Ви коли-небудь замислювалися над тим, як дослідники отримують швидкий знімок характеристик або поведінки населення? Що ж, саме тут у гру вступають перехресні дослідження! 

Вони - наче миттєвий знімок у часі, що дає нам змогу зазирнути в те, що відбувається в конкретній групі в конкретний момент. Це як зробити швидке фото на вечірці, щоб побачити, хто носить найкрутіше вбрання або хто танцює так, ніби ніхто не бачить.

Незалежно від того, чи ви допитливий читач, чи дослідник-початківець, ця стаття допоможе вам перехресне дослідження за і проти та їхнє реальне застосування. 

Що таке перехресне дослідження?

Крос-секційне дослідження - це тип дослідження, який використовується для збору інформації та аналізу даних у певний момент часу. Воно передбачає збір даних від різноманітної групи осіб або суб'єктів, які представляють різні групи населення, вікові групи або інші відповідні категорії.
Метою перехресного дослідження є розуміння та опис поширеності певних характеристик, поведінки або станів серед обраної групи населення.

Дослідники зазвичай збирають дані за допомогою опитувань, інтерв'ю або спостережень, фіксуючи досвід, думки або стан здоров'я учасників протягом певного періоду.
Вивчаючи одночасно широке коло осіб, перехресні дослідження дають цінну інформацію про взаємозв'язок між змінними, що нас цікавлять, та їхній розподіл між різними групами.

Цей тип дослідження особливо корисний для оцінки поширеності захворювань, поведінки чи ставлення, а також для виявлення закономірностей або зв'язків між різними факторами. 

Характеристика перехресних досліджень:

Перехресні дослідження мають кілька характерних особливостей, які відрізняють їх від інших дослідницьких планів. Ось деякі ключові характеристики перехресних досліджень:

 1. Знімок у часі: Перехресні дослідження збирають дані в певний момент часу, надаючи моментальний знімок досліджуваної сукупності. Зібрані дані представляють собою зріз населення на певний момент часу.
 2. Спостережлива натура: Перехресні дослідження є насамперед спостереженнями за своєю природою. Дослідники спостерігають і збирають інформацію про змінні, які їх цікавлять, не маніпулюючи і не втручаючись у середовище учасників дослідження.
 3. Оцінка поширеності: Ці дослідження часто застосовуються для визначення поширеності певної характеристики, поведінки або стану в популяції. Збираючи дані з різних груп, дослідники можуть оцінити частоту або розподіл досліджуваної змінної.
 4. Одночасний збір даних: Дані збираються від учасників дослідження протягом одного періоду, зазвичай за допомогою опитувань, інтерв'ю або спостережень. Це дозволяє дослідникам збирати інформацію від різних людей одночасно.
 5. Множинні змінні: Перехресні дослідження часто вивчають кілька змінних одночасно. Дослідники можуть вивчати взаємозв'язки, асоціації або закономірності між різними факторами в межах досліджуваної популяції.
 6. Швидко та економічно ефективно: Перехресні дослідження є відносно швидкими та економічно ефективними порівняно з лонгітюдними дослідженнями. Вони вимагають менше ресурсів і можуть бути проведені ефективно, що робить їх придатними для вивчення великих груп населення.

Типи перехресних досліджень

 1. Описове перехресне дослідження: Цей тип дослідження має на меті описати поширеність і розподіл певних характеристик, поведінки або умов у популяції. Дослідники збирають дані за кількома змінними, які їх цікавлять, і аналізують частоту та закономірності, що спостерігаються.
 2. Аналітичне перехресне дослідження: Аналітичні перехресні дослідження виходять за рамки опису поширеності і заглиблюються у вивчення асоціацій або взаємозв'язків між різними змінними. Дослідники вивчають потенційні зв'язки між змінними, щоб зрозуміти фактори, які впливають на виникнення певного результату.
 3. Порівняльне перехресне дослідження: Порівняльні перехресні дослідження передбачають порівняння різних популяцій або груп всередині популяції для виявлення відмінностей у поширеності або розподілі певних характеристик чи станів. Цей тип дослідження допомагає дослідникам зрозуміти відмінності або подібності між групами та вивчити потенційні фактори, що сприяють цим відмінностям.
 4. Перехресне дослідження на рівні громади: Перехресні дослідження на рівні громад зосереджені на конкретних громадах або географічних територіях. Дослідники збирають дані в цих громадах, щоб зрозуміти поширеність певних станів, факторів ризику або поведінки, пов'язаної зі здоров'ям, унікальних для цього конкретного середовища.

Перехресне дослідження "за" і "проти

 1. Переваги перехресних досліджень
ЕфективністьПерехресні дослідження, як правило, проводяться швидше, ніж поздовжні, оскільки дані збираються в один момент часу. Це робить їх економічно вигідними та ефективними, особливо при вивченні великих груп населення.
Дослідження множинних зміннихУ перехресному дослідженні дослідники можуть вивчати кілька змінних одночасно. Це дозволяє дослідити асоціації, закономірності або взаємозв'язки між різними факторами в межах досліджуваної популяції.
Економічна ефективністьПерехресні дослідження, як правило, є більш економічно ефективними, ніж поздовжні, оскільки вони вимагають менше ресурсів, коротших часових рамок і не потребують подальших оцінок.
ПрактичністьЦі дослідження є практичними для вивчення тем, які потребують одноразової оцінки, або коли довгострокове спостереження є неможливим чи непотрібним.
ДоступністьПерехресні дослідження є відносно доступними і можуть бути проведені дослідниками з різним рівнем кваліфікації. Вони слугують корисним інструментом як для початківців, так і для досвідчених дослідників для вивчення явищ на рівні популяції.
 1. Недоліки перехресних досліджень
Обмежена причинністьПерехресні дослідження не можуть встановити причинно-наслідкові зв'язки між змінними. Оскільки дані збираються в один момент часу, важко визначити часову послідовність подій або з'ясувати, чи впливає певна змінна безпосередньо на іншу.
Нагадати про упередженістьУчасники перехресних досліджень можуть покладатися на свою пам'ять, повідомляючи про минулу поведінку або досвід. Це створює можливість упередженості пригадування, коли учасники можуть мати труднощі з точним пригадуванням або повідомленням певної інформації, що призводить до неточностей у даних.
Помилки вимірюванняПерехресні дослідження залежать від точного вимірювання змінних, що становлять інтерес. Однак помилки вимірювання можуть виникати через такі проблеми, як упередженість самозвітів, неправильна інтерпретація запитань або неузгодженість методів збору даних, що потенційно впливає на валідність і надійність результатів дослідження.
Упередженість відборуПерехресні дослідження можуть бути схильні до похибки відбору, коли характеристики або поведінка досліджуваної вибірки можуть не бути репрезентативними для всієї цільової популяції.
Відсутність часового порядкуВідсутність часового порядку в перехресних дослідженнях обмежує можливість встановлення часової послідовності подій, необхідної для визначення причинно-наслідкових зв'язків.

Поперечні та лонгітюдні дослідження

Перехресні дослідженняЛонгітюдні дослідження
Перехресні дослідження - це спостереження, які збирають дані від різноманітної групи осіб або суб'єктів у певний момент часу.У лонгітюдних дослідженнях за учасниками спостерігають протягом тривалого періоду, збираючи дані в різні моменти часу.
Дані збираються в один момент часу, що дає змогу зробити моментальний знімок населення.Дані збираються через різні проміжки часу, що дозволяє дослідити зміни та тенденції з плином часу.
Ці дослідження в першу чергу спрямовані на опис поширеності, розподілу або взаємозв'язків між змінними в досліджуваній популяції.Ці дослідження мають на меті зрозуміти закономірності, траєкторії та причинно-наслідкові зв'язки між змінними, які розгортаються в часі.
Перехресні дослідження не можуть встановити причинно-наслідковий зв'язок через відсутність часового порядку. Вони можуть виявити асоціації, але не визначити причинно-наслідкові зв'язки.Лонгітюдні дослідження мають більший потенціал для встановлення причинно-наслідкових зв'язків, оскільки вони можуть оцінити часову послідовність подій.
Вони не дають уявлення про зміни з плином часу, і існує потенціал для упередженості пригадування та упередженості відбору.Лонгітюдні дослідження є більш ресурсомісткими, можуть стикатися з проблемами відтоку учасників і вимагають ретельного планування, щоб мінімізувати упередженість і зберегти залученість учасників.

Проблеми при розробці перехресних досліджень

Планування перехресних опитувань вимагає ретельного підходу для забезпечення валідності та надійності зібраних даних. Нижче наведено деякі загальні питання, що виникають при розробці перехресних досліджень:

 1. Відбір проб: Репрезентативна вибірка має вирішальне значення для узагальнення результатів опитування для цільової групи населення. Такі проблеми, як упередженість через відсутність відповідей, недостатнє охоплення або вибірка з невипадкових джерел, можуть вплинути на репрезентативність вибірки та призвести до упередженості.
 2. Інструмент опитування: Розробка добре продуманого інструменту опитування має важливе значення. Погано сформульовані або неоднозначні запитання можуть призвести до плутанини або неправильної інтерпретації респондентів, що призведе до отримання неточних даних. Важливо провести пілотне тестування інструменту опитування, щоб виявити та вирішити будь-які потенційні проблеми.
 3. Упередженість реакції: Респонденти можуть давати неточні або упереджені відповіді через соціальну бажаність, пригадування або упередженість самозвіту. Дослідники повинні використовувати такі методи, як забезпечення анонімності, використання нейтральної мови та уникнення навідних запитань, щоб зменшити упередженість відповідей.
 4. Не відповідає: Відсутність відповідей виникає, коли відібрані учасники відмовляються брати участь в опитуванні або не відповідають на нього. Високий рівень невідповідей може призвести до упередженості відбору та поставити під загрозу репрезентативність вибірки. Дослідники можуть вирішити цю проблему за допомогою ефективної комунікації, нагадувань та заохочень для заохочення участі.
 5. Розмір вибірки: Адекватний розмір вибірки має вирішальне значення для статистичної надійності та точності. Недостатній розмір вибірки може призвести до низької статистичної потужності, що обмежує можливість виявлення значущих асоціацій або відмінностей. Дослідники повинні розрахувати відповідний розмір вибірки, виходячи з бажаного рівня точності та очікуваного розміру ефекту.
 6. Метод збору даних: Вибір методу збору даних (наприклад, онлайн-опитування, телефонні інтерв'ю, особисті інтерв'ю) може вплинути на кількість відповідей та якість даних. Різні методи мають свої переваги та обмеження, і дослідники повинні вибрати найбільш підходящий метод, виходячи з досліджуваної популяції та цілей дослідження.

Обмеження перехресного дослідження

 1. Відсутність часових зв'язків: Перехресні дослідження оцінюють змінні в один момент часу, що ускладнює визначення часової послідовності подій. Це обмеження не дозволяє встановити причинно-наслідкові зв'язки або визначити, що відбулося раніше - вплив чи результат.
 2. Потенціал для зворотного причинно-наслідкового зв'язку: У перехресних дослідженнях на спостережувані зв'язки між змінними може впливати зворотний причинно-наслідковий зв'язок. Це означає, що змінна результату може спричиняти зміни у змінній предиктора, а не навпаки.
 3. Упередженість і плутанина: Перехресні дослідження схильні до упередженості, включаючи упередженість відбору, упередженість пригадування та упередженість звітності. Ці зсуви можуть вплинути на точність і достовірність результатів дослідження. Крім того, на виявлені зв'язки між змінними можуть впливати змінні, які не були враховані.
 4. Неможливість оцінити зміни з часом: Перехресні дослідження не дають інформації про зміни або тенденції в часі в межах окремих осіб або популяцій. Це обмеження обмежує розуміння стабільності або мінливості змінних та їхніх довгострокових закономірностей.
 5. Обмежена узагальнюваність: Результати перехресних досліджень не можуть бути узагальнені на всю популяцію через потенційну упередженість відбору та обмеження вибірки. Вибірка дослідження може неточно репрезентувати широке населення, що обмежує зовнішню достовірність висновків.

Застосування перехресних досліджень і коли їх використовувати

 1. Описова епідеміологія: Перехресні дослідження є цінними для опису поширеності та розподілу захворювань, станів або поведінки серед населення. Вони дають змогу оцінити тягар конкретних проблем зі здоров'ям і можуть допомогти виявити групи високого ризику.
 2. Нагляд за громадським здоров'ям: Перехресні дослідження широко використовуються в епідеміологічному нагляді за громадським здоров'ям для моніторингу поширеності захворювань або факторів ризику в часі. Вони допомагають відстежувати зміни в показниках здоров'я, інформувати про планування громадського здоров'я та оцінювати вплив втручань.
 3. Дослідження в галузі охорони здоров'я: Перехресні дослідження можуть бути застосовані в дослідженнях у сфері охорони здоров'я для оцінки використання медичних послуг, доступу до них та їхньої якості. Дослідники можуть вивчати такі фактори, як нерівність у сфері охорони здоров'я, задоволеність пацієнтів або результати медичної допомоги в межах певної групи населення.
 4. Генерація гіпотез: Перехресні дослідження часто використовують для формування гіпотез для подальших досліджень. Виявляючи асоціації або взаємозв'язки між змінними, дослідники можуть сформулювати дослідницькі питання і розробити більш глибокі дослідження, такі як лонгітюдні або експериментальні дослідження, щоб вивчити причинно-наслідкові зв'язки.
 5. Планування та оцінка політики: Перехресні дослідження надають дані для планування та оцінки політики на основі фактичних даних. Вони допомагають політикам зрозуміти поточний стан конкретних питань, визначити пріоритетні сфери для втручання та оцінити ефективність впроваджених політик або заходів.

Коли слід використовувати перехресні дослідження

 • При вивченні поширеності та розподілу певних характеристик, захворювань або поведінки серед населення.
 • При дослідженні асоціацій або взаємозв'язків між змінними, що нас цікавлять.
 • При дослідженні відмінностей або подібностей між різними групами або популяціями.
 • Коли час і ресурси обмежені порівняно з лонгітюдним або експериментальним дизайном дослідження.
 • При створенні гіпотез для подальших досліджень або для прийняття політичних рішень.
 • Якщо ви прагнете описати поточний стан певного питання або умови.

Отже, перехресні дослідження відіграють вирішальну роль у різних галузях науки, надаючи цінну інформацію про поширеність, розподіл і зв'язки змінних у популяції. 

Розуміючи переваги та недоліки перехресних досліджень, дослідники можуть максимізувати корисність цих досліджень для опису характеристик популяції, моніторингу показників здоров'я та інформування про втручання в систему охорони здоров'я.

Покращуйте вплив та наочність ваших документів за допомогою якісної візуальної комунікації

Що, якби ми сказали вам, що ви можете підвищити вплив і наочність вашої роботи за допомогою якісної візуальної комунікації, чи хотіли б ви дізнатися більше? Якщо ви серйозно ставитеся до своїх досліджень і хочете поширювати свою наукову тему серед цільової аудиторії, то, безумовно, захочете. А ось і наш секрет - Mind the Graph. Це інструмент, який допомагає доповнити ваші наукові роботи, плакати та презентації інфографікою і робить їх легкими для сприйняття. Зареєструйтеся зараз, щоб дослідити візуальні ефекти та досягти успіху у вашій дослідницькій подорожі.

logo-subscribe

Підпишіться на нашу розсилку

Ексклюзивний високоякісний контент про ефективну візуальну
комунікація в науці.

- Ексклюзивний путівник
- Поради щодо дизайну
- Наукові новини та тенденції
- Підручники та шаблони