tips og fremhæve fordelene ved at gennemføre denne kritiske proces.

Introduktion til foreløbig litteraturgennemgang

Den indledende litteraturgennemgang fungerer som en indledende undersøgelse af den eksisterende viden om et forskningsemne. Det indebærer at identificere og analysere relevante kilder for at få en omfattende forståelse af emnet. Ved at foretage en indledende litteraturgennemgang kan forskere afdække eksisterende teorier, identificere videnshuller og formulere forskningsspørgsmål, der bidrager til udviklingen af deres felt.

Formålet med en foreløbig litteraturgennemgang

Det primære formål med en indledende litteraturgennemgang er at etablere et stærkt fundament for forskningsprojektet. Det hjælper forskere med at forstå den historiske kontekst, aktuelle tendenser og huller i viden relateret til deres forskningsemne. Ved at gennemgå eksisterende litteratur kan forskere forfine deres forskningsspørgsmål, udvikle passende metoder og undgå at gentage tidligere undersøgelser. En veludført indledende litteraturgennemgang gør det muligt for forskere at bygge videre på eksisterende viden og bidrage med originale indsigter til det videnskabelige samfund.

Trin i en foreløbig litteraturgennemgang

Identificering af nøgleord og kilder

Det første skridt i en foreløbig litteraturgennemgang er at identificere nøgleord og kilder, der er relevante for forskningsemnet. Nøgleord er afgørende for effektive databasesøgninger, der gør det muligt for forskere at finde relevante artikler, bøger og andre ressourcer. Det er afgørende at vælge passende databaser, som f.eks. PubMed, Scopuseller Web of Science, baseret på emneområdet. Derudover kan det hjælpe forskere med at identificere værdifulde kilder at konsultere eksperter, udforske referencelister over relevante publikationer og bruge citation-tracking-værktøjer.

Evaluering og udvælgelse af kilder

Når forskerne har identificeret potentielle kilder, skal de evaluere deres relevans, troværdighed og kvalitet. Kritisk evaluering sikrer, at der medtages pålidelige og autoritative oplysninger i den foreløbige litteraturgennemgang. Forskere bør overveje faktorer som forfatterens ekspertise, udgivelsesdato, peer-review-status og tidsskriftets eller konferencens omdømme. Valg af kilder af høj kvalitet øger validiteten og pålideligheden af gennemgangen og styrker grundlaget for forskningen.

Identificering af temaer, debatter og huller

Efter at have indsamlet en række kilder bør forskerne analysere og identificere fælles temaer, debatter og huller i den eksisterende litteratur. Temaer repræsenterer tilbagevendende emner eller ideer, mens debatter involverer modstridende synspunkter eller uløste problemer. At identificere disse aspekter hjælper forskere med at forstå den aktuelle viden og potentielle områder for yderligere udforskning. Ved at erkende huller i den eksisterende litteratur kan forskere formulere forskningsspørgsmål, der adresserer uløste problemer og bidrager til udviklingen af deres felt.

Skitsering af litteraturgennemgangens struktur

At skabe en klar og logisk struktur er afgørende for at organisere den foreløbige litteraturgennemgang effektivt. Forskere bør etablere et sammenhængende flow af ideer, gruppere relaterede koncepter sammen og sørge for en problemfri overgang mellem sektionerne. En disposition kan fungere som en køreplan for gennemgangen og sikre, at alle vigtige aspekter bliver dækket. Ved at organisere litteraturgennemgangen på en struktureret måde kan forskerne præsentere deres resultater på en sammenhængende og engagerende måde.

Skrivning af den indledende litteraturgennemgang

Introduktion

Indledningen til den foreløbige litteraturgennemgang sætter scenen ved at give et kort overblik over forskningsemnet, fremhæve dets betydning og forklare formålet med gennemgangen. Den skal fange læserens opmærksomhed, etablere konteksten og tydeligt angive de forskningsspørgsmål eller mål, som gennemgangen sigter mod at besvare.

Hoveddelen af litteraturgennemgangen

Hoveddelen af den foreløbige litteraturgennemgang præsenterer en kritisk analyse af de identificerede kilder. Den skal diskutere hovedtemaerne, debatterne og hullerne i den eksisterende litteratur og fremhæve de vigtigste resultater og teorier. Forskere bør sammenligne og kontrastere forskellige perspektiver, evaluere styrkerne og begrænsningerne ved hvert studie og syntetisere informationen for at skabe ny indsigt. Korrekt citering og henvisning er afgørende for at anerkende andre forskeres bidrag.

Konklusion

Konklusionen på den foreløbige litteraturgennemgang bør opsummere de vigtigste resultater, understrege vigtigheden af forskningsemnet og skitsere potentielle veje til fremtidig forskning. Den bør også adressere eventuelle uløste debatter eller huller i den eksisterende litteratur og fremhæve betydningen af det forskningsprojekt, der skal foreslås.

Korrekturlæsning og redigering

Når du har skrevet den foreløbige litteraturgennemgang, er det vigtigt at korrekturlæse og redigere dokumentet omhyggeligt. Forskere bør sikre sig, at gennemgangen er fri for grammatiske fejl, stavefejl og uoverensstemmelser i formateringen. Korrekturlæsning hjælper også med at forbedre klarheden og sammenhængen i gennemgangen, hvilket forbedrer dens overordnede kvalitet og læsbarhed.

Få mere at vide om redigering og korrekturlæsning i denne artikel.

Tips til at skrive en effektiv foreløbig litteraturgennemgang

 1. Start tidligt: Begynd den indledende litteraturgennemgang tidligt i forskningsprocessen, så der er god tid til grundig udforskning og analyse.
 2. Vær systematisk: Udarbejd en klar plan og følg en systematisk tilgang for at sikre en omfattende dækning af relevant litteratur.
 3. Tag detaljerede noter: Tag organiserede noter, mens du gennemgår kilder, fremhæver nøglepunkter og registrerer relevante citater for nem reference.
 4. Hold fokus: Bevar et klart fokus på forskningsmålene og undgå at blive distraheret af irrelevante eller tangentielle oplysninger.
 5. Søg feedback: Del den foreløbige litteraturgennemgang med kolleger eller mentorer for at få værdifuld feedback og indarbejde forslag til forbedringer.

Almindelige fejl at undgå, når man skriver et foreløbigt litteraturstudie

 • Mangel på fokus: Hvis man ikke etablerer et klart fokus eller forskningsspørgsmål, kan det føre til en spredt og ufokuseret litteraturgennemgang.
 • Utilstrækkelig analyse: Hvis man blot opsummerer eksisterende litteratur uden kritisk at analysere resultaterne og identificere huller, begrænser det værdien af gennemgangen.
 • For stor afhængighed af en enkelt kilde: Hvis man i høj grad baserer sig på en enkelt kilde, kan det medføre bias og begrænse bredden af litteraturgennemgangen.
 • Dårlig organisering: Utilstrækkelig strukturering og organisering kan gøre anmeldelsen forvirrende og svær at følge, hvilket hæmmer læserens forståelse.

Fordele ved at foretage en foreløbig litteraturgennemgang

At foretage en indledende litteraturgennemgang giver flere fordele for forskere. Det hjælper forskerne:

 1. Opnå en omfattende forståelse af eksisterende viden;
 2. Identificer huller og forskningsmuligheder;
 3. Udvikle forskningsspørgsmål og hypoteser;
 4. Finpudse forskningsmetoder og undersøgelsesdesign;
 5. Undgå overlapning og byg videre på eksisterende forskning;
 6. Bidrage med originale indsigter til det videnskabelige samfund.

Værktøjer og ressourcer til gennemførelse af en foreløbig litteraturgennemgang

Flere værktøjer og ressourcer kan hjælpe forskere med at gennemføre en indledende litteraturgennemgang effektivt. Databaser som PubMed, Scopusog Web of Science tilbyder store samlinger af akademiske artikler. Referencehåndteringsværktøjer som EndNote, Zotero og Mendeley gør det lettere at organisere og citere kilder. Desuden giver onlinefællesskaber og fora som ResearchGate mulighed for at komme i kontakt med andre forskere og få adgang til værdifuld indsigt.

Eksempler på gode foreløbige litteraturstudier

Forskere kan søge efter eksempler på litteraturgennemgange i akademiske databaser som f.eks. PubMed, Google Scholareller institutionelle arkiver ved at bruge relevante søgeord, der er relateret til deres forskningsemne. Derudover har mange universiteter og forskningsinstitutioner deres egne onlinedatabaser, hvor du kan finde litteraturanmeldelser udgivet af deres fakultetsmedlemmer eller forskere.

Når du søger efter litteraturgennemgange, er det en god idé at inkludere specifikke søgeord relateret til dit forskningsemne, efterfulgt af sætninger som "litteraturgennemgang" eller "systematisk gennemgang". Det vil hjælpe med at indsnævre dine søgeresultater og finde relevante eksempler inden for dit studieområde.

Husk at citere de kilder, du bruger i din research, korrekt, og følg den referencestil, der kræves af din institution eller dit forlag.

Konklusion

Konklusionen er, at en indledende litteraturgennemgang er en uundværlig del af videnskabelig forskning, som giver forskere et solidt grundlag for deres undersøgelser. Ved at følge de skitserede trin kan forskere foretage en grundig gennemgang, identificere huller i viden og bidrage til deres felt. At skrive en effektiv foreløbig litteraturgennemgang kræver omhyggelig opmærksomhed på detaljer, kritisk analyse og overholdelse af korrekt citationspraksis. Med de rette værktøjer og ressourcer kan forskere forbedre deres forståelse af eksisterende viden og effektivt kommunikere deres videnskabelige resultater.

Kommuniker videnskab visuelt med den bedste og gratis infografikmaskine

Forskere kan forbedre deres videnskabelige kommunikation gennem visuelt engagerende infografik. Mind the Graph tilbyder en omfattende infografikproducent, der gør det muligt for forskere at præsentere deres forskningsresultater på en visuelt tiltalende og tilgængelig måde. Ved at bruge Mind the Graph kan forskere skabe professionel infografik, der effektivt kommunikerer komplekse videnskabelige koncepter til et bredt publikum, hvilket gør deres forskning mere tilgængelig og virkningsfuld.

logo-abonnement

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Eksklusivt indhold af høj kvalitet om effektiv visuel
kommunikation inden for videnskab.

- Eksklusiv guide
- Tips til design
- Videnskabelige nyheder og tendenser
- Vejledninger og skabeloner